22 let na trhu autoopravárenství

Montujte homologovaná kola

Kontrola Typových listů (Pokyn Ministerstva dopravy č. 1-2015).

Kontrola Typových listů (Pokyn Ministerstva dopravy č. 1-2015).

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 11/2017.

 

PRO ZLOM: červená

Na aktuální téma

Podvozek

 

Zpracoval: Jaromír Martinec

Foto: Archiv redakce a společnosti Alcar Bohemia

Ilustr kamkolif

 

Montujte homologovaná kola

Autodílna je ze zákona odpovědná za kvalitu dílů, které do vozidel svých zákazníků namontuje. V případě kol je riziko obrovské a každý mechanik by si měl být stoprocentně jistý, že montuje pouze řádně homologované díly. Ve spolupráci s techniky společnosti Alcar Bohemia vám znovu přinášíme odpovědi na nejčastější otázky související s problematikou vozidlových kol.

Co znamená, že bylo kolo homologované? Jak to na něm poznám? Lze si ověřit, že vyražená homologační značka není falešná?

U každého litého i ocelového kola na trhu s náhradními díly si spotřebitel může jednoduše ověřit, zda splňuje zákonné požadavky, které ukládá zákon č. 56/2001 Sb., a zda je schválené pro provoz na veřejných komunikacích v ČR. Na jeho čelní straně musí být vyražená či odlitá značka „KBA“ nebo E v kroužku, vždy s číslem schválení XXXXX.

Jediným platným dokumentem, na jehož základě si může motorista nechat snadno zapsat rozměr zakoupených kol do technického průkazu vozidla, je typový list, který dokládá schválení kol k provozu na veřejných komunikacích v ČR pro konkrétní vozidlo. (Postup zápisu kol je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy https://goo.gl/lM6Ea.) Kola označená symbolem E v kroužku jsou homologována v originálních rozměrech, a do technického průkazu se proto již nezapisují. Pravost označení kola by měl doložit výrobce či dovozce těchto kol. Pro motoristy je důležité, že s homologovanými koly nebudou mít problém v STK ani při policejní kontrole a v případě uplatňování pojistné události se nemusí obávat krácení nebo odmítnutí pojistného plnění od pojišťovny z důvodu použití nehomologovaných součástí na svém vozidle.

Jaké nové povinnosti ukládá autoservisům novela zákona č. 56/2011 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, platná od 1. června 2017?

Novela nově ukládá autoservisům povinnost předem písemně oznámit majiteli vozidla změny na vozidle, které budou mít za následek technickou nezpůsobilost vozidla k provozu. K tomu může dojít například při odstranění filtru pevných částic, montáži nehomologovaných kol či nedovoleném zatmavení skel. V případě, že servis tuto informační povinnost nesplní a klienta o změnách odporujících řádnému používání vozidla písemně neinformuje, vystavuje se možnosti až půlmilionové pokuty. Za nepovolené úpravy na svém vozidle pak mohou dostat pokutu i samotní motoristé.

Platí stejné homologační zkoušky pro originální kola (myšleno kola dodávaná přímo automobilkou) a ostatní značková kola od nezávislých prodejců (dále používáme pojem „značková kola“)?

Ano, kola originální i aftermarketová musí vyhovět stejným zkouškám.

K čemu slouží typový list a co v něm je uvedeno? PRO ZLOM: SEM OBR 1 a obr 2

Typový list slouží k zapsání nového rozměru kol a pneumatik do velkého technického průkazu vozidla. Je v něm uveden název a rozměr kola, schválené rozměry pneumatik, značka, model, motorizace a období výroby vozidla, pro které je dané kolo schváleno, KBA číslo, podpis dovozce, prodejce a kolonka pro potvrzení technikem STK. Jeho přílohou jsou podmínky použití kola na vozidle v podobě podmínek a omezení, které se vztahují k jednotlivým rozměrům pneumatik, a podmínek a omezení, které se vztahují k vozidlu.

Potřebuji typový list, mají-li kola homologační značku a stejný rozměr jako originální kola od automobilky? Musím případě typový list vozit ve voze s sebou? Mohou ho po mně chtít v STK, popř. policie při silniční kontrole?

V případě, že je na kole vyražena homologační značka KBA nebo E v kroužku s číslem schválení XXXXX a kola odpovídají originálním rozměrům, není třeba vystavovat typový list a nechávat si tento rozměr zapsat do TP vozidla, protože je v něm již uveden. Typový list s sebou motoristé vozit nemusí, na jeho základě si nechají montáž nového rozměru kol nejprve zkontrolovat a potvrdit v typovém listu v STK a poté jim nový rozměr kol a pneumatik zapíší do velkého TP na dopravním inspektorátu. Policie typové listy nekontroluje.

Je možné získat typový list v případě, že si koupím kola v zahraničí? Lze ho případně nechat vystavit na základě jiného dokumentu?

V případě individuálně dovezených kol se zápis ráfků do technického průkazu vozidla řídí podle bodu C uvedeného na https://goo.gl/lM6Ea, tedy prostřednictvím kontroly v pověřené zkušebně. Typový list v tomto případě vystavit nelze.

Jak poznám, zda litá kola umožňují montáž čidel na přímou kontrolu tlaku v pneumatikách? Je to součást homologace kol?

Kompatibilita kol s čidly TPMS je součástí homologace. Informaci o možnosti použití konkrétních typů čidel musí dodat výrobce/dovozce kol.

Jak probíhá zápis jiného rozměru do TP? Kdo ho provádí? Co k němu potřebuji?

K zakoupeným kolům prodejce zákazníkovi vytiskne a předá protokol TÜV neboli „Schválení kol“ a dovozcem litých kol potvrzený typový list, ve kterém prodejce připojí svůj podpis, razítko a datum prodeje. Zákazník si nechá montáž kol na vozidle potvrdit v typovém listu kontrolním technikem v STK. Ten musí ověřit shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými v TÜV protokolu, respektive v typovém listu. Zápis variabilních ráfků a pneumatik do velkého technického průkazu poté provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě výše uvedených a řádně potvrzených podkladů.

Toto je nejjednodušší způsob zápisu ráfků a pneumatik do technického průkazu vozidla nad rámec uvedený výrobcem (viz informace v bodě A uvedené na https://goo.gl/lM6Ea). ALCAR BOHEMIA stejně jako další držitelé schválení mimo jiné ručí za to, že pohyb kola od výroby až k zákazníkovi probíhal za bezpečných podmínek a kola nebyla poškozena nevhodným způsobem skladování či přepravy, a také za to, že se nejedná o nelegální napodobeniny kol. V ostatních případech, kdy jsou litá kola dovezena ze zahraničí do ČR subjektem, který není držitelem schválení (viz seznam držitelů schválení v odkazu výše), se zápis ráfků do technického průkazu vozidla řídí dle bodu C postupem pro zápis individuálně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně (viz odkaz výše). Tento způsob zápisu kol je časově a finančně podstatně náročnější záležitostí.

Co dělat v případě, že k litým kolům nemám typový list (například koupím ojetý vůz, který nemá rozměr zapsaný v TP), ale kola by měla být homologovaná? Lze ho např. někde stáhnout, případně si ho nechat zaslat? Na koho se obrátit?

Typový list k litým kolům může vystavit pouze dovozce dané značky kol (v případě, že jsou kola na daný vůz homologována), který patří mezi držitele schválení. Ti jsou uvedeni na webu MD: https://goo.gl/lM6Ea. V souvislosti s množícími se případy zachycení falešných typových listů vytvořených pro kola různých značek, která nemají schválení pro provoz na veřejných komunikacích ČR (neprošla povinnými zkouškami a nemají homologaci), anebo pro kola, která nejsou schválená pro konkrétní dané vozidlo, vydalo Ministerstvo dopravy také novou instrukci pro provádění kontrol v STK (najdete ji na webových stránkách apolečnosti Alcar Bohemia a také na stránkách časopisu www.autopress.cz).

Při zpracování bylo použito materiálů společnosti Alcar Bohemia.

 

PRO ZLOM: Popiska OBR

Obr. 1: Vzor Typového listu.

Obr. 2: Příklad falešného typového listu. PRO ZLOM: tento obr mám pouze v mizerném rozlišení, dej tam zatím ještě jednou obr 1 (formátově je to stejné) – při korektuře vyměníme.