22 let na trhu autoopravárenství

Vyznáte se v pojišťovnictví? (2)

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 3/2019

 

PRO ZLOM:

Červená

Na aktuální téma

Management

 

Zpracoval: Jaromír Martinec

Foto: Archiv společnosti Klobal a redakce

 

Ilustr obrázky kamkoliv bez popisky. Ilustrák stejný a stejně tak razítko nová rubrika

 

Vyznáte se v pojišťovnictví? – 2

 

V minulém vydání jsme vám představili tuto novou rubriku a naši spolupráci se společností KLOBAL. Chceme ji koncipovat jako interaktivní projekt, kde se vy sami můžete podílet na jeho tvorbě tím, že pánům Klofátovi a Baliharovi budete posílat své dotazy. Nyní tedy přinášíme první kolo odpovědí, kterých se tentokrát chopil Dan Balihar.

 

Nejsme smluvním servisem pojišťovny a stává se nám, že pojišťovna našemu zákazníkovi při opravě u nás krátí pojistné plnění. Má na to nárok?

Záleží na tom, jakým způsobem pojišťovna krácení plnění odůvodňuje. Pokud zastává názor, že oprava je předražená, vyžadujte určitě konkrétní vysvětlení, v čem spatřuje předražení, optimálně si nechte zaslat kalkulaci, o kterou svůj názor opírá. Jinak nebudete schopni posoudit oprávněnost tvrzení pojišťovny. Za sebe vždy doporučuji provádět fotodokumentaci z průběhu opravy, a to bez ohledu na to, zda to fotí i technik pojišťovny. Fotky pořízené při převzetí vozidla do opravy i z průběhu samotné opravy jsou důležité nejen pro komunikaci s pojišťovnou, ale i s majitelem vozidla. Pokud fotodokumentaci nemáte, dostáváte se v případě nějakého sporu týkajícího se oprávněnosti výše účtovaných nákladů na opravu do velmi složité situace.

Vzhledem k tomu, že nejste smluvním servisem pojišťovny, mě napadá ještě jedna možnost, proč může být pojistné plnění nižší, než je očekáváno. Majitel vozu může mít totiž ve své pojistné smlouvě poskytnutou slevu na pojistném za to, že v případě pojistné události využije k opravě výhradně smluvní servis pojišťovny. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že dosti často o tom majitel vozu ani neví, protože obchodník, který s ním smlouvu sjednává, ve snaze získat co nejlevnější cenu pojistného mu tam tu slevu zakomponuje a ani mu to nevysvětlí.

Abyste si dokázali udělat představu, jak tento systém „slev“ funguje, jsem namátkově prošel pojistné podmínky několika pojišťoven a shledal jsem v podstatě dva různé přístupy. Prvním přístupem je to, že zvýhodní svého klienta při opravě ve smluvním servisu tím, že mu odečtou menší spoluúčast, než jakou má sjednanou jakožto základní. Druhý přístup je opačný – opravu mimo smluvní servis považuje pojišťovna za porušení smluvních povinností a za to zvyšuje spoluúčast nebo krátí pojistné plnění. Jednoznačně doporučuji každému, aby při sjednání pojištění přemýšlel dopředu i nad tím, kde bude případné poškození svého vozu opravovat. Většina majitelů vozidel má svůj servis, kam běžně jezdí, tedy je zde důvěra či dlouhodobý obchodní vztah, a není pro ně jediným důvodem tento svůj zvyk měnit. Dost často se také stává, že pojištění prodává či výběr pojišťovny doporučuje přímo autoservis, a zde je zcela jistě namístě uvažovat v tomto směru strategicky, a to i s výhledem na možný budoucí vývoj vztahu mezi servisem a pojišťovnou – jinými slovy – abyste si sami na sebe neušili bič…

Jak jistě vidíte, je velmi složité na tuto otázku odpovědět bez znalosti konkrétních detailů. Tyto situace se musí posuzovat případ od případu – pokud máte zájem řešit konkrétně, nebráním se tomu.

 

Občas k nám přijede zákazník a řekne, že od pojišťovny dostal peníze rozpočtem a že chce za tyto peníze opravit své vozidlo. Za uvedené peníze ale opravu provést nedokážeme. Přitom bychom ji rádi provedli. Jak máme v tomto případě postupovat, respektive je tady vůbec nějaká možnost? Aby nám zákazník neodjel, ale abychom na to nakonec nedopláceli…

Možnost tady určitě je. Musíte si ohlídat, aby nešlo o totální škodu. Jinak, pokud majitel vozu doloží fakturu za opravu z konkrétního servisu, kde jsou uvedeny konkrétní náhradní díly, konkrétní hodinová sazba atd., tak pojišťovna rozdíl mezi fakturovanou cenou a rozpočtem doplatí. Samozřejmě musí být splněno hledisko přiměřenosti, tzn. ceny dílů maximálně v hladině doporučené výrobcem, časová náročnost dle norem atd. Otázka způsobu stanovení výše pojistného plnění rozpočtem, tzn. jak se to vlastně spočítá, aby to bylo správně a v souladu s pojistnými podmínkami a platnou legislativou, není úplně jednoduchá, a když by se šlo do detailu, tak je i složitě obhajitelná. Je to odhad, který je postaven na tom, že není prokázané, kde konkrétně se vozidlo opraví, a těch možností je hodně – takže proč by se mělo vycházet z té nejdražší varianty… Což je podle mého názoru v pořádku.

 

Co máme dělat, když nám technik pojišťovny při prohlídce řekne maximální částku za opravu, ale my nejsme schopni opravu za tyto peníze provést? Může to vůbec udělat a jak se můžeme bránit?

Většina pojišťoven v současné době provádí prohlídky elektronicky s využitím některého z dostupných kalkulačních softwarů. Technik pojišťovny je díky tomu schopen poměrně přesně odhadnout předpokládané náklady na opravu. Nikdy však nedokáže jít až do úplného detailu, většinou není schopen zcela přesně určit časovou náročnost karosářských oprav, vzhledem ke své časové vytíženosti nemá prostor zadat veškeré nutné demontážní práce atd. Za mě je to určitě o komunikaci a pečlivosti při administrativním zpracování opravy – tím mám na mysli zdokumentování průběhu opravy, fotodokumentaci před lakem, aby bylo vidět provedení případných rozstřiků atd. U nezávislých autoservisů je navíc výsledná cena za opravu ovlivněna i kategorií použitých náhradních dílů, takže výstup z prohlídky technika nemusí být určitě dogma.

PRO ZLOM opět prosím stejně výrazněji na konec jako minule:

Vážení čtenáři, tímto tedy otevíráme prostor pro vaše dotazy, postřehy, zkušenosti a návrhy týkající se pojištění. Spolu s pány Klofátem a Baliharem, popř. za pomoci i dalších odborníků z branže, je budeme zpracovávat a přinášet v této nové rubrice. Děkujeme vám.