22 let na trhu autoopravárenství

Představujeme QHERO

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 6/2019

 

<prosim umistit všechny ilustraky>

 

<cervena>

Na aktuální téma

Vzdělávání

 

Za AE se ptal: Luboš Švamberg

Foto: archiv redakce

 

Představujeme QHERO

 

Že nevíte, co je Qhero? Jde o vzdělávací projekt, který pro motivaci studentů a škol v automobilních oborech připravila společnost Porsche Česká republika s.r.o., zástupce značek Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen Užitkové vozy v České republice.

 

Nejdříve se ale vraťme trochu do historie. Pamětníci si jistě vzpomínají, že před rokem 1989 běžně existovala možnost „vyučit se pro podnik“. V tehdejší době nejen firmy, ale třeba i autoservisy měly své budoucí zaměstnance umístěny v konkrétních učilištích nebo středních školách. Ti po ukončení studia pak v těchto firmách začali přímo pracovat. Novodobé školství na tuto možnost trochu pozapomnělo.

 

Společnost Porsche Česká republika s.r.o. tuto myšlenku obnovila a stala se jedním z průkopníků podpory praktického vzdělávání. Tím vlastně řeší současný nedostatek odborných pracovníků pro svou prodejní a servisní síť. Jak vše funguje, představí jednatel společnosti Franz Pommer.

 

Můžete nás seznámit s projektem Qhero?

Základní myšlenkou programu je najít a motivovat nejlepší studenty automobilového zaměření ve středním a učňovském školství v ČR pro práci v autorizované, prodejní a servisní síti značek VW, Audi a SEAT naší společnosti. Zároveň chceme zatraktivnit studijní obory automobilového opravárenství a získat zájemce o toto studium jako budoucí uchazeče o zaměstnání v oboru. Současně pak i pomoci školám k vyšší kvalitě vzdělávacího procesu.

 

Jak chcete těchto cílů dosáhnout?

Díky aktivitám, které v rámci programu podpory vybraných škol nabízíme centrálně, tedy např. prostřednictvím vzdělávání pedagogů, podpory výuky experty, demomateriálů, vybavení apod. Zásadní je lokální spolupráce se servisními partnery, kde v blízkém regionu školy probíhá praxe studentů. Dále máme připraveny motivační nástroje pro žáky.

 

Základním pilířem jsou určitě kvalitní pedagogové. Co obnáší podpora jejich vzdělávání?

Ředitelům spolupracujících škol nabízíme prezenční školení, které je zpravidla jednodenní a je zaměřené na konkrétní téma/oblast. Další možností je distanční školení prostřednictvím on-line materiálů, samostudijních příruček apod. Pedagogové obdrží kompletní podklady a mohou tak připravit kvalitní výuku na školách.

 

Důležitá je v tomto směru i škola. Jaké prostředky může využít?

Náš program spojuje především lokální školu s naším autorizovaným servisem v regionu. Jak jsem již uvedl, samozřejmě dáváme k dispozici demomateriály, vybavení apod., ale to samotné nestačí. Snažíme se spolupracovat komplexně a především propojovat v regionech školy a servisy, které jsou si mnohem blíž než importér v hlavním městě.

 

Jak je tomu u žáků? Co ti mohou získat ve vašem programu?

Nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu – k žákům a učňům. Ti si během praxe u servisních partnerů VW, Audi, SEAT nad rámec školního vzdělávacího programu osvojí specifické kompetence nutné pro údržbu a opravy vozidel koncernu VOLKSWAGEN, např. servisní procesy, proces vyhledávání závad pomocí diagnostického systému ODIS, práci s dílenským, elektronickým, informačním systémem ELSA či elektronickým katalogem náhradních dílů ETKA a seznámí se s kontrolou kvality a průběhem zakázky v servisu apod. V případě zájmu žáka/učně a servisního partnera je možná i placená pracovní brigáda mimo výuku, resp. zaměstnání žáka/učně ihned po dokončení studia.

 

Pokud se na téma podívám šířeji, na základě výuky ve škole a praxe u servisního partnera může žák/učeň zdarma složit zkoušku kvalifikační cesty „údržba vozů VW, Audi, SEAT“ ve školicím středisku importéra, příp. ve škole pod vedením trenérů importéra. Získá tak do svého profesního portfolia první hodnotný certifikát platný v celé ČR. Tuto zkoušku může student absolvovat ještě před ukončením studia na příslušené škole. V souvislosti s tím garantujeme, že servisní partner zajistí žáku/učňovi v praxi odpovídající pracovní podmínky, především přidělení zkušeného pracovníka, který povede žáka/učně v praxi, bude ho aktivně učit metodou spolupráce na zakázkách. Zkušený pracovník bude schopen kvalitativně hodnotit žáka/učně, pozitivně motivovat pro vlastní rozvoj a přidělovat adekvátní pracovní úkoly pro profesní růst. S vyšším ročníkem bude žák/učeň i samostatně pracovat na zakázkách pod aktivním vedením zkušeného pracovníka.

 

Ne vše je pro žáky/učně zajímavé. Určitě by se chtěli spíše bavit nebo využívat nové technologie. Máte pro ně nějakou další motivaci?

Vymysleli jsme jakýsi paralelní systém hodnocení žáků/učňů ke standardnímu hodnocení na školách. Jde o internetovou platformu (www.Qhero.cz). Celý systém funguje na principu sbírání bodů na základě skenu jedinečného QR-kódu, resp. opsání jeho čísla z papírových kartiček velikosti vizitky. Každý QR-kód vytištěný na konkrétní kartičce má určitý počet bodů, např. 1, 3, 5. Po oskenování, resp. přepsání čísla QR-kódu se určitý počet bodů objeví na individuálním účtu žáka/učně. Rozhodnutí o udělení bodů je na pedagogovi, resp. pracovníkovi servisu.

 

Motivací pro každého studenta díky sběru bodů, resp. aktivní práci na své kvalifikaci je jejich zhodnocení za odměnu dle vlastního výběru. V databázi odměn se nachází atraktivní nabídka, která je koncipována tak, aby mohl průměrný student získat něco po půl roce a výborný student již po čtvrtletí školního roku. Samozřejmě může body sbírat celý školní rok a vybrat si i hodnotnější odměnu. Body a jejich výměna za konkrétní odměnu je však možná nejpozději do konce školního roku, resp. cca 14 dní před koncem školního roku, kvůli distribuci na školy a nejpozdějšímu předání před prázdninami. <sem obr 1- vsechny tri obrazky vedel sebe (pod sebou) podle poradi a-b-c>

 

Odměny jsou orientovány na cílovou/věkovou skupinu tak, aby byly atraktivní. Na začátku školního roku vždy zveřejňujeme anketu pro registrované, o co mají největší zájem, např. download hudby, VW, Audi, SEAT boutique sortiment, elektroniku, adrenalinový/exkluzivní zážitek apod.

 

Navíc je v platformě on-line vidět ranking žáků/učňů podle dosažených bodů vždy pro určitou školu, vč. zobrazování určitých modelů našich vozidel dle dosažené úrovně. To velice úspěšně u některých provokuje soutěživost, tedy motivaci získat více bodů a „předběhnout“ např. spolužáka.

 

Pokud se vrátíme ke studiu, jaké znalosti žák/učeň navíc získá?

Jednoznačně navíc oproti spolužákům získá pouze žák/učeň, který si vybere praxi v našich autorizovaných servisech. Pokud vyberu namátkou, tak třeba v systému ETKA (Elektronický katalog náhradních dílů) umí identifikovat vůz a dobře rozlišit, který díl je správný. V oblasti ELSA Pro (Elektronický informační systém servisu) se dokáže orientovat v rámci zpracování zakázky. Umí vyhledat potřebnou informaci/postup v servisní literatuře, v informačních prostředcích, zkontrolovat servisní informace… V systému ODIS (offboard diagnostický a informační systém servisu) umí zobrazit/vytisknout pokyny/tabulky údržby. Ví, co je to dílenský test kvality, proč se provádí, z čeho se skládá, jak se vyhodnocuje. Rozumí systému kontroly kvality v servisních službách. Zná procesy servisních služeb koncernu VOLKSWAGEN.

 

Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho, protože získaných dovedností je poměrně hodně. Vždy ale záleží především na konkrétním žákovi/učni a jeho vnitřní motivaci, zda chce být v tomto řemesle na co možná nejvyšší úrovni.

 

Jakou předpokládáte perspektivu autoopravárenství i projektu Qhero?

V autoopravárenství platí dnes totéž co v jiných řemeslech. Pokud se chcete učit nové věci, pracujete na sobě a nejste líný pracovat, máte výbornou perspektivu, že si trvale vyděláte velice slušné peníze, protože budete mít vysokou hodnotu pro zaměstnavatele.

 

Závěrem bych rád zopakoval, že se v projektu snažíme zajistit atraktivitu autorizovaných servisů VW, Audi, SEAT a odborných škol pro budoucí uchazeče o zaměstnání v autoopravárenství, což se nám úspěšně daří.

 

<Popisky Obr:>

<Obr Pommer – bez cisla:> Franz Pommer, jednatel společnosti Porsche Česká republika s.r.o.

 

<Obr 1:> Ukázka internetové platformy www.Qhero.cz. Na snímcích vidíte vstupní obrazovku, zadávání bodů i příklad odměn.