25 let na trhu autoopravárenství

Pneuservis před zimní sezonou

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 10/2017.

 

<Zelená>

Technologie

Pneuservisní technika

 

 

Text: Václav Šenolt

Foto: archiv společnosti Rema Tip Top Inco – CZ

 

Pneuservis před zimní sezonou

 

I když to vypadá, že nejdůležitější věcí je v současné době jakési hnízdo, jsou i jiné věci, kterými je třeba se zabývat. Jde například o přípravu servisu na náročnou zimní sezonu. Jak to tak u nás bývá, řada řidičů nechává vozidla přezouvat na zimní kola až těsně před uzákoněným termínem. To způsobuje velký tlak na organizaci a rychlost servisní práce. Je proto důležité mít předem řádně připravenou jak techniku, tak i obsluhu strojů. Václav Šenolt ze společnosti Rema Tip Top Inco – CZ pro vás shrnuje praktické informace pro nadcházející období.

 

 

V první řadě je třeba posoudit, zda vaše stávající stroje ještě zvládají předpokládanou strukturu zákaznických kol. Pokud chybí vhodné vybavení, je nejvyšší čas se rozhodnout a pořídit výkonnější stroje. Současný trend zvětšování průměrů disků a snižování profilů pneumatik klade na stroje daleko větší nároky než dříve.

 

Stroje pro montáž a demontáž pneumatik osobních a dodávkových vozů

Nově vyráběné stroje jsou schopné pracovat s disky o průměru až 34“ a jsou většinou vybaveny různými pomocnými rameny, která pomáhají obsluze při montáži i demontáži hlavně nízkoprofilových nebo bezpečnostních pneumatik (obr. 1). Stroje jsou osazovány speciálními montážními hlavami (označení LL – leverless – bez montážní páky), které demontují patku pneumatiky pomocí speciálně tvarovaného háku ovládaného většinou pneumaticky.

 

Důležitá je údržba stávajících strojů. Začněte kontrolou upínacího stolu. Nečistoty jako písek či hlína pod upínacími čelistmi mohou způsobit vydření stolu a následné zasekávání čelistí. Doplněný a správně nastavený přimazávač tlakového vzduchu prodlužuje životnost těsnění. Nezbytné je i promazání pedálů, nastavení vůlí v aretacích, utěsnění unikajícího vzduchu z hadicových spojení, kontrola opotřebení plastových krytek, čelistí a krytek v montážní hlavě. V případě, že si s údržbou neporadíte, je potřeba s předstihem objednat odborný servis u dodavatele zařízení. Tato včasná příprava vám v době sezony ušetří řadu problémů.

 

Vyvažovačky kol osobních vozů

Zde platí podobné zásady jako u montážních strojů. Se zvětšujícími se disky se zvyšuje jejich hmotnost. Středění těžkých slitinových kol při upínání na hřídel vyvažovačky vyžaduje určité úpravy jak strojů (obr. 2), tak příslušenství. Velmi často se vyvažovačky vybavují zvedáky kol a doplňují se příslušenstvím pro přesnější vystředění kol. K dispozici jsou speciální středicí desky (např. Quick Plate), které zkvalitňují vystředění tím, že působí v dosedacích částech šroubů kol a tak pomáhají přesnému vystředění disku na přírubě vyvažovačky kol. Další možností je sada tzv. postupných kónusů s menším úhlem, které nahrazují tři standardní středové kónusy (obr. 3).

 

Kvalita vyvážení je u každé, i té nejmodernější vyvažovačky kol závislá na precizním vystředění kola. Proto je důležitá kontrola upínacích matic, vůlí kónusů a opotřebení hřídele. Poškozený nebo volný kónus způsobuje špatné vystředění, které vyvažovací stroj vyhodnotí jako nevývažek. Již při odchylce několika mikrometrů může být chyba v řádech až desítek gramů. V případě poškození nebo velké vůle je nutná výměna kónusů nebo hřídele. Dalším předpokladem přesného vyvažování je čisté kolo a čisté dosedací plochy jak na stroji, tak na náboji vozidla. Pro kvalitní výsledek vyvažování je důležitá i správná montáž kola na osu vozidla. Čistotu dosedacích ploch a správný postup při utahování kolových šroubů mechanici často podceňují.

 

 

Zvedáky stacionární

U nůžkových zvedáků zapuštěných do podlahy (obr. 4) je důležitá kontrola a čištění odpadů pro bezproblémové odvádění kapalin ze stavební jámy. Obzvlášť v zimním období může solanka v prostoru, kde je instalován základový rám, způsobit velmi rychlou korozi nebo zadření čepů zvedáku.

U sloupových elektromechanických zvedáků je třeba pravidelně kontrolovat stav pracovních matic, koncových spínačů a aretací. Je třeba doplňovat mazivo do přimazávačů šroubovic, případně čistit a mazat šroubovice ručně.

 

U všech typů je nutná kontrola pryžových podkládacích podložek, které v případě poškození ovlivňují bezpečnost přizvedání vozidel. Zásadní je provedené úkoly zapisovat do „Deníku zvedacího zařízení“ pro případ kontroly úředníků inspektorátu práce.

 

Zvedáky pojízdné

Ty je třeba pravidelně kontrolovat na těsnost hydraulického systému. Jakýkoliv únik oleje nebo padání zvedacího systému při zátěži je nutné opravit. Pneumaticko-hydraulické zvedáky navíc vyžadují upravený tlakový vzduch (odloučení nečistot a přimazávání), který prodlužuje životnost pneumotoru. Velmi často je podceňována nutnost podepření vozidla po jeho zvednutí. Používání vhodných podpěr je velmi důležité především z bezpečnostního hlediska.

 

 

Myčky kol

Nejčastěji používané myčky s uzavřeným okruhem kapaliny s granulátem (obr. 5) vyžadují pravidelné čištění, výměnu vody i granulátu. Náplň granulátu je třeba po opotřebení vyměnit za novou. Chybou je přisypávat do opotřebeného granulátu nový. Při údržbě je třeba se zaměřit hlavně na kontrolu a čištění trysek, případně na stav hnacích a vodicích hřídelí včetně ložisek. Pro kvalitu mytí jsou důležité i funkční vodicí lišty, které zaručují správnou polohu kola vůči tryskám. Kal z myček je nutné ekologicky likvidovat odbornou společností.

 

Kompresory a rozvody vzduchu

Kompresor je pro pneuservis velmi důležité zařízení (obr. 6). Jeho význam je však často podceňován. Stejně bývá podceňován i únik tlakového vzduchu z rozvodů. Obě záležitosti mají nemalý vliv na ekonomiku servisu a v případě podcenění přinášejí velké finanční náklady.

 

Již správná volba kompresoru může přinést úspory. Je třeba zvážit, zda zvolit moderní, méně hlučný šroubový kompresor, nebo klasický pístový. Pro menší pneuservisy je stále nejekonomičtější variantou použití pístového kompresoru, který má minimální náklady na údržbu i spotřebu elektrické energie. Kompresor je třeba instalovat do suchých, dobře větraných prostor, aby mohl nasávat čistý studený vzduch, který neváže tolik vzdušné vlhkosti. Kromě denního vypouštění kondenzátu z tlakové nádoby je nutné občas kontrolovat, čistit nebo měnit filtr nasávaného vzduchu a podle provozních hodin měnit olej. Nezapomeňte na pravidelnou revizi tlakové nádoby a přetlakového ventilu.

 

Pneumatické nářadí

Na životnost a správnou funkci pneumatického nářadí (obr. 7) má největší vliv používání dostatečného množství upraveného vzduchu o předepsaném tlaku. I když se to zdá jasné, praxe je jiná. V řadě servisů je pneumatické nářadí připojeno dlouhou spirálovou hadici přímo k desetibarovému rozvodu vzduchu a trvale nastaveno na plný výkon. Stává se, že z nářadí za provozu vychází vodní aerosol. Vše je špatně. Je třeba nahlédnout do návodů k těmto zařízením. Pracovní tlak nářadí se pohybuje kolem 6,3 baru, proto vyšší tlak podstatně snižuje životnost. V přimazávači používejte olej pro vzduchové nářadí a upravte přimazání na 1–2 kapky za minutu. Pokud není přimazávač, přidejte asi 2–3 kapky oleje denně do přívodu tlakového vzduchu. Někteří výrobci doporučují použít při povolování i utahování maximálně pět příklepů, jinak dochází k velkému opotřebení rázového mechanismu. Málo známé je i to, že v případě možnosti nastavování stupně výkonu ovladačem na nářadí se nastavuje pouze utahovací moment. Povolovací moment je vždy maximální.

 

Závěr

Závěrem vám chci říci, že předsezonní přípravu máte hlavně ve svých rukách. Nepodceňujte běžnou údržbu a obnovu strojního vybavení ani kvalitní školení personálu. Neodkládejte přípravu na sezonu až do okamžiku, kdy vám zákazníci budou stát před servisem. To, co nyní zanedbáte, bude stát v sezoně podstatně víc peněz.

 

<Hlaska do textu – nemusi byt:>

Poškozený nebo volný kónus způsobuje špatné vystředění, které vyvažovací stroj vyhodnotí jako nevývažek. Při odchylce již několika mikrometrů může být chyba v řádech až desítek gramů.

 

<Popisky obr.:>

Obr 1: Nové generace strojů pro demontáž a montáž pneumatik jsou vybaveny pomocnými rameny pro nízkoprofilové pneumatiky.

Obr 2: Příklad moderní vyvažovačky Probalance.

Obr 3: Sada nových středových kónusů pro nahrazení poškozených (vymačkaných).

Obr 4: U nůžkových zvedáků zapuštěných do podlahy je důležitá kontrola a čištění odpadů z montážní jámy.

Obr 5: Nezapomínejte u myčky kol vždy náplň opotřebeného granulátu vyměnit kompletně za novou.

Obr 6: Pro menší pneuservisy je nejekonomičtější variantou pístový kompresor.

Obr 7: Při nastavování výkonu ovladačem na ručním pneumatickém nářadí se nastavuje pouze utahovací moment.