22 let na trhu autoopravárenství

Vyznáte se v akumulátorech? (1)

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 11/2018.

<zelená>

Technologie Akumulátory

 

<prosim logo Battery Import, ilustrační obrázky libovolně>

 

Text: Vít Vondráček

Foto: archiv společnosti Battery Import s.r.o. a redakce

 

Vyznáte se v akumulátorech? – 1

 

Ve spolupráci s produktovým manažerem VítemVondráčkem ze společnosti Battery Import s.r.o. znovu otevíráme téma akumulátorů vozidel. Některé informace jsou sice notoricky známé, ale pro osvěžení paměti je uvádíme. V prvním dílu přinášíme vysvětlení pojmů a základní zkušenosti, další pokračování bude zaměřeno na dílenskou praxi a reklamace.

 

 

Pojďme si připomenout základní fakta. Akumulátory dodává na trh mnoho výrobců v různé kvalitě, každý používá svoje obchodní značení a prozatím neexistuje jednotný systém označování. Vždy jsou však uvedeny minimálně tři údaje: použitá technologie, kapacita akumulátoru a maximální proud. Kapacita a startovací proud jsou přímo úměrné, s rostoucí kapacitou roste i startovací proud.

 

Startovací akumulátory

Pokud se budeme bavit o startovacích typech, nejčastějšími jsou stále olověné akumulátory, které se dělí na klasické zaplavené (označované jako WET), dále EFB a AGM. Pro některá speciální vozidla (například supersporty) se potom osazují lithiové varianty. Dále se budeme věnovat těm nejběžnějším.

 

– Typ EFB (Enhanced Flooded Battery) se používá ve většině vozidel se systémem stop/start. Jde stále o zaplavenou (olověnou) verzi s tekutým elektrolytem, která je vylepšena vrstvou skelného rouna a větší tloušťkou desky. Tyto akumulátory na sobě mají vytištěnou zkratku EFB nebo celý název Enhanced Flooded Battery. Za zkratkou AGM (Absorbed Glass Mat) se skrývá výraz pro elektrolyt vázaný ve skelném rounu. Tato varianta se taktéž používá v systémech stop/start a v současné době se dodává pouze pro vozidla v nejvyšších výbavách.

Vylepšenou variantou je technologie VRLA, kdy je akumulátor řízen ventilem, a proto pracuje s vyšším vnitřním tlakem. Často jsou nesprávně právě AGM akumulátory označovány jako „gelovky“. Výrobci akumulátorů obvykle udávají u technologie EFB 2× a u AGM 3× vyšší životnost oproti klasickému provedení. Obě uvedené verze mají totiž vyšší cyklickou odolnost, která je u systémů stop/start klíčová.

 

– Akumulátory Ca/Ca se označují jako bezúdržbové. Legování vápníkem má obecně výhodu ve snížené spotřebě (dolévání) vody a sníženém samovybíjení.

 

– Na trhu existují také akumulátory pro startování s gelovou technologií (GEL). Jde ale převážně jen o malé verze určené především do motocyklů nebo jiných malých strojů. Přednostmi jsou cyklická odolnost a vysoké omezení stratifikace (rozvrstvení) elektrolytu. Mají ale i nevýhodu v nízkém startovacím proudu.

 

– Nejnovějším vylepšením je uhlíková aditivace, kterou výrobci rovněž označují různě. Uhlíková aditiva zajišťují lepší vodivost, čímž se sulfát lépe rozpouští a dobíjení probíhá značně rychleji. U běžného akumulátoru se totiž při vybíjení záporná deska postupně pokrývá nevodivými částečkami sulfátu, které ji izolují od elektrolytu. To znamená, že k rozpuštění sulfátu a k dobití akumulátoru je pak zapotřebí velké množství energie.

 

Postřehy z praxe

– Všechny akumulátory určené pro autodílny se dodávají nalité a nabité. Není s nimi potřeba dělat nic extra, jen dát do auta a jezdit. Výrobci akumulátorů většinou udávají nejnižší napětí 12,4 V, které by mělo být při prodeji, podle zkušeností je lepší minimální hodnota 12,5 V, což někteří prodejci na našem trhu dodržují. Určitě nic nezkazíte, pokud před montáží akumulátor ještě dobijete vhodnou nabíječkou.

 

– Nejběžnějšími kapacitami akumulátorů jsou do evropských vozů 44, 60, 77 a 100 Ah, u asijských vozů potom 45 a 60 Ah. Asi nikoho nepřekvapí, že pro zážehové motory se používají nižší hodnoty než pro motory vznětové. Pro stop/start systémy jsou nejčastěji používané hodnoty 60 a 70 Ah. U starších vozidel je vhodné nahradit vadný akumulátor typem s co největší kapacitou, která se rozměrově vejde do určeného místa.

 

– Zaměnit lze akumulátor odolnější za méně odolný, tedy třeba EFB typ můžete nahradit verzí AGM, ale ne obráceně.

 

– Často se dělá chyba v identifikaci pólování akumulátoru. Posuzuje se to tak, že si jej postavíte kontakty blíž k sobě a na které straně je plus, jde pak buď o pravou, nebo levou variantu. Nezáleží na tom, jak je akumulátor umístěný v autě.

 

– Jsou dvě skupiny vozidel, která mají navíc další akumulátor. První skupinou jsou auta, která mají dva stejně velké akumulátory, lišící se jen pólováním. Obvykle jde o větší, terénní auta. Druhou skupinou jsou auta z prémiové třídy, která mají jeden akumulátor umístěný zpravidla vzadu pod zavazadlovým prostorem a druhý (obvykle menší) jako zálohu „ukrytý“ v motorovém prostoru (pro alarm, GPS a pro uchování nastavení řídicích jednotek při výměně startovacího akumulátoru). Nabíjení je stejné, je ale třeba zjistit, jestli se jeden z nich při nějakém stavu neodpíná. Nejvhodnějším řešením je nabíjet každý zvlášť (avšak někdy je to z konstrukčních důvodů poměrně obtížné).

 

Pokračování příště.