22 let na trhu autoopravárenství

Tenčí, tvrdší, lehčí – ale obtížněji opravitelné

Karos1.inddPokračování článku najdete v dubnovém vydání časopisu AutoEXPERT 2015.

Tenčí, tvrdší, lehčí…

– ale obtížněji opravitelné

 

Nová konstrukční řešení za použití nových materiálů vedou ke kýženému cíli konstruktérů, a to k výrobě lehčí, ale zároveň pevnější a tím i bezpečnější karoserie. Požadovaná kvalita však musí být přenesena i do autoopravárenské branže. Miroslav Šrotýř ze společnosti HENI nám proto přiblíží vlastnosti, které by mělo mít kvalitní zařízení pro bodové svařování.

 

(M)Konstrukce karoserií

Nově vyvinuté typy materiálů pro výrobu plechů jsou dnes jednoznačně zaměřeny na dosažení vysoké pevnosti a nízké hmotnosti. Na celé karoserii je použito několik různých základních typů (druhů) ocelí, lišících se od sebe mechanickými vlastnostmi (především hmotností a pevností), viz obr. 1 PRO ZLOM SEM OBR 1. Nejpevnější plechy se používají všude tam, kde je třeba ochránit posádku vozu. Složení karoserie z plechů o různé pevnosti je využito například pro řízenou deformaci a absorpci energie v deformačních zónách. Novou technologií pro zpracování dílů karoserie je například metoda zpracování předehřátých plechů lisováním s následným ochlazením v lisovacím stroji. Takto zpracovaný materiál se podle své pevnosti a složení nazývá např. Ultraform BTR 165, MBW, USIBOR atd.

Takto vyrobené díly jsou vzájemně spojeny různými metodami do sestav, které jsou následně spojovány do výsledného celku nově vznikající karoserie vozidla. Spolu s tím, jak se vyvíjí nové pevnosti materiálu pro výrobu karoserií a jejich částí, jde ruku v ruce i řada nových technologií, jak tyto díly vzájemně mezi sebou spojovat. Výroba karoserie je automatický proces, na kterém se podílí řada robotických pracovišť s využitím moderních technologií bodování, laserového svařování, konstrukčního lepení, lisování a nýtování. PRO ZLOM SEM OBR 2

 

(M)Opravy moderních karoserií

Pro profesionální bodování karoserií v servisní praxi je dnes důležité, aby bodovačky byly vybaveny programy pro bodování všech typů ocelí použitých při výrobě karoserie vozidla a aby disponovaly dostatečným výkonem a tlakem, možností regulace časů a nastavení tloušťky materiálů. PRO ZLOM SEM OBR 3

Požadovaného výkonu je docíleno za použití výkonných kleští s C-rameny různých velikostí. C-kleště dostaly svůj název podle toho, že využívají vysunutí elektrody v ose kleští a za pomoci ramen s dutým polem elektrod tak tvoří tvar písmene C. Každý výrobce má svou vlastní konstrukci jak bodovacích kleští, tak i systém přichycení různě velkých ramen na ně. Pro obsluhu je důležité jednoduché a intuitivní ovládání svařovacího zařízení.

 

(M)Nastavení parametrů

Moderní bodovací zařízení určí program pro bodování na základě měření, při kterém vyhodnotí, jak pevný materiál bude bodován, a zvolí ostatní bodovací parametry, případně sama obsluha stanoví, jakým způsobem bude provádět bodové svařování. Nastavení tloušťky materiálu, jeho pevnosti, svařovacího výkonu, času a tlaku nebo jen některých z parametrů je navrženo zařízením a potvrzeno obsluhou.

 

(M)Evidence výsledků

Sériově nastavené programy musí být možné upravovat (přehrávat) nebo rozšiřovat, stejně tak musí být možné ukládat do paměti zařízení různá vlastní nastavení. Veškeré body provedené zařízením jsou zaznamenávány a musí být možné je tisknout nebo ukládat, případně by mělo být možné označit je číslem zakázky a SPZ vozidla a následně vytisknout a doložit k zakázce pro pojišťovnu. Takto je v ideálním případě protokolárně s technickými daty podchycen každý provedený bod. Moderní programy pro nastavování parametrů při bodování vedou ke kvalitě od prvního do posledního provedeného bodu.

 

(M)Další parametry svařovacího zařízení

Další parametry, jež by mělo moderní svařovací zařízení plnit:

  • určení správných parametrů díky impedančnímu měření;
  • svařovací kapacita až 14 000 A při jištění 32 A;
  • chlazení s dostatečnou kapacitou až do konců svařovacích elektrod;
  • výměnné různě profilované koncovky elektrod včetně různých průměrů dle požadavku na velikost bodového svaru;
  • nová technologie bodovacího zařízení umožňuje i dostatečně dlouhý propojovací kabel mezi základnou zařízení a bodovacími kleštěmi, 5 m a více;
  • při bodování možnost nastavení svařování s nečistotami mezi plechy, se zbytky lepidel, barev či koroze, případně přímo programu, který počítá s ochrannými vrstvami či lepidlem při bodování.

 

Při zpracování bylo použito materiálů společnosti Miroslav Šrotýř HENI.

 

 

PRO ZLOM: Popisky obr:

 

Obr. 1: Typy moderních ocelí používaných při konstrukci automobilů a jejich parametry.

 

Obr. 2: Na karoserii vozidla je použito několik různých základních typů ocelí, lišících se od sebe mechanickými vlastnostmi (především hmotností a pevností). Takto vyrobené díly jsou vzájemně spojeny různými metodami do sestav, které jsou následně spojovány do výsledného celku nově vznikající karoserie vozidla.

 

Obr. 3: Profesionální bodovačky musí být vybaveny programy pro bodování všech typů ocelí použitých při výrobě karoserie vozidla a musí disponovat dostatečným výkonem a tlakem, možností regulace časů a nastavení tloušťky materiálů.