22 let na trhu autoopravárenství

Na správný moment

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 11/2017.

 

PRO ZLOM: zelená

Technologie

Vozidlové systémy

Zpracoval: Jaromír Martinec

Foto: Archiv společnosti NGK

Obr jsou libovolné, jen prosím – k té druhé části článku (tipu z praxe) mám jen tyto z wordu. Pokud by nestacily, HNED PYPEJ

 

 

 

Na správný moment

 

V porovnání s instalací jiných dílů se montáž zapalovací svíčky na motor jeví jako relativně jednoduchá záležitost: stačí ručně zašroubovat, dotáhnout a hotovo. Pokud však svíčku nedotáhnete na správný moment, je téměř jisté, že závada na sebe nenechá dlouho čekat. Ve spolupráci s techniky společnosti NGK vám tuto problematiku přiblížíme.

 

Ani ti nejzkušenější mechanici nedokážou dotáhnut zapalovací svíčku na správný moment bez momentového klíče. Správné dotažení přitom nabývá na důležitosti, protože moderní motory reagují na dotažení svíček jen na přibližnou hodnotu velmi citlivě. Následně pak může dojít ke vzniku škod. Nesprávný moment dotažení často vede k defektu zapalovací svíčky, a může dokonce způsobit poškození pístu.

 

<M>Moderní motory kladou větší nároky

Proč tomu tak je? Při hledání odpovědi na tuto otázku se nejprve podívejme na zapalovací svíčku dotaženou na správný moment. Je pevně usazena v příslušném otvoru a hlava válců je tak dostatečně utěsněna. Svíčka je navíc schopna plnit další funkci: odvádět teplo ze spalovacího prostoru. Jeho velká část odchází do hlavy válců prostřednictvím keramického izolátoru, závitu zapalovací svíčky a těsnicího kroužku. Tato funkce dále nabyla na důležitosti s příchodem „downsizovaných“ motorů, nabízejících jen omezený prostor pro chladicí kanály.

Pokud je však zapalovací svíčka dotažena na příliš vysokou hodnotu momentu, závit se deformuje, oblasti odvodu tepla jsou narušeny a elektrody svíčky se mohou přehřívat. Dále mohou vznikat povrchové jiskry, a může dokonce dojít ke spečení středové a kostřicí elektrody.

Stejně závažné jsou důsledky i v případě nedostatečného dotažení svíčky. Jedním z důvodů je, že hlava válců a těleso zapalovací svíčky se zahřátím neroztahují stejnoměrně. Tento jev kompenzuje těsnicí kroužek, jenž brání úniku tlaku z válce. Pokud však svíčka není dostatečně dotažena, těsnicí kroužek nemůže svou funkci plnit. Následně dochází ke ztrátě komprese. A jako by to samo o sobě nestačilo, ani odvod tepla neprobíhá ideálně a svíčka se přehřívá. A konečně, v případě použití nedostatečného utahovacího momentu může svíčka vibrovat, čímž vzniká nebezpečí prasknutí izolátoru nebo středové elektrody s rizikem poškození pístu.

 

<M>Nezbytnost správné polohy

Mnoho moderních motorů, zejména pak těch s přímým vstřikováním a spalováním řízeným paprskem paliva, je opatřeno zapalovacími svíčkami s takzvanými „směrovými kostřicími elektrodami“. U těchto motorů je přesně definován montážní úhel a poloha zapalovací svíčky, respektive její kostřicí elektrody, dle polohy vstřikovacího ventilu. Pokud je zapalovací svíčka dotažena na nesprávný moment, může být kostřicí elektroda usazena v nepříznivé poloze, stínit zápalnou směs před jiskrou, případně odklánět samotnou jiskru stranou. Důsledkem jsou poruchy zapalování.

 

<M>Utahovací moment, nebo úhel natočení?

Správné utahovací momenty pro zapalovací svíčky závisejí, mimo jiné, na průměru závitu a druhu těsnění. Lze je snadno dohledat v tabulce utahovacích momentů a v katalozích výrobců zapalovacích a žhavicích svíček. Například na obalech zapalovacích svíček NGK je však místo utahovacího momentu uváděn úhel natočení. Ten představuje další bezpečný způsob montáže svíčky, velmi rozšířený v mnoha zemích, mimo jiné v Japonsku, kde se většina zapalovacích svíček NGK vyrábí. K nastavení správného úhlu natočení musí být servis vybaven momentovým klíčem. Oba způsoby montáže zapalovacích svíček jsou přitom stejně bezpečné a přesné.

 

Při zpracování bylo použito materiálů společnosti NGK.

PRO ZLOM: tohle bude jakoby samostatné pokračování článku

Tip z praxe: Poškození při montáži ZKBR7A-HTU

Přinášíme vám jeden konkrétní praktický tip od techniků reklamačního oddělení společnosti NGK.

<M>Situace
Záruční oddělení společnosti NGK dostává větší počet požadavků na reklamaci zapalovacích svíček ZKBR7A-HTU, u nichž je jako důvod uváděno „vadná“ nebo „poruchy zapalování“. Všechny tyto svíčky byly montovány do motorů BMW N43 (čtyřválec) nebo N53 (šestiválec).

<M>Analýza

Při kontrole svíček technici zjistili praskliny izolátoru. Ty způsobují průchod jiskry izolátorem a následné poruchy zapalování. Praskliny izolátoru vznikají mechanickým tlakem na stěny izolátoru. Vizuální kontrola rovněž ukázala, že dotčené svíčky vykazují stopy násilného nasunutí nástrčkového klíče na svíčky.

<M>Příčina

Všechny dotčené zapalovací svíčky jsou montovány do motorů BMW s kódovým označením N43 a N53. V těchto motorech je zapalovací svíčka montována do šachty zalomené pod úhlem přesahujícím 5°. Svíčky proto musejí být demontovány/montovány pomocí speciálního nástrčkového klíče s kloubovým spojem. Standardní klíč zde nelze používat.

Při pohledu do šachty shora není montážní bod viditelný. Mechanici proto používají běžný nástrčkový klíč na zapalovací svíčky a nasazují jej na svíčky násilím (naražením na svíčku). Tuto praxi dokazují stopy na poškozených svíčkách. Vzhledem k tomu, že svíčky jsou montovány pod určitým úhlem, vytváří ořech klíče tlak na stěny izolátoru svíčky a způsobuje tak jeho praskliny.

Stopy po násilném naražení ořechu klíče na svíčku.
(Rozebraná zapalovací svíčka – sejmutý závit)
Prasklina izolátoru způsobující průnik jisker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<M>Nápravné opatření

K zamezení poškození a poruch zapalování je bezpodmínečně nutné používat speciální nástrčkový klíč na svíčky s kloubovým spojem. Tyto klíče jsou k dispozici u výrobců speciálního nářadí. (Poznámka: Je nutno použít verzi bi-hex!)

Podrobné informace o tomto problému najdete na odkazu

https://www.youtube.com/user/
NGKSparkPlugEurope

nebo použijte QR kód.