22 let na trhu autoopravárenství

Vybavení pro olejové hospodářství v autoservisu

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 7+8/2019

 

<obrazky prosim co největší>

 

<cervena>

Přehledy segmentů trhu

Technika pro maziva

 

Zpracoval: Luboš Švamberg

Foto: archiv jednotlivých společností

 

Vybavení pro olejové hospodářství v autoservisu

 

Vážení čtenáři, v přehledu vám představíme techniku pro práci s použitými i novými oleji. Ze všech oslovených dodavatelů jsme obdrželi odpovědi pouze dvou společností, jedné české a jedné slovenské. Obě patří mezi nejvýznamnější dodavatele mazací a olejové techniky v České a Slovenské republice, ale mají přesah i do dalších evropských zemí. Popisované možnosti vybavení jsou pouze orientačním obecným přehledem a zdaleka nevyjadřují všechny varianty. Rovněž ponecháme stranou legislativu a budeme se tak věnovat pouze technickým řešením.

 

Segment olejového a mazacího hospodářství v autoservisu lze rozdělit do dvou nepřímo souvisejících skupin – sběr použitého a plnění nového oleje. Samostatnou kapitolou je plnění mazacím tukem (vazelínou), které se týká spíše užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů, proto se jím nebudeme zabývat. Rovněž tak vynecháme oblast dalších provozních kapalin, což je třeba nemrznoucí směs, kapalina do ostřikovačů nebo kapalina AdBlue.

 

Zařízení, které používáte v dílně a které je vidět, musí být v každém případě doplněno dalším, „skrytým“ zázemím – skladováním. To zahrnuje třeba jednoplášťové a dvouplášťové nádrže a kontejnery určené pro skladování, technologii pro stáčení a odčerpávání, záchytné vany pro jednoplášťové obaly a kontejnery, skladovací regály. Pro přepravu obalů a kontejnerů ve skladu provozních kapalin jsou téměř nutností přepravní a manipulační vozíky či paletové vozíky.

 

Dalšími nezbytnými pomocníky jsou například ruční čerpadla, olejničky, rozprašovací nádoby, trychtýře, odměrné nádoby, konve, úkapové vany, kanystry, klíče na otvírání sudů, hladinoměry, sudové ventily a samozřejmě ochranné pomůcky.

 

<prosim oddelit>

 

Dále následuje stručný popis vybraných možností vybavení pro olejové hospodářství v autoservisu od obou společností.

 

SOMAX TECH spol. s r. o. <sem prosim logo Somax>

www.somaxplus.cz

 

Vypouštění a odsávání použitého oleje

Nejpoužívanějším systémem je centrální odsávací místo osazené membránovým čerpadlem, které se jednoduše napojí přes rychlospojku k odsávačce nebo vypouštěčce použitého oleje a přesaje obsah do sběrné nádrže na použitý olej, umístěné ve skladu olejů. Montážní jámy je pak také možné osadit záchytnými pojízdnými vanami, které jsou v různých objemech a je možné je také napojit na rozvod s odvodem do sběrné nádrže.

Nádrž je pak vybavena snímáním maximální hladiny pro signalizaci plnosti přímo k odsávacímu místu v dílně, případně lze nádrž vybavit i snímačem hladiny, který udává přesné množství hladiny v nádrži a je možné jej doplnit modulem, jenž automaticky zasílá zprávy o stavu v nádrži společnosti zajišťující likvidaci.

 

Pozor na to, že skladování použitého oleje dnes podléhá poměrně přísné legislativě a je nutné umístění skladovací nádrže řešit s úřady.

 

Výdej nových olejů

Výdej nových olejů je také možné řešit několika způsoby, od základních až po pokročilé systémy s elektronickým monitoringem. Základní systém výdeje nových olejů se většinou skládá z pneumatického (případně elektrického) čerpadla, umístěného ve skladu olejů a napojeného buď na vlastní skladovací nádrž, nebo na sud. Toto čerpadlo pak přečerpá kapalinu k výdejnímu místu, které je většinou v základní konfiguraci tvořeno výdejním barem, a technik si zde stočí nový olej do konví. Samozřejmě je možné výdejní místo osadit i navíječem s výdejní hadicí a výdejní pistolí, která může mít průtokoměr. Potom technik dojde s pistolí přímo k potřebnému místu a vydá olej. Hadice s pistolí se pak navine zpět na navíječ.

 

V moderních servisech je dnes téměř samozřejmostí osadit výdejní místo i přihlašovacím terminálem, který identifikuje uživatele, vydá přesném množství oleje do předurčené zakázky a monitoruje tak přesné množství vydané jednotlivými uživateli pro jednotlivé zakázky. Systém je pak možné napojit do vnitropodnikového (účetního) systému.

 

 

HOMOLA, s. r. o. <sem prosim obe mala loga: nejdriv Homola sk, vedle Homola cz>

www.homola.sk, www.homola.cz

 

Vypúšťanie a odsávanie použitého oleja

Používajú sa mobilné zberné nádoby aj v kombinácii s odsávaním, tak isto aj pantografové sklopné nádoby pre vypustenie oleja mimo zdviháku, alebo pre nákladné vozidlá. Možnosťou je aj vypúšťací kanál pre montážne jamy. Zo zberných nádob sa prečerpáva opotrebovaný olej do dvojplášťových nádrží od 1m3 až do 5 m3 pomocou pneumatických púmp membránových, ktoré nie sú tak náchylné na nečistoty. Dvojplášťové zberné nádrže sú strážené zvukovou aj elektronickou signalizáciou proti pretečeniu, ktorá dokáže odstaviť aj prečerpávaciu pumpu, aby neprišlo k preplneniu. Nádrž je vybavená plniacou armatúrou, odčerpávacou armatúrou s koncovkou pre vozidlo, ktoré potom robí zber z tejto nádrže, a odvetrávacím potrubím s nepriebojnou poistkou, nakoľko opotrebovaný olej je horľavina 1. triedy, lebo môže obsahovať palivo.

 

Výdaj nových olejov

Na mobilný výdaj používame elektrické pumpy doplnené o výdajnú pištoľ s MID. Mobilný výdaj môže byť aj s pneumatickou pumpou na olej – používame 5:1, lebo pumpy sú dvojčinné a majú menšie rázy, ktoré tlmíme ešte tlmičom rázov. Pre stacionárny výdaj olejov uprednostňujeme v skladu montáž púmp na stenu so sacou hadicou a rúrou – pri aplikácii na vymeniteľné sudy a IBC kontajnery, kvôli lepšej manipulácii.

 

Automatizovaný systém správy olejového hospodárstva zaisťuje kontrolovaný výdaj a správu kvapalín. Prístup je cez alfanumerickú klávesnicu. Môže sa pripojiť osem čerpacích miest na jednu riadiacu jednotku (sieť CAN-Bus). Môže sa tiež pripojiť externá tlačiareň dokladov alebo protokolovacia tlačiareň. Je realizované rozhranie pre skener čiarového kódu. Je možné napojenie na systém hospodárenia s tovarom (DMS).

 

Príklad riešenia pre automatizovaný výdaj olejov

Návrh obsahuje technológiu pre automatický výdaj olejov a produktov na báze vody.

Pracovisko pre výdaj šiestich produktov:

4× olej;

1×voda do ostrekovačov;

1× AdBlue.

 

– Systém sa skladá zo stojanov s príslušným počtom navijakov podľa produktov, každý produkt je čerpaný samostatnou elektrickou pumpou namontovanou na stene skladu na držiakoch. Do sudov sa nastrkujú len sacie hadice ukončené sacím potrubím a filtrom.

Výhoda elektrických púmp je v eliminovaniu rázov, ktoré sú bežné pri pneumatických pumpách, tým pádom zabezpečujú plynulý chod, presnejšie meranie a rýchlejší výdaj produktov. Púmp sú dva typy: pre olejové produkty a pre produkty na báze vody.

 

– Pracovisko je vybavené priemyselnou zostavou skrine so zostavou PC a tlačiarňou, samostatnou rozvodnou skriňou s elektrickými a elektronickými komponentmi zostavy. V priestore skladu je elektrický rozvod pre napájanie púmp, ukončený samostatnou elektrickou zásuvkou pre každú pumpu.

 

– Výdaj produktu je umožnený len na základe PIN – kódu, každý pracovník má vlastný, a čiarového kódu na zákazke, kde je jasne definovaný typ produktu a jeho množstvo. Jednoznačne je každý výdaj zaznamenaný, o aký produkt išlo, jeho množstvo, čas výdaja a kto výdaj uskutočnil. Z každého výdaja je možné urobiť výtlačok, tak isto aj sumárne výtlačky, robiť si kontrolu hladín v jednotlivých nádobách a pod. Možností je naozaj veľa. Zároveň softvér tvorí aj elektronické súbory kompatibilné s účtovným softvérom.

 

– Pre prípad poruchy je systém ošetrený by-pasovým výdajom s manuálnou kontrolou.

 

<popisky obr:>

Obr 01: Nejlevnější varianta pro vypouštění oleje – sběrná nádoba.

 

Obr 02: Sofistikovanější řešení – vypouštění přímo do sudu umístěného na mobilním vozíku.

 

Obr 03: Princip vypouštění oleje pomocí mobilní vypouštěčky.

 

Obr 04: Princip odsávání oleje z vozidla mobilní odsávačkou.

 

Obr 05: Základní provedení mobilní vypouštěčky.

 

Obr 06: Nejvyšší verze kombinované vypouštěčky s odsávačkou a průhlednou nádobkou pro kontrolu kvality oleje.

 

Obr 07: Pantografová vypouštěčka se sklopnou nádobou, kterou lze umístit pro vypouštění oleje pod vozidlo bez potřeby použití zvedáku.

 

Obr 08: Princip vypouštění oleje v pracovní jámě pomocí pojízdné sběrné nádoby.

 

Obr 09: Jedno z realizovaných řešení společnosti SOMAX TECH pro vypouštění oleje – pojízdná sběrná nádoba v pracovní jámě, napojená na rozvod s odvodem do sběrné nádrže.

 

Obr 10: Ukázka řešení společnosti Homola – sklopná vypouštěcí nádoba na olej se sběrným kanálem v pracovní jámě.

 

Obr 11: Nejjednodušší plnění nového oleje do vozidla pomocí odměrné nádoby s flexibilní koncovkou.

 

Obr 12: Výdej nového oleje přímo ze sudu umístěného na vozíku. Ten může být vybavený ručním nebo vzduchovým čerpadlem s přímou hadicí nebo hadicí na navijáku a výdejní pistolí bez měření nebo s měřením vydaného množství oleje.

 

Obr 13: Výdejní pistole se zabudovaným měřidlem MID MI-005 certifikovaným v souladu s evropskou směrnicí 2014/32/EU.

 

Obr 14: Princip výdeje olejů z nádrží ve skladu olejů pomocí olejového baru umístěného v prostorách dílny.

 

Obr 15: Další z realizovaných řešení společnosti SOMAX TECH pro výdej prostřednictvím baru s přihlašovacím terminálem pro automatizovaný výdej oleje.

 

Obr 16: Možnost řešení skladu olejů, ve kterém jsou umístěny přímo sudy a nástěnná čerpadla s hadicí a trubkou pro snazší manipulaci při výměně sudů.

 

Obr 17: Jiné uspořádání skladu olejů, který je vybaven dvouplášťovými nádržemi pro nový i použitý olej.

 

Obr 18: Detail terminálu pro automatizovaný výdej olejů umístěný na dílně s možností čtení čárového kódu ze zakázky.

 

Obr 19: Program pro automatizovaný výdej umožňuje třeba zobrazení přehledu naplnění nádrží ve skladu olejů.

 

Obr 20: Správa zakázek v programu pro automatizovaný výdej oleje uskutečněný terminálem na dílně.

 

Obr 21: Kompletní systém automatizované verze pro výdej nových olejů v dílně pomocí hadic s navijáky a výdejního terminálu v realizaci společnosti Homola.

 

Obr 2: Pracoviště s automatizovanou verzí výdeje nových olejů v dílně s hadicemi s navijáky a výdejním terminálem dodané společností SOMAX TECH.