22 let na trhu autoopravárenství

Příručka diagnostika – 3 (Mazda 323 (BF) 1.5)

Seriál Příručka diagnostika připravujeme v úzké spolupráci se slovenskou společností HD elektronika SK, s. r. o. Její specialisté vám postupně představují řešené praktické příklady typických i méně obvyklých závad vozidel tak, jak se s nimi ve své testovací „laboratoři“ v průběhu několika let setkali.

Doplňující videa jsou uložena ve speciálním formátu (v běžném Windows Media Playeru je nepřehrajete) a je možné je přehrávat pouze v softwaru MDD Players. Předplatitelé AutoEXPERTU a zákazníci společnosti HD elektronika SK, s. r. o., obdrží tento software zdarma. Předplatitelé si mohou bezplatně stáhnout software přehrávače v sekci „aE CLUB“, do které se přihlásí pomocí svého předplatitelského čísla (je uvedeno u vaší adresy na plastovém obalu každého vydání AutoEXPERTU, které dostáváte poštou). Pokud předplatiteli AutoEXPERTU nejste, můžete si u této společnosti přehrávač zakoupit.

Pozn.: Po instalaci přehrávače vyplňte příslušné údaje ve formuláři, který se Vám objeví. Na email, který jste uvedete ve formuláři, obdržíte obratem zdarma aktivační číslo. To zadejte do vstupního okna programu a stiskněte pravé tlačítko (s klíčem). Tím se stane program plně funkčním a vy můžete přehrávat videa bez omezení.

Prípad 3. Mazda 323 (BF) 1.5

12

Popis merania a opravy

1. Meranie zapaľovania

Meranie impulzov zo snímača otáčok umiestneného v rozdeľovači – OK.
Výstup zo zapaľovacieho modulu – bez signálu.
Napájanie indukčnej cievky – OK.

Pozn.: Meranie vykonané v prostredí 1CH a HV – 400 V.

Po vykonanom teste bola závada identifikovaná ako chybný zapaľovací modul.

Stáhnout video zde

Priebeh primárneho napätia (na vývod +1) zapaľovacej cievky po výmene pri prezeraní videa (meranie vykonané v prostredí 1CH – jednokanál a HV – 400 V).

3Po oprave zapaľovania mal motor nízke voľnobežné otáčky cca 550.min-1, nepravidelný chod a zlé emisie. 4 5

2. Nastavenie spínača voľnobehu a plného zaťaženia

Pri voľnobehu nebol zopnutý spínač voľnobehu – nastavenie.

6

3. Nastavenie predzápalu

Predzápal pred nastavením na 6°.

Po nastavení na predpisovanú hodnotu výrobcom 10 ±1°.

 4. Kontrola regulácie lambda-sondy

Priebeh regulácie lambda-sondy (meranie vykonané v prostredí 1CH – jednokanál).
Pri meraní lambda-sondy sme zistili, že je nefunkčná. Vykazovala referenčné napätie cca 450 mV.
Bola nutná výmena lambda-sondy.

Stáhnout video zde

Priebeh regulácie lambda-sondy po výmene (meranie vykonané v prostredí 1CH – jednokanál).

7Oscilogram A3: V čase napr. 00:06 – voľnobežné otáčky – správny priebeh regulácie.

8Oscilogram B3: V čase napr. 00:08 – správny rozkmit napätia a strmosť pri akcelerácii .

5. Nastavenie zmiešavania zmesi CO

Po výmene lambda-sondy bolo nutné dostaviť CO (obr. ➌.➏).

9 10

6. Záver

Po hore uvedených meraniach, nastaveniach, opravách a výmene súčiastok mal motor správne parametre, výkon a emisie. ■

 

11