22 let na trhu autoopravárenství

Koalescenční filtrace pro autoservisy

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 7+8/2017.

 

<zelena>

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

EKOLOGIE

 

Text: Jaroslav Černý

Foto: autor a archiv redakce

 

Koalescenční filtrace pro autoservisy

V tomto článku přináší náš stálý spolupracovník Jaroslav Černý zajímavé informace o tom, jak mohou i autoservisy jednoduše přispět ke zlepšení životního prostředí.

 

Ať chceme nebo nechceme, provozní kapaliny v automobilech jsou většinou olejové povahy. Vyměňují se náplně, starý vypuštěný olej se zpočátku někam pohodí, aby momentálně nepřekážel. Pak se přelije do nějakého sudu a někdy se i vystrčí ven na dvůr, aby v dílně nebyl zápach z vyjetého oleje. Myjí se motory, a buďme upřímní, ne vždy se s benzinem nebo podobným rozpouštědlem zachází tak, jak by se zacházet mělo. Při všech činnostech v autoservisu dochází k nežádoucím, třeba i nechtěným úkapům olejů a paliv. A pokud k takové činnosti dochází u menších autoservisů na dvoře či na jiném prostranství pod otevřeným nebem, je dost pravděpodobné, že při dešti dojde k odplavení uniklých olejů a paliv s dešťovou a splaškovou vodou do kanalizace a do odpadních vod. Zdánlivě neřešitelná situace i pro zodpovědného majitele či šéfa autoservisu. A přitom stačí tak málo. Celý problém úniku paliv a olejů ve splaškových vodách do kanalizace lze poměrně levně řešit pomocí tzv. koalescenční filtrace. Složitý název, ale jednoduché zařízení s jednoduchým funkčním principem.

 

Koalescenční filtrace – jak to funguje

Koalescenční filtry slouží k odstraňování zbytkových obsahů vody z ropných produktů (většinou se tak suší letecké palivo), nebo naopak k odstranění nízkých koncentrací ropných látek z vody (čištění dešťových vod a splašků, čištění technologické vody). Ropné znečištění je ve vodě přítomné většinou ve formě jemně rozptýlených nerozpustných kapének nebo jako mastná skvrna na hladině vody, kde tvoří známý duhový povlak. Taková znečištěná voda se při čištění vede do instalovaného koalescenčního filtračního zařízení. Nejdříve do usazovací nádržky, kde se nejprve usadí kal a další mechanické nečistoty, a poté do prostoru, kde je umístěn speciální filtr ze spletených vláken. Vlákna jsou z takového materiálu, že z vody samovolně vychytávají ropný materiál. Dovedou si poradit jak s mikrokapičkami ropného znečištění, tak i s malou vrstvičkou duhových skvrn na hladině vody. Na materiálu filtru se ropné znečištění koncentruje a poté se shlukuje do větších kapek. Větší kapky ropného znečištění se poté z filtru snadno uvolní a vyplavou v prostoru za filtrem na povrch vody. Ropné látky, lehčí než voda, se usazují v horní vrstvě na hladině spodní těžší vodní vrstvy. Vše by mohlo být jasné z obr 1.

 

Koncentrace ropných látek ve vyčištěné vodě je max. 5 mg/kg, většinou však pouze kolem 1–2 mg/kg. Takovou vodu je možné bez obav vypouštět do kanalizace jako odpadní vodu.

Filtrační zařízení lze dodávat v nejrůznějším uspořádání, pro čištění dešťových a splaškových vod se běžně umísťuje do betonové skruže zapuštěné přímo do země. Nádvoří autoservisu či jakýkoliv jiný prostor je možné vyspádovat a filtrační zařízení umístit tak, aby do něj samovolně stékala dešťová vody z celého prostoru. Voda nejprve steče do odkalovací části, kde se zbaví kalu, prachu a dalších nečistot prostým usazením na dně. Poté dále přepadem putuje do filtrační části, kde proběhne oddělení ropného znečištění, a z filtrační části pak odtéká čistá voda. Samozřejmě že čas od času se nahromaděné ropné produkty musí z filtru mechanicky odstranit např. odsátím.

Samotný filtr má téměř neomezenou životnost, občas se ale může zanést kalem a nečistotami, které se neusadily v odkalovací jímce, Tady pomůže velmi jednoduché vyjmutí filtru a propláchnutí proudem vody. Mechanicky se tak vyplaví zachycené nečistoty a filtr může dále sloužit. V České republice funguje několik dodavatelů, kteří se instalací koalescenčních filtrů zabývají a zájemcům určitě rádi poradí a pomohou s instalací.

 

Pomozme životnímu prostředí

Vím, že mnohé autoservisy podobné problémy řešit nemusí a ochranu životního prostředí mají zabezpečenu jiným způsobem. Jiné autoservisy to třeba nezajímá z jiného důvodu – životní prostředí neřeší vůbec. Měl bych ale radost z toho, kdyby jen malá informace o dnes nastíněném řešení zůstala každému, kdo pracuje s palivy, oleji a dalšími ropnými produkty, někde v hlavě zasunuta, aby v pravý čas vyplula na povrch a vyústila v řešení, které povede k čistějšímu životnímu prostředí nás všech.

 

<Popisky obr:>

Obr. 1: Princip funkce koalescenčního filtru.

 

 

 

 

Obr. 1.