25 let na trhu autoopravárenství

Viděli jsme Standox Xtreme

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 4/2019

 

<zelena>

 

TECHNOLOGIE

LAKOVÁNÍ VOZIDEL

 

Text: Tomáš Cafourek a Luboš Švamberg

Foto: autor a archiv společnosti Servind

 

Viděli jsme Standox Xtreme

 

Výrobce lakovacích materiálů Standox dokončil kompletní řadu rychlého lakovacího systému Xtreme, a to díky uvedení posledního chybějícího produktu – zcela nového rychlého plniče mokrá do mokré. Jde o zajímavou technologii v sortimentu lakování, se kterou vás díky pozvání výhradního dovozce, společnosti Servind, seznámíme v této reportáži.

 

Na počátku letošního roku proběhlo několik představení lakovacího systému vybraným zákazníkům, a to v lakařském tréninkovém centru společnosti Servind v Tuchoměřicích. Představení následovalo po sobě celkem pět a navštívilo je dohromady 49 zástupců z 28 firem. Povětšinou dorazili ve složení manažer nebo majitel společnosti a předák lakovny. To proto, že nové rychleschnoucí materiály jsou zajímavé nejenom svými parametry, ale i efektivitou.

 

<M> Dvě stanoviště, dva lakovací systémy

Praktická ukázka porovnávala nový rychlý lakovací systém se standardním, běžně používaným v autolakovnách. Proti sobě stáli vždy dva technici společnosti Servind, kteří prováděli opravu. Třetí technik pak komentoval právě probíhající práce na obou pracovištích. Při dané demonstraci byla předváděna běžná oprava dvou dílů, tak jak je v každodenní praxi v lakovnách běžné – nalakování jednoho nového dílu, předního blatníku, a druhého dílu, ve hraně lehce opravovaných dveří. I když nové produkty nabízí schnutí na vzduchu nebo při 40 °C, sušení se provádělo při 60 °C teploty objektu, aby byly obě opravy srovnatelné.

 

<M> Rychlý vs. standardní postup

Zatmelené dveře v rámci rychlé opravy byly ošetřeny proti korozi napuštěnými utěrkami Standox Express Prep Wipes U3000. Tyto utěrky šetří mnoho času, nemusí se totiž připravovat směs primeru, stříkat v kabině a pak následně mýt pistoli. U standardního postupu musel být aplikován kyselý přilnavostní základ Standox Reaktiv Haftprimer U3100 ve stříkací směsi s aktivátorem.

 

<M1> Brusný plnič

Po krátkém, asi 1,5minutovém odvětrání, po použití výše uvedených utěrek Express Prep Wipes, byl aplikován brusný plnič Standox VOC Xtreme Filler U7600. Jeho aplikace je díky velice krátkému odvětrávání mnohem kratší než u standardního plniče. Odvětrání do zmatnění povrchu totiž stačí jen po první vrstvě, obvykle stačí 1–3 minuty. Další vrstvy už na rozdíl od standardních plničů meziodvětrání nepotřebují. Rovněž doba konečného odvětrání, a především následného sušení, je diametrálně kratší. Pokud se budeme bavit v číslech, je to v průměru okolo 18 minut proti asi 52 minutám u standardních materiálů při čistém čase samotné aplikace, odvětrání a sušení.

 

<M1> Plnič mokrá do mokré

Následovala aplikace plniče mokrá do mokré na nový díl. Zde byl použit rychlý plnič Standox VOC Xtreme Wet on Wet Filler U7650. Samotné nanesení v lakovacím boxu se samozřejmě nelišilo od standardního plniče mokrá do mokré, Standox VOC Nonstop Primer Surfacer U7580). Hlavní rozdíl je zde v čase konečného odvětrání, konkrétně 5 minut proti 15 minutám.

 

<M1> Lakování báze a čirého laku

Po obroušení brusného plniče následovalo lakování blatníku a dveří bází Standoblue v jedné a půl vrstvě. V tuto chvíli se na pracovišti se standardními lakovacími materiály teprve aplikoval standardní plnič, protože jeho doba odvětrání a sušení je podstatně delší.

Po aplikaci báze byl v „rychlém“ lakovacím boxu aplikován čirý lak Standox VOC Xtreme Clear K9580.

 

<M1> „Komerční“ přestávka

Ve finální pauze, nutné na schnutí čirého laku, kdy je potřeba pět minut na náběh teploty v sušicím boxu a následných deset minut na vysušení při teplotě 60 °C, byla daná technologická pauza využita k praktickému předvedení zbrusu nového brusiva Mirka Iridium.

 

<M1> Výsledek rychlé opravy

Následně byly dva díly, opravované rychlými Xtreme produkty, vytaženy ze sušicího boxu a po krátkém zchlazení měli zákazníci možnost posoudit vysokou kvalitu opravy. Již v této chvíli jsou díly v dostatečném vytvrdnutí připraveny k nastrojení na opravovaný vůz a po sušení při 60–65 °C jsou už po 20 až 30 minutách dokonce leštitelné.

 

<M1> Čekání na dokončení standardní opravy

Zatímco pozvaní hostě měli možnost diskutovat s techniky a produktovým manažerem Standox o opravě provedené rychlými materiály, na druhém „standardním“ pracovišti technik teprve lakoval bázi. Oprava standardními produkty byla v celkovém v součtu o nějakých 65 minut čistého času (myšleno aplikace, odvětrávání či sušení) delší než s rychlými materiály Xtreme.

 

Že nešlo o ojedinělou výhodu speciálně připravených materiálů, jednoduše potvrdila reprodukovatelnost časů dosažených u obou systémů. Průměrná doba oprav dosažená při všech pěti představeních se nelišila víc než o 4 minuty.

 

<ramecek>

Výhody materiálů Standox Xtreme

– Rychlá oprava v rámci tzv. 1DayRepair, kterou lze provést během několika hodin.

– Zvýšení průchodu zakázek lakovacím boxem, jelikož sušení dílů probíhá v mnohem kratší době. Lze říci, že v běžné lakovně lze stihnout v boxu přibližně o zakázku denně více.

– Úspora energie při volnější dílně, kdy lze díly sušit pouze při 40 °C, nebo dokonce na vzduchu při teplotě kolem 20 °C. Při čtyřiceti stupních se čirý lak (s ohledem na podmínky nanášení, zejména vlhkosti vzduchu) usuší za 10–15 minut a při vzdušné teplotě za 45–60 minut.