25 let na trhu autoopravárenství

Příručka diagnostika – 6 (Fiat Tipo 1.4 ie)

Seriál Příručka diagnostika připravujeme v úzké spolupráci se slovenskou společností HD elektronika SK, s. r. o. Její specialisté vám postupně představují řešené praktické příklady typických i méně obvyklých závad vozidel tak, jak se s nimi ve své testovací „laboratoři“ v průběhu několika let setkali.

Doplňující videa jsou uložena ve speciálním formátu (v běžném Windows Media Playeru je nepřehrajete) a je možné je přehrávat pouze v softwaru MDD Players. Předplatitelé AutoEXPERTU a zákazníci společnosti HD elektronika SK, s. r. o., obdrží tento software zdarma. Předplatitelé si mohou bezplatně stáhnout software přehrávače v sekci „aE CLUB“, do které se přihlásí pomocí svého předplatitelského čísla (je uvedeno u vaší adresy na plastovém obalu každého vydání AutoEXPERTU, které dostáváte poštou). Pokud předplatiteli AutoEXPERTU nejste, můžete si u této společnosti přehrávač zakoupit.

Pozn.: Po instalaci přehrávače vyplňte příslušné údaje ve formuláři, který se Vám objeví. Na email, který jste uvedete ve formuláři, obdržíte obratem zdarma aktivační číslo. To zadejte do vstupního okna programu a stiskněte pravé tlačítko (s klíčem). Tím se stane program plně funkčním a vy můžete přehrávat videa bez omezení. 

 Prípad 6. Fiat Tipo 1.4 ie

Popis merania a opravy

1. Meranie zapaľovania

(Meranie bolo vykonané v prostredí 1CH – jednokanál).

Meranie snímača otáčok so synchronizáciou prvého valca RPM/TDC pri štarte. Impulzy slúžia aj ako synchronizačné pre riadiacu jednotku vstrekovania ECU.

•  Snímač otáčok – OK.

•  Impulzy z riadiacej jednotky zapaľovania do riadiacej jednotky vstrekovania – OK.

Stáhnout video zde

Priebeh snímača otáčok so synchronizáciou prvého valca RPM/TDC (meranie vykonané v prostredí 1CH – jednokanál).

 

Oscilogram A6

Oscilogram A6: V snímku 052 – správny priebeh sníma otáčky a synchronizácie prvého valca pri štarte.
(RPM – otáčky, TDC synchronizačný impulz prvého valca)

Typ riadiacich jednotiek zapaľovania Digiplex II používa výrobca vozidiel Fiat, Lancia pre vstrekovanie Mono – Jetronic (obr. ➏.➌).

 

2.   Nastavenie vstrekovacej jednotky Mono – Jetronic/Motronic

Nastavenie sme vykonali pomocou diagnostického zariadenia (obr. ➏.➎). Pri kontrole sme zistili poruchy:

• nesprávne nastavený potenciometer škrtiacej klapky;
• nesprávne nastavený spínač voľnobehu.

Po správnom nastavení vstrekovacej jednotky a zapojení konektorov motor nenaštartoval.

 

3. Meranie napájania, zemnenia, jedno-tlivých vstupov a výstupov priamo na riadiacej jednotke motora ECU

Osciloskopické meranie zistilo:

•  Prerušené vodiče od potenciometra škrtiacej klapky.

•  Prerušené vodiče od nastavovača škrtiacej klapky.

•  Pokiaľ je prerušený vodič od potenciometra škrtiacej klapky, motor nejde naštartovať.

•  Je to z principiálnej konštrukcie vstrekovania Mono – Jetronic/Motronic.

•  U tohto typu vstrekovania sa nemeria priamo množstvo nasávaného vzduchu, ale sa vypočítava zo snímača otáčok a natočenia potenciometra škrtiacej klapky a rôznych korigujúcich adaptačných hodnôt zapísaných EEPROM v ECU.

Kontrolou vodičov v motorovom priestore sme zistili nasledovné „poruchy“:

•  Pôvodné vodiče boli zaizolované a po odizolovaní sa zistili nasledovne skutočnosti (obr. ➏.➏ a obr. ➏.➐)

 
Po oprave vodičov (obr. ➏.➑ a obr. ➏.➒) sme motor naštartovali

 4. Meranie potenciometra škrtiacej klapky – dráha voľnobehu (> 0–24°)

Meranie bolo vykonané v prostredí 1CH – jednokanál.

Stáhnout video zde

Priebeh potenciometra škrtiacej klapky dráha( > 0 – 24°) – meranie vykonané v prostredí 1CH (jednokanál).

  • Po decelerácii ustálenie napätia na cca. 0,5V.
  • Pri akcelerácii a decelerácii správny priebeh dráhy potenciometra –  bez šumu.

 

Oscilogram B6

Oscilogram B6: V čase 00:24 – správny priebeh potenciometra – dráha( > 0 – 24°).

 

5. Meranie potenciometra škrtiacej klapky – dráha voľnobehu (< 18 – 90°)

Meranie bolo vykonané v prostredí 1CH – jednokanál.

Stáhnout video zde

Priebeh potenciometra škrtiacej klapky dráha (< 18 – 90°) meranie vykonané v prostredí 1CH (jednokanál).

  • Pri akcelerácii a decelerácii správny priebeh dráhy potenciometra – bez šumu.

Oscilogram C6

Oscilogram C6: V čase 00:20 – správny priebeh potenciometra – dráha( > 18 – 90°).

 6. Meranie priebehu motora nastavovača škrtiacej klapky

Meranie bolo vykonané v prostredí 1CH – jednokanál.

Stáhnout video zde

Priebeh motora nastavovača škrtiacej klapky meranie vykonané v prostredí 1CH (jednokanál).

Oscilogram D6

Oscilogram D6: V snímku napr. 035 – správny priebeh regulácie motora nastavovača škrtiacej klapky.

 

Po opravách a nastaveniach mal motor vyššie otáčky a zlé emisie.

 

 

7. Meranie priebehu regulácie lambda-sondy

Meranie bolo vykonané v prostredí 1CH – jednokanál.

  • Pri meraní lambda-sondy sa zistilo, že je nefunkčná.
  • Vykazovala referenčné napätie cca 450 mV.
  • Nutná výmena lambda-sondy.

 

Po výmene lambda-sondy bolo nutné prispôsobiť nové adaptačné hodnoty.

 

Postup:

1. Zohriať motor na teplotu 90°, nechať minimálne dvakrát zopnúť ventilátor chladenia motora.
2. Odpojiť riadiacu jednotku motora od napájania na 10 min, nie menej.
3. Zapojiť riadiacu jednotku motora, naštartovať a nechať bežať motor 5 minút, nie menej.
4. Vypnúť motor.
5. Znovu naštartovať a nechať bežať motor 5 minút, nie menej.
6. Vypnúť motor.
7. Znovu naštartovať a nechať bežať motor 5 minút, nie menej.
8. Vypnúť motor – prispôsobenie bolo vykonané.

Upozornenie:

  • Pri behu motora musia byť vypnuté všetky spotrebiče, napr. svetlá, klimatizácia…
  • Pri štarte motora a behu v žiadnom prípade nemanipulovať s plynovým pedálom

 8. Meranie priebehu regulácie lambda-sondy po výmene

Meranie bolo vykonané v prostredí 1CH – jednokanál.

Stáhnout video zde

Priebeh regulácie lambda-sondy po výmene meranie vykonané v prostredí 1CH (jednokanál).

  • Šum , ktorý vidíte na obidvoch priebehoch je zapríčinení zlým nastavením ventilovej vôle. Po nastavení ventilov v inom mechanickom servise sa šum odstránil. 

Oscilogram E6

Oscilogram E6: V čase 00:21 – voľnobežné otáčky – správny priebeh regulácie .

Oscilogram F6

Oscilogram F6: V čase 00:48 – správny rozkmit napätia a strmosť  pri akcelerácii .

 

 

9. Záver

Po uvedených meraniach, nastaveniach, opravách a výmene súčiastok mal motor správne parametre a výkon, emisie však nie.

Bol chybný katalyzátor, ktorý bol zákazníkovi doporučený vymeniť za nový. ■