22 let na trhu autoopravárenství

Měřili jsme s… BimCOM (1. část)

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 9/2017.

 

Diagnostické přístroje

Recenze

 

Text: Aleš Janderka

Foto: autor

 

Měřili jsme s…

Sériová diagnostika – 17 <sedmnactka je cislo dilu>

 

BimCOM – 1. část

 

Vážení čtenáři, v rámci seriálu recenzí diagnostických přístrojů pro automobilovou diagnostiku, který připravuje náš stálý spolupracovník Ing. Aleš Janderka, testujeme model BimCOM. Stejně jako v případě předchozího testeru jsme recenzi rozdělili na několik dílů.

<konec perexu>

 

Program BimCOM je další z rodiny diagnostických nástrojů, které společnost SECONS s.r.o. nabízí jako „ušité na míru“ pro konkrétní značky osobních a lehkých užitkových vozidel. V minulosti jsme si představili HiCOM pro vozy koncernu Hyundai – Kia, FiCOM pro Fiat, Alfa Romeo a Lancii. V nabídce je rovněž FCOM pro automobily Ford a dále RenCOM pro vozidla Renault, Nissan a Dacia.

 

BimCOM je z hlediska grafické stránky, způsobu ovládání i výčtu funkcí prakticky shodný s uvedenými produkty. Kromě BMW slibuje komunikaci také se svými stájovými kolegy Bentley, Land Rover, MG, Mini, Rolls-Royce, Alpina a Rover (obr. 1). Zmíněnou komunikaci zajišťuje interface propojený s počítačem USB kabelem.

 

<M> Vlastnosti přístroje

Úvodní obrazovka programu obrázkem v pravé části okna ujistí, že je aplikace opravdu určena pro BMW, v levé polovině okna najdete šest ovládacích tlačítek, tři pro diagnostiku a tři pro nastavení a ovládání programu (obr. 2). Pracujete-li s tímto přístrojem poprvé, musíte nejdřív navštívit okno Nastavení, zde obnovit komunikační port a otestovat rozhraní, to vše při interface připojeném k vozidlu (obr. 3). K této instalační fázi nepotřebujete BMW, interface lze s počítačem spárovat v jakémkoliv vozidle.

 

Diagnostická část hlavní nabídky nabízí tři tlačítka. Pomocí prvního vstoupíte do manuálního výběru vozidla a jeho elektronických systémů, druhé tlačítko Auto Scan prohledá všechny komunikovatelné jednotky na voze a konečně třetí ikona otevírá nápovědu k umístění diagnostické zásuvky (obr. 4). Nápověda je realizována formou fotografií a najdete zde rovněž všechny nejdůležitější modelové řady výrobce.

 

<M> Ovládání přístroje

Ovládání a funkčnost programu jsem si otestoval na voze BMW řady 3 z roku 2006. I když jsem použil tlačítko Auto Scan, bylo nutné vyplnit před zahájením procesu vyhledávání tabulku pro specifikaci modelové řady a rok výroby auta. V dolní části tohoto výběrového okna je tlačítko, pomocí kterého lze vyvolat z paměti poslední měřené vozidlo. Možná bych tuto funkci rozšířil alespoň na posledních deset měřených vozidel.

 

Potvrzením výběru je zahájen proces vyhledávání. Není to nikterak zdlouhavé a výsledkem je seznam nalezených systémů. U každého také ihned vidíte počet chyb zapsaných v paměti (obr. 5). Dále stačí už jen kliknout na ten systém, se kterým chcete komunikovat, a program vás s příslušnou jednotkou spojí. Někdy se stane, že program nedokáže některý elektronický systém ve voze jednoznačně rozpoznat. V takovém případě se otevře okno Nerozpoznaná řídicí jednotka s nabídkou řídicích jednotek, které by mohly být u měřeného vozu použity, a výběr dokončíte ručně.

 

Postupně jsem pokusně vybral z nabídky více možností a komunikaci jsem vždy navázal. Asi bych se ale v takovémto případě nejistého určení jednotky vyhnul některým závažnějším diagnostickým úkonům, např. kódování, přizpůsobování apod. Před tím ostatně varuje i vstupní hláška ve vstupním okně Nerozpoznané řídicí jednotky.

 

<M> Popis funkcí

Pojďme se ale podívat na hlavní nabídku diagnostických funkcí, která se otevře po úspěšném navázání komunikace s vybranou řídicí jednotkou. Naleznete zde celkem osm funkcí aktivovatelných tlačítkovými ikonami seřazenými do tří sloupečků podle závažnosti. Sloupec Základní funkce obsahuje Identifikaci řídicí jednotky, Čtení paměti závad a Mazání paměti závad, sloupec Pokročilé funkce nabízí Měřené hodnoty a Aktivaci akčních členů a konečně sloupec Expertní funkce zahrnuje Programování/kódování řídicí jednotky, funkci Konfigurace a Programování paměti flash.

 

<M1> Základní funkce

Některé diagnostické funkce si prohlédneme podrobněji. Pochopitelně bych měl začít položkou Identifikace řídicí jednotky se základními údaji o elektronickém systému (obr. 6). Nejdůležitější pro diagnostiku je ale samozřejmě Čtení paměti závad (obr. 7). V horním poli okna vidíte číselný kód a stručný popis závady, v dolní části okna je pět tlačítek pro práci s chybovým záznamem. Jejich pomocí můžete chybový záznam zkopírovat do souboru, vytisknout pro zákazníka, pochopitelně také smazat a případně následně znovu načíst paměť pro ověření úspěšnosti smazání. Poslední tlačítko nabídne Upřesnění závady – dodatečné informace k označené závadě v seznamu. Otevře se nové okno, ve kterém vidíte zmrazená data v okamžiku vzniku závady. Tato funkce ale rozhodně není k dispozici u každé načtené chyby. U řídicí jednotky motoru jednoho z měřených vozidel jsem sice upřesňující data k závadě nalezl, jednotlivé veličiny ale nebyly popsány, takže byl výsledek nesrozumitelný.

 

Samotný popis závad v hlavním okně je v angličtině. To by až tak nevadilo, spíše mě mrzelo, že velká část chyb byla zcela bez popisu. U některých závad byla drobnějším písmem zmínka o výskytu (Present, Sporadic), tedy přítomné a sporadické, u některých tato poznámka chyběla.

 

K práci s pamětí závad mám ještě jednu technickou poznámku: za sebe bych z hlavního menu odstranil nabídku mazání závad a nechal tuto funkci přístupnou jen z okna pro čtení chyb. Stejně je vždy nutné si chyby přečíst a teprve potom je smazat.

 

<M1> Pokročilé funkce

Další důležitá funkce Měřené hodnoty nabízí tři možnosti zobrazení – seznam pod sebou seřazených hodnot, grafické zobrazení dvou vybraných veličin (obr. 8) a devět hodnot seřazených po třech do tří sloupců (obr. 9). Požadované parametry pro zobrazení si vyberete z pomocného rozbalovacího menu. Názvy parametrů jsou většinou popsány v češtině, někdy také v angličtině. Během čtení dat se vedle nich zobrazují i jednotky. Číslice jsou velké a přehledně uspořádané, aby je bylo možné v autodílně pozorovat i z větší vzdálenosti od displeje počítače. Číselné i grafické zobrazení nabízí záznam průběhu, spuštění a zastavení záznamu provedete tlačítky na spodní části okna.

 

Další užitečnou diagnostickou funkci Testy akčních členů jsem si vyzkoušel u jednotlivých elektronických systémů. Její ovládání je velmi jednoduché. Ze seznamu vyberete požadovaný akční člen (obr. 10), jeho označením se prosvětlí ikona Provést test a dále stačí jen potvrdit. Kliknutím na stejnou ikonu test ukončíte a můžete přejít na další položku.

 

<M1> Expertní funkce

Funkce Programování/kódování jednotky nejdříve nabídne vstupní seznam operací, individuálně sestavený pro daný elektronický systém (obr. 11). Najdeme zde autokalibraci klapek klimatizace, kalibraci úhlu natočení volantu, synchronizaci plovoucího kódu imobilizéru, základní nastavení akčních členů apod. Musím se přiznat, že jsem si netroufl pouštět se zde do větších akcí, abych majitelům vozidel, která jsem měl pro testování zapůjčena, nezpůsobil víc škody než užitku. Zjištěné poznatky zmíním při popisu měření u konkrétních vozidel.

 

Funkce Konfigurace zobrazuje a případně také umožňuje změnu nakonfigurovaných parametrů řídicí jednotky (obr. 12). Po výměně jednotky lze také novou nakonfigurovat podle původní. Konfiguraci je možné provádět opakovaně.

Seznam podporovaných kódování pro každou řídicí jednotku je uveden v sekci Diagnostická pokrytí, počet konfigurovatelných parametrů je u každé jednotky jiný.

 

Před provedením jakýchkoli změn je vždy nutné vytvořit zálohu konfigurace. Mějte neustále na paměti, že zapsání nesprávných dat do řídicí jednotky může poškodit ji nebo další jí ovládané součásti vozidla.

 

Okno zobrazí všechny uživatelem provedené změny barevným odlišením řádků. Pro ovládání Konfigurace jsou v dolní části okna příslušná tlačítka:

Upravit – toto tlačítko umožňuje změnit aktuální hodnotu.

Upravit Hex – tato funkce se používá k přímé editaci binárního zobrazení hodnoty.

Vrátit zpět – vrátí aktuální hodnotu do původního stavu.

Vrátit všechny změny – vrátí se k původní konfiguraci, která byla při otevření aktuálního okna.

Zpět – návrat do hlavního diagnostického menu.

Načíst – načte konfiguraci ze souboru.

Uložit – uloží nastavení do konfiguračního souboru pro případné obnovení.

Kopírovat – zkopíruje konfiguraci do schránky operačního systému.

Tisk – vytiskne konfiguraci.

Zapiš konfiguraci do jednotky – programová konfigurace k řídicí jednotce. Před napsáním nové konfigurace k řídicí jednotce vždy zkontrolujte každou hodnotu, pokud to stav vyžaduje. Aplikace diagnostiky automaticky přepočítá kontrolní součet dat nebo další závislosti. Řídicí jednotka může zamítnout novou konfiguraci, jestliže konfigurovaná data jsou nepoužitelná (nebo jsou obecně nesprávná) pro příslušnou řídicí jednotku. V takovém případě by zápis původních (nezměněných) dat měl být úspěšný.

 

Poslední nabídka Programování paměti Flash v diagnostickém menu není určena pro běžné uživatele a výrobce ji ještě zcela nedoladil pro komerční využití.

 

 

 

Poděkování patří společnosti SECONS s.r.o. za zapůjčení přístroje BimCOM.

 

Popisky obrazku:

Obr 1:

Seznam značek, který tento přístroj umí diagnostikovat.

Obr 2:

Úvodní obrazovka programu s obrázkem BMW a šesticí ovládacích tlačítek.

Obr 3:

Při prvním spuštění přístroje je nutné nejdříve navštívit okno Nastavení.

Obr 4:

Důležitá součást nápovědy – umístění a fotografie diagnostické zásuvky ve vozidle.

Obr 5:

Velmi rychlé automatické skenování zobrazí dostupné řídicí jednotky ve vozidle a u každé z nich i počet závad.

Obr 6:

V položce Identifikace řídicí jednotky se zobrazí základní údaj o elektronickém systému.

Obr 7:

Nejdůležitější položka pro diagnostiku – Čtení paměti závad.

Obr 8:

Grafické zobrazení dvou vybraných veličin v položce Měřené hodnoty.

Obr 9:

Další možností funkce Měřené hodnoty je zobrazení devíti hodnot najednou.

Obr 10:

Při provádění testu akčních členů vyberte jednoduše položku ze seznamu.

Obr 11:

Ukázka programování řídicí jednotky.

Obr 12:

Funkce Konfigurace zobrazuje a případně také umožňuje změnu nakonfigurovaných parametrů řídicí jednotky.