22 let na trhu autoopravárenství

Kompresorové oleje – vyznáte se v nich?

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 5/2019

PRO ZLOM: SEM OBR

 

Zelená

Technologie

Klimatizační systémy

 

Zpracoval : Jaromír Martinec

Foto: Archiv společnosti Delphi Technologies

 

K nadpisu prosím Logo Delphi techologies

 

 

Kompresorové oleje – vyznáte se v nich?

 

Kompresorový olej, označovaný také jako olej do chladicích kompresorů, je nezbytný pro správnou funkci klimatizačních soustav. Nejenže maže vnitřní součásti kompresoru, ale také zlepšuje těsnicí vlastnosti pryžových dílů, tedy hadic a těsnění, pohlcuje teplo a u některých hybridních vozů brání poškození elektrických obvodů kompresoru. Pokud má být zajištěna kompatibilita s mnoha různými typy materiálů použitých v klimatizačních soustavách, je nutno používat výhradně olej patřičného typu v náležitém množství. Víte ale, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy olejů a jak a kdy je použít? Následující článek, který jsme připravili společně se zástupci společnosti Delphi Technologies, vám s výběrem vhodného oleje pomůže…

 

<M>Typy olejů

Na trhu existují v zásadě čtyři hlavní typy oleje, jejichž použití do značné míry určuje typ chladiva použitého v dané soustavě a samozřejmě i pokyny výrobce kompresoru:

 

Olej PAG: Polyalkylenglykolový olej, zkráceně PAG olej, je syntetické mazivo použitelné v soustavách využívajících chladivo typu R134a i nejnovější R1234yf. Oleje PAG se dále dělí dle viskozity – PAG46, PAG100 a PAG150 – a typu chladiva, pro nějž jsou určeny. PAG je bohužel hygroskopický, což znamená, že absorbuje vlhkost z klimatizační soustavy či ze vzduchu. Smísením oleje PAG s vlhkostí vzniká reakce a vytváří se kyselina, jež způsobuje korozi a následné poškození součástí systému. Z tohoto důvodu olej PAG nikdy nepoužívejte k mazání O-kroužků, těsnění hřídele kompresoru či spojek hadic chladivového okruhu. A co je ještě důležitější, tento typ oleje nelze z důvodu jeho elektrické vodivosti používat v hybridních vozech.

 

Minerální olej: Minerální olej do klimatizačních soustav, známý také pod názvem alkylbenzenový olej, představoval základní volbu v době před rozšířením chladiv typu HFC. I dnes se stále používá ve starších soustavách využívajících chladivo R-12. A protože neabsorbuje vlhkost, je vhodný k mazání O-kroužků a těsnění v soustavách s chladivem R-12 i R134a.

 

Olej POE: Polyolesterový, esterový nebo zkrátka jen POE olej je rovněž na trhu již delší dobu. Mnozí výrobci jej však dosud příliš nedoporučovali pro jeho horší vlastnosti při vysokých teplotách a vysoké zátěži a také proto, že pohlcuje vlhkost. Jedinou výjimkou jsou hybridní vozy s elektricky poháněným kompresorem. Olej POE má lepší izolační vlastnosti než PAG a pomáhá chránit izolaci na vinutích, čímž brání vzniku elektrického svodu. Při použití nevhodného druhu oleje u hybridního vozu může dojít ke zkratu na kompresoru klimatizační soustavy, hrozí tedy nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 

Olej PAO: Polyalfaolefinový neboli PAO olej je tzv. vícestupňový syntetický olej. Je kompatibilní s mnoha mazivy a chladivy, je tedy určen k všestrannému použití. Se souhlasem výrobce kompresoru se někdy používá jako náhrada některých olejů PAG.

 

<M>Zvolte správný olej

Volba nesprávného typu oleje může mít negativní dopad na výkony i životnost kompresoru. Použití nevhodného typu oleje je dokonce jednou z nejčastějších příčin závad nově montovaných kompresorů. Kvalita oleje však není jediným faktorem, jemuž je třeba věnovat pozornost. Pro optimální výkony je nutno plnit i optimální množství – a dosáhnout tedy tzv. olejové rovnováhy. Při nedostatečné náplni nebude zajišťováno dostatečné mazání kompresoru s následkem přílišného tření a zahřívání. Hlavní části kompresoru se budou rychleji opotřebovávat – což je další častou příčinou závad – a celá soustava bude zbytečně vystavena vysoké zátěži. Přílišné množství oleje pak povede k nedostatečnému výkonu chladicí soustavy.

 

Při zajišťování olejové rovnováhy je důležité vždy dodržovat pokyny, které výrobce přikládá ke kompresoru, případně pokyny uvedené v příručce k vozidlu.