25 let na trhu autoopravárenství

Novinky v kalkulačních systémech

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 4/2019

 

PRO ZLOM:

Záhlaví

Červená

Na aktuální téma:

Kalkulační systémy

 

Zpracoval: Jaromír Martinec

Foto: Archiv

Simprosim bez otvíráku, páč je to samo o sobě dost dlouhé. Ilustráky libovolně.

Kujuuu

 

 

 

Mapujeme za vás…

Novinky v kalkulačních systémech

 

Speciálně v souvislosti s tímto speciálním vydáním jsme se rozhodli zmapovat pro vás, co je nového v oblasti kalkulačních systémů.

 

 

V současnosti je trh rozdělen mezi tři dominantní hráče. Oslovili jsme všechny s následujícími otázkami (viz níže). Zástupci jedné společnosti se z účasti na redakční spolupráci omluvili, přinášíme tedy vyjádření zbylých dvou. Otázky zněly následovně:

1) Představte prosím celkově váš kalkulační systém (obecné informace doplněné o grafické ukázky). Doplňující otázky: do jaké míry je systém lokalizován, jsou všechna data v češtině/slovenštině, představte jeho filozofii (např. nejde jen o kalkulační systém, ale i o informační systém, představte jeho datovou hloubku), jak často je aktualizován, jaké možnosti napojení na vlastní objednací/fakturační/zákaznické systémy dílny nabízí apod.

 

2) Představte prosím i systém v rámci trhu: se kterými pojišťovnami a dalšími partnery (leasingovými společnostmi, dodavateli náhradních dílů, lakovacích materiálů) spolupracujete?

3) Představte prosím to, v čem považujete váš systém za unikátní. V čem vidíte jeho přidanou hodnotu? Představte aktuální novinky…

4) Jakým způsobem je možné začít váš systém (z pohledu dílny) používat a co jeho provoz stojí?

5) Jaké další doplňující služby/systémy nabízíte?

 

PRO ZLOM: tady čára a následuje vyjádření:

 

PRO ZLOM: SEM logo GT motive (dodam)

GT Motive

Ing. Peter Kolník, jednatel ESTIMATIC Systems s. r. o.

 

1) Program GT Estimate od společnosti GT Motive umožňuje výpočet nákladů na karosářské a mechanické opravy vozidel a kalkulace nákladů na jejich servisní prohlídky a údržbu. Vše v jedné aplikaci. Tím se liší od systémů, které jsou v současnosti nabízeny na trhu v Česku a na Slovensku. Je určen jak pro karosárny a lakovny, tak i pro opravny, které se zabývají pouze opravami mechanických a elektrických částí nebo běžným servisem vozidel. Tím se podle našeho názoru nejvíce blíží opravárenské praxi.

GT Estimate se vyznačuje bezkonkurenční datovou hloubkou. Počet jednotlivých dílů, které lze zahrnout do výpočtu a které jsou zobrazeny i v grafickém znázornění, je obecně cca o 30 % vyšší než u jiných podobných systémů. U oblastí se zobrazením částí karoserie (pohledové díly) to je zhruba o 20 % více, ale u zón mechanických a podvozkových skupin je ten rozdíl někdy až 50 % a více. I díky tomu lze systémem GT Estimate kalkulovat s vysokou přesností, což oceňují všichni uživatelé.

K přesnosti kalkulací přispívá i fakt, že aktualizace cen náhradních dílů probíhá velmi rychle poté, co nám jejich distributor ceník dodá. Ceník je v našem systému k dispozici většinou do druhého dne po jeho doručení nebo zveřejnění.

U některých dodavatelů máme dokonce díky propojení s jejich elektronickými katalogy a skladem ceny dílů k dispozici v režimu on-line a dokážeme ověřit jejich dostupnost.

Aktualizaci databáze vozidel provádíme každých 14 dní. Prakticky to znamená, že všechny podstatné změny, které výrobci provedou na stávajících modelech, a zcela nové modely vozidel se v naší databázi objeví dvakrát do měsíce.

PRO ZLOM: SEM OBR GT motive 1_5

2) Díky své univerzálnosti je náš kalkulační program využíván všemi hlavními skupinami uživatelů v oblasti „automotive“, tedy nejen pojišťovnami, leasingovými společnostmi, ale i karosářskými opravnami, rychloservisy, lakovnami a znalci. Tím se lišíme od jiných poskytovatelů. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami, ale největší zastoupení máme v současnosti v oblasti provozovatelů leasingu, vozových parků a v autoopravárenství. Počty uživatelů počítáme na stovky a věříme, že letos překročíme první tisícovku. Vzhledem k naší relativně krátké době přítomnosti na českém a slovenském trhu je pro nás akceptace našich produktů důvodem k optimismu i velkou motivací.

 

3) Náš systém je především odlišný a tím i výjimečný již zmiňovanou univerzálností použití. S vysokou přesností v něm lze kalkulovat jak náklady na karosářské a mechanické opravy, tak i náklady na servisní prohlídky a údržbu. Výjimečná je také úroveň grafického zobrazení, která je stejná u všech modelů v naší databázi a stejná u všech skupin vozidla. Jinými slovy, je jedno, jestli jde o model na našich silnicích hodně zastoupený, nebo okrajový, a je také jedno, jestli jde např. o přední část vozidla, nebo třeba o jeho interiér. Kvalita grafického zobrazení i úroveň detailu jsou vždy stejné.

Novinek máme několik. Tou zásadní je nová generace našeho kalkulačního programu GT Estimate, který má nyní tzv. responzivní web design. Ten zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (notebooky, tablety, mobilní telefony atd.).

Další novinkou je komunikační a autorizační platforma GT Net, která našim zákazníkům umožňuje využívat různé nadstavbové funkcionality. Především jde o správu partnerů a podmínek partnerských servisů, komunikaci mezi partnery a automatické schvalování oprav. Je přitom jedno, jestli se jedná o likvidaci pojistných událostí, nebo o autorizaci servisních zásahů v rámci operativního leasingu nebo správy flotil.

PRO ZLOM: SEM OBR GT motive 6_7

V současnosti tuto platformu využívá již cca 500 opraven ve spolupráci s různými hráči na poli českého „automotive“ sektoru.

Významnou novinkou je zavedení nové generace vývoje dat, což nám umožňuje zkrátit čas potřebný pro nasazení dat k novým modelům a současně podstatně zvýšit stupeň automatizace identifikace pomocí VIN a tím i přesnost kalkulace a rychlost zadání. Tento nový přístup jsme aplikovali poprvé tento měsíc u vozidel skupiny Volkswagen. Slibujeme si od něj výrazné zlepšení naší databáze vozidel.

 

4) GT Estimate je uživatelsky jednoduchý a práci s ním zvládne i méně zkušený uživatel. Je to také díky tomu, že naše filozofie vytváření výpočtu vychází z opravárenské praxe. Nové uživatele vyškolíme zdarma u nich v servisu během cca dvou hodin. Nemusí nikam cestovat a nic za zaškolení platit. Nikdo se také nemusí obávat toho, že by náš systém nebyl akceptován pojišťovnami.

Poplatky za samotné používání jsou velmi příznivé a v poměru „kvalita/výkon“ bezkonkurenční. Neomezené používání vyjde běžně na maximálně 24 tisíc korun za rok.

Ohledně cen jsme velmi flexibilní. Dokážeme nabídnout výhodné podmínky pro velké zákazníky s více než tisícovkou oprav za rok, ale i pro malý autoservis, který potřebuje kalkulovat spíše sporadicky jednotky oprav za měsíc. V takovém případě stojí jeden případ 150 Kč. Nízká je i cena za automatickou definici vozidla pro účely kalkulace pomocí jeho VIN. Pokud uživatel tuto službu využije, cena je přibližně poloviční než u jiných poskytovatelů. Přitom přesnost identifikace je u GT Motive mnohem vyšší. Je to dáno počtem položek výbav, které máme pro tuto službu k vozidlům „namapované“.

 

5) Kalkulace nákladů na opravu jsou pouze jednou z oblastí naší činnosti, i když nejdůležitější. Naším dlouhodobým cílem je nabízet data a systémy pro celý životní cyklus vozidel a pro všechny relevantní oblasti využití.

Ve spolupráci se společností Cebia jsme vyvinuli unikátní systém pro automatizovanou identifikaci vozidel na základě jejich VIN. Systém IVA je určený především pro pojišťovny, leasingové a úvěrové společnosti. Dnes jej v oblasti předpisu pojistného využívá většina pojišťoven v ČR a některé slovenské pojišťovny. S touto službou se postupně prosazujeme i v leasingových a úvěrových společnostech.

Díky vyřešení problému identifikace vozidla na základě jeho VIN jsme dokázali vyvinout i systém pro oceňování vozidel. Náš CebiCat GT je bez nadsázky oceňovacím systémem nové generace, který nemá – minimálně ve střední Evropě – obdoby. Identifikace vozidla pomocí jeho VIN s vysokou úspěšností nalezení jednoho vozidla a jeho sériové i nadstandardní výbavy nám totiž umožňuje nejen zautomatizovat proces výběru a zadání vozidla, ale i dosahovat vysoké kvality vyhodnocování dat z trhu s ojetými vozidly.

PRO ZLOM: SEM OBR GT motive 8_9

Aby byl výčet našich služeb úplný, zbývá ještě zmínit náš systém GT Forecasting, určený pro prognózování nákladů na servis a údržbu vozidel, a aplikaci CebiGlass GT pro výpočet nákladů na výměnu čelních skel automobilů, kterou jsme také vyvinuli společně se společností Cebia.

 

PRO ZLOM: tady čára a následuje další vyjádření:

 

Zástupci společnosti DAT CZECH & SLOVAK s. r. o. se nedrželi přesně šablony otázek, což ale nevadí, odpovědi v jejich vyjádření najdete.

 

PRO ZLOM: SEM logo DAT (dodam)

 

Kalkulační systémy DAT

Miloš Sádecký

Senior manažer pro obchod a školení, regionální manažer pro Čechy

DAT CZECH & SLOVAK s. r. o.

 

<M>Základní charakteristika systémů DAT

Systémy SilverDAT Calculate Pro a MyClaim jsou komplexní platformou pro stanovení nákladů na opravy vozidel poškozených při haváriích a likvidaci pojistných událostí, kalkulace oprav (mechanických i karosářských), servisní prohlídky a údržbu.

Systém SilverDAT Calculate Pro je určen především pro jednotlivé autoservisy, znalce a likvidatury, systém DAT MyClaim pak pro servisní sítě, leasingové firmy a pojišťovny.

Na základě stejných dat jsou pak postaveny softwarové produkty DAT Glass (pro výpočet škod na autosklech), DAT FastTrack (pro expresní řešení pojistných událostí) a DAT Valuace Finance (pro ocenění časové hodnoty vozidla).

 

<M>Historie firmy

Společnost DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) je nejstarší firmou v Evropě zabývající se problematikou výpočtu cen oprav a vznikla na základě požadavku zkonsolidovat data pro automobilové opravárenství v meziválečném Německu. Sběrem a zpracováním dat pro opravy mot. vozidel se zabývá od roku 1931 a zajišťují ji svazy VDA (Svaz automobilového průmyslu), VDIK (Mezinárodní svaz výrobců motorových vozidel), ZDK (Ústřední svaz německých autoopravců) a ADAC, který také firmu vlastní. Od roku 2008 působí společnost DAT také v České republice.

PRO ZLOM: sem obr.DAT 1

<M>Určení

Systémy jsou určeny pro automobilové opravce, nezávislé likvidatury, pojišťovny a leasigové společnosti, jsou datově i jazykově plně lokalizované mj. pro Českou i Slovenskou republiku. Systém využívají v ČR jak velcí hráči jako Škoda ČR, Mercedes ČR, Allianz, Cebia, tak i drobné neznačkové autoservisy, nezávislé likvidatury a znalci. Počet uživatelů se v současné době pohybuje v řádu tisíců osob.

 

<M>Vlastnosti systému

Systémy používají k výpočtu škody intuitivní grafické rozhraní, v němž se na základě pouhého kliknutí na konkrétní díl dopočítá veškerý technologický postup nutný k jeho výměně nebo opravě. Součástí systému jsou časové normy výrobců vozidel, technologické postupy, informace o náhradních dílech a jejich aktuálních cenách (značkových a v případě MyClaim i neznačkových) a informace o lakovacích materiálech a jejich cenách.

Zcela jedinečná je jejich schopnost pracovat s různými kvalitami laků v systému Eurolak, tedy možnost uzpůsobit rozpočet použitým materiálům s doložitelným výpočtem certifikovaného nákladu na jednotku plochy. Doposud je jinými systémy, resp. rutinami, kalkulováno pouze dle průměru, resp. ceny materiálového koše, tato cena neodpovídá níže popsaným konkrétním materiálům. Aktuální verze programu obsahuje hodnoty všech hlavních lak. materiálů (např. Standox, SpiesHecker, PPG, Glasurit, Nexa, Max Meyer, DuPont atp.), a přináší tedy do systému výpočtu další data výrobce.

 

Bonusovou funkcí je pak kontrola kalkulované opravy na tzv. totální škodu, ve které jsou používána aktuální a transparentní data z trhu s motorovými vozidly.

Veškerá data, se kterými systémy pracují, tedy ceny, normy, normativy a standardy, pocházejí přímo od výrobců, eventuálně německých výzkumných ústavů.

PRO ZLOM: sem obr. DAT 2

 

<M>Datová šířka

Systémy umožňují výpočet škod na osobních automobilech, užitkových vozidlech, motocyklech, nákladních vozidlech, autobusech a přívěsové/speciální technice. Aktuálně obsahují více než 1 950 typových sešitů silničních vozidel.

Kalkulovat lze škody na karosářských, mechanických, elektrických komponentách vozidla, škody na skle a laku. Zahrnují velkou množinu kontrolních, servisních a seřizovacích pozic.

Systémy umožňují přesné dekódování typu, modelu a výbavy vozidla díky funkci DAT VIN dekodér, a tím tedy i přesné zatřídění vozidla a odpovídajících náhradních dílů.

Pro účely výpočtu škod na laku systémy obsahují lakovací rutinu výrobce, rutinu AZT a prozatím nejpřesnější, firmou DAT vyvinutou rutinu Eurolak, zahrnující data výrobců konkrétních lakovacích materiálů.

 

<M>Konektivita

Modulární on-line platforma umožňuje jak přímou datovou komunikaci mezi partnery, vkládání dokumentů a tisk faktur, tak i (v případě systému DAT MyClaim) tvorbu všech myslitelných funkcí a pravidel pro proces likvidace na základě požadavku klienta. Jde o variabilní systém s možností plné kastomizace. Systém je propojitelný s DMS systémy třetích stran (Škoda DMS, Caris apod). Obousměrná kompatibilita s DMS systémy je zaručena standardizovaným XML rozhraním. Kompatibilita na CebiCom.

 

 

<M>Aktualizace

Společnost DAT aktualizuje data výrobců typicky do 24 hodin od jejich zveřejnění výrobcem, resp. jeho zástupcem v ČR. Update je prováděn bezplatně.

 

<M>Obchodní model

Systém je distribuován v tarifech dle počtu kalkulací za kalendářní rok a je nastaven na nejvýhodnější poměr ceny jak pro malé autoservisy, pohybující se v řádu jednotek kalkulací za rok, tak pro velké firmy, pracující v řádu desetisíců kalkulací ročně.

 

<M>Péče o zákazníka

Společnost DAT poskytuje nadstandardní formu zaškolení v termínu dle přání zákazníka v prostorách jeho provozovny. Zákazníkovi je k dispozici bezplatná horká linka v režimu 8×5, technická pomoc vzdáleným přístupem nebo osobní návštěvou regionálního manažera firmy DAT. Preferujeme osobní přístup k zákazníkovi a jeho plná spokojenost je naším prioritním cílem.

 

PRO ZLOM: Popisky obr:

GT motive 1_5:

Ukázka uživatelského prostředí kalkulačního programu GT Estimate.

 

GT motive 6_7:

Komunikační a autorizační platforma GT Net umožňuje využívat různé nadstavbové funkcionality. Především jde o správu partnerů a podmínek partnerských servisů, komunikaci mezi partnery a automatické schvalování oprav.

 

GT motive 8_9:

CebiCat GT je oceňovacím systémem nové generace.

 

DAT 1

Společnost DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) je nejstarší firmou v Evropě zabývající se problematikou výpočtu cen oprav.

 

DAT 2

Systémy společnosti DAT používají k výpočtu škody intuitivní grafické rozhraní, v němž se na základě pouhého kliknutí na konkrétní díl dopočítá veškerý technologický postup nutný k jeho výměně nebo opravě.