25 let na trhu autoopravárenství

Rozhovor na téma: Svoje vlastní CNG…

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 3/2020

PRO ZLOM:

Červená

Na aktuální téma

Rozhovor

Za AE se ptal: Jaromír Martinec

Foto: Archiv společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská

Prosím na dvě stránky, foto si vyber libovolně. Ty fotky jsou malé, zkusím se u nich když tak poptat, jestli nemají větší

 

Rozhovor na téma:

Svoje vlastní CNG…

 

CNG je určitě zajímavým alternativním palivem a v mnoha autoopravnách jej využíváte pro pohon svých servisních nebo půjčovacích vozidel. Víte, že existuje možnost vlastního tankování přímo z plynového řádu a že ji dokonce nabízí český výrobce? Tím je společnost MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., a my jsme položili několik otázek manažeru pro prodej technologie plnění CNG Ing. Janu Kocourkovi.

 

Vaše společnost nabízí na trhu plničky CNG. Můžete popsat jednotlivé typy a pro koho jsou určeny?

Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská se CNG věnuje více než deset let. V roce 2010 jsme na trh uvedli domácí plnicí zařízení MJ Compact 05, které je určeno pro tzv. pomalé plnění CNG z běžného rozvodu zemního plynu přímo do auta.

S tím, jak se u zákazníků začaly zvětšovat flotily CNG vozidel, přestalo být toto řešení dostačující. Proto jsme začali naše plničky spojovat se zásobníkem CNG a začali jsme budovat vnitropodnikové plnicí stanice MJ Variant a MJ Variant Plus s výkonem do 20 Nm3/h. Tyto plničky jsou vhodné pro flotily do 20 vozidel a s roční spotřebou do 75 tis. m3.

Pro ještě větší fotily můžeme nabídnout plnicí stanici MJ Compact plus s výkonem do 60 Nm3/h. Tento typ stanic je určen primárně pro velké firemní flotily, ale může sloužit i jako menší veřejná stanice.

V neposlední řadě stavíme i veřejné stanice MJ SAT, těch jsme do roku 2012 v ČR postavili 15 a další jsou v přípravě na letošní rok. Tato technologie je variabilní, můžeme kombinovat různé typy kompresorů, velikosti zásobníků CNG apod. Technologie je vhodná i pro dopravní podniky, přepravní a logistické firmy.

 

Kdo je vaším typickým zákazníkem a kam směrujete svoji produkci – z jaké části na tuzemský a z jaké části na zahraniční trh? A do kterých zemí?

Pokud se budeme bavit o domácí plničce, tak jsou to zejména drobní živnostníci a menší firmy provozující jednotky CNG vozidel nebo vysokozdvižných vozíků, např. pekaři, rozvážkové služby apod. Několik zákazníků využívá tuto plničku pro plnění turistických silničních vláčků, např. v Benešově nebo v Železné Rudě. Za deset let jsme prodali zhruba 350 kusů těchto plniček, přibližně polovina je v ČR, zbylé v různých koutech světa. Nejvýznamnější exportní lokalitou jsou země Beneluxu, kam jsme dodali přes 100 jednotek. Dále Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, nově jsme začali dodávat i do pobaltských republik a pokoušíme se prorazit v Indii.

Ostatní technologie dodáváme primárně do ČR, ale máme také několik instalací na Slovensku, ve Slovinsku a v Rumunsku, jednu veřejnou stanici MJ SAT jsme postavili v Budapešti.

 

Naši čtenáři jsou mechanici nebo provozovatelé autoopraven. Jakým způsobem si mohou zřídit např. poloveřejnou plničku pro své zákazníky, popř. jen pro své vlastní použití? Jaké legislativní a technické kroky jsou k tomu potřeba? Umíte nastínit ekonomickou kalkulaci takovéhoto řešení? Jaké další služby nabízíte? Umíte pomoci se zřízením plničky?

Na začátku je důležité si říci, kolik vozidel je potřeba naplnit za určitý čas. Podle toho jsme schopni zákazníkům navrhnout optimální velikost technologie. Naše technologie lze navíc postupně rozšiřovat. Pokud má zákazník na začátku 1–3 vozidla, které se mohou plnit několik hodin, je plnička MJ Compact 05 ideální volbou. V případě růstu flotily jsme pak schopni plničku předělat pro plnění tlakového zásobníku stlačeného zemního plynu, který dodáme a vybudujeme tak zákazníkovi vnitropodnikovou plnicí stanici pro rychlé plnění CNG.

Pro plničku MJ Compact 05 není potřeba žádné zvláštní přípravy, stačí zrevidovaná přípojka zemního plynu a elektrické energie a vhodné místo, přístřešek. Zařízení může být umístěno venku i uvnitř. Oprávněná osoba provozovatele by měla mít oprávnění k plnění tlakových lahví plyny od Technické inspekce ČR, s tím ale zákazníkům rádi pomůžeme.

Pokud se budeme bavit o plnicích stanicích pro rychlé plnění, zde je proces o něco složitější. Je potřeba vyhotovit projektovou dokumentaci ke stanici, zajistit si souhlas nebo stavební povolení od stavebního úřadu, instalaci následně schvaluje Technická inspekce. Projektová dokumentace i schválení TIČR je vždy součástí naší dodávky, na přání zákazníka umíme zajistit i projednání s úřady, případně stavební práce.

Veřejné stanice stavíme vždy „na klíč“, od investora si převezmeme staveniště a po několika měsících předáváme hotovou stanici schválenou do provozu.

Co se týká ekonomické stránky, zde jsem vždy trochu opatrný. Nejprve se snažíme získat maximum informací od zákazníka o jeho vozovém parku a pak navrhnout optimální řešení. Plnička MJ Compact 05 stojí od 140 tisíc Kč bez DPH. Plnicí stanice pro rychlé plnění MJ Variant / MJ Variant plus se pohybují v řádu 0,5–1,5 mil. Kč, MJ Compact plus pak stojí zhruba 2–3 miliony. Technologii pro veřejné plnicí stanice MJ SAT startuje zhruba na 5 milionech.

Pro zákazníky nabízíme kromě samotné technologie bezplatné konzultace v oblasti CNG, návrh optimální velikosti stanice, spočítání návratnosti investice apod. Dále kompletní zajištění projektové, případně i stavební přípravy, dodávku technologie, instalaci včetně výchozích revizí a schválení Technickou inspekcí ČR a kolaudaci.

 

Jak vidíte celkově rozvoj infrastruktury CNG? Jaký potenciál v tomto palivu vidíte? Měly by autoopravny tímto směrem zaměřovat svoji pozornost? Existuje nějaká státní koncepce rozvoje této infrastruktury?

CNG má rozhodně své místo na trhnu alternativních paliv, infrastruktura je rozvinutá a stále se budují nové stanice. Jedná se o hotové, vyzkoušené řešení, které může vést ke snížení v dnešní době hojně skloňovaných emisí CO2. Spotřeby CNG každým rokem stoupají a jsem si jistý, že ještě dále porostou. Ostatně i výrobci aut představují stále nové modely, letošními novinkami na CNG jsou například nová Škoda Octavia, Scala, Kamiq, VW Golf, Polo…

Státní koncepci všech alternativních paliv zastřešuje Národní akční plán čisté mobility, na kterém se podílejí ministerstva, vědci a odborníci i zástupci podnikatelské sféry. Stanovuje cíle k ochraně klimatu a ovzduší a hledá cesty, jak tyto cíle naplnit. NAP se zabývá elektromobilitou, CNG, LNG a vodíkovou technologií. CNG zde hájí především Český plynárenský svaz.