22 let na trhu autoopravárenství

Kam kráčíš, automobilní školství?

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 9/2019

<prosim obe loga, první musí byt ISŠA>

Na aktuální téma

Vzdělávání

 

Text: Milan Chylík

Foto: archiv ISŠA Brno

 

Kam kráčíš, automobilní školství?

 

Po dvou letech jsme opět oslovili Ing. Milana Chylíka, ředitele Integrované střední školy automobilní Brno. Zeptali jsme se jej, co se za tu dobu v odborném školství změnilo a jaká je realita současného vzdělávání v autooborech.

 

 

Na stránkách AutoEXPERTU se stále častěji setkáváte s články zaměřenými na problém nedostatku zaměstnanců v autoopravárenství, průběžně se časopis v této souvislosti také věnuje oblasti odborného vzdělávání. A co se za poslední dva roky v odborném vzdělávání změnilo? Systémově nic, nedošlo k žádné pozitivní změně v právních předpisech a v dohledné době ani nedojde. Podpora odborného vzdělávání je sice častým tématem různých diskusí, ale bez hmatatelného výsledku. Počet úspěšných absolventů autooborů se nadále velmi rychle propadá a nezměnil to ani nárůst počtu absolventů základních škol.

 

Na druhou stranu některé společnosti začaly intenzivně podporovat školy s výukou autooborů a jejich žáky formou stipendijních a motivačních programů, poskytování učebních materiálů a pomůcek, vzdělávání pedagogů, spolupráce na soutěžích atd. Některé automobilní školy se také připravují na masivnější příchod elektromobility a začleňují tato témata do teoretické i praktické výuky včetně možnosti získání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. § 5 pro obory autotronik a autoelektrikář.

 

<sem tabulka 1, popiska:> Porovnání počtu žáků a absolventů autooborů v letech 2012–2018.

 

Méně absolventů autooborů

Za posledních šest let se počet úspěšných absolventů středních škol v autooborech propadl téměř o čtyřicet procent. U oboru mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) došlo v posledních letech ke snížení propadu počtu žáků i absolventů. V oboru autoelektrikář sice stále mírně klesá počet absolventů, ale narostl celkový počet žáků, což je pozitivní tendence, která je zřejmě způsobena potřebou získat zkoušku dle vyhlášky 50 §5 a vyšší (elektromobilita), kde je podmínkou elektrotechnické vzdělání, jež umožňuje právě obor autoelektrikář nebo autotronik. Razantní propad počtu absolventů však stále pokračuje u oborů karosář a dopravní prostředky (servisní poradci a další servisní technici). I přes snížení intenzity propadu počtu žáků a absolventů v některých oborech se ve školách stále potýkáme se snižováním úrovně nastupujících žáků, což nekoresponduje se zvyšováním náročnosti studia. Jediný obor s opačnou tendencí je autolakýrník, z důvodu vyšší úrovně mezd, ale také propagace tohoto oboru, stále ale jde pouze o 135 absolventů pro celou ČR. Neexistují žádná přesná data, ale poměrně velkým problémem je přechod absolventů do jiného než studovaného oboru. To lze ovlivnit zejména spoluprací se zaměstnavateli například v rámci odborné praxe žáků. Zvýšil se také počet škol vyučujících autoobory v ČR z 92 ve školním roce 2016/2017 na 106 škol.

 

Systém dalšího vzdělávání: Národní soustava kvalifikací

Vedle počátečního vzdělávání existuje v naší zemi možnost získat kvalifikaci formu zkoušek z tzv. profesních kvalifikací. Jde o státem garantovaný systém, ve kterém je možné po úspěšném vykonání daného počtu zkoušek získat například i výuční list. Je tedy možné tímto způsobem uznat zájemci kvalifikaci získanou třeba praxí v oboru nebo v kombinaci s přípravnými kurzy vyškolit nového zaměstnance, který úspěšným absolvováním zkoušek potvrdí úroveň svých dovedností a znalostí v oboru.

 

Tento sytém je připraven, naplněn popisy hodnoticích standardů jednotlivých profesních kvalifikací, vznikají autorizované osoby, které mohou popsané zkoušky provádět, ale bohužel zájem ze strany uchazečů je minimální. Národní soustava kvalifikací je pro firmy příležitostí k relativně rychlému získání kvalifikovaných zaměstnanců a pro zaměstnance možností, jak v průběhu pracovního života změnit čí rozšířit svou kvalifikaci. Více informací naleznete na http://www.narodnikvalifikace.cz/. V současné době navíc probíhá revize rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání právě na základě struktury a obsahu národní soustavy kvalifikací.

 

Systémová celorepubliková podpora vzdělávání v autooborech

Téměř všechny automobilní školy ve svém městě či regionu spolupracují s mnoha společnostmi zpravidla v rámci odborných praxí žáků, ale i dalších aktivit. V posledních letech přibývá celorepublikových plošných aktivit velkých hráčů v autoopravárenství na podporu vzdělávání na středních automobilních školách.

 

V červnovém vydání AutoEXPERTU jste se mohli dočíst o programu importéra Porsche ČR, v rámci kterého jsou realizována školení pedagogů, školy získávají učební pomůcky a výukové materiály, probíhá také plošná propagace autooborů a v neposlední řadě jsou žáci škol motivováni získáváním odměn v projektu QHERO. Žáky škol totiž již dlouho k lepším výsledkům nemotivují známky nebo pochvala učitele, ale pokud mohou za nějakou nadstandardní aktivitu nebo výborné výsledky ve vzdělávání získat třeba mikinu Audi, je to najednou snazší. V loňském školním roce jsme jen na naší škole rozdali téměř 300 odměn v celkové hodnotě 250 tis. Kč.

 

Podpoře odborných škol s výukou autooborů se také velmi intenzivně věnuje společnost Škoda Auto, která dodává do škol velké množství výukových vozidel, agregátů a provádí školení odborných pedagogů. Akreditovaný systém vzdělávání nabízí učitelům společnost Bosch včetně exkluzivních podmínek na nákup servisního vybavení. Skvělá spolupráce s podobným aktivitami probíhá také se společností Hella Gutmann. V loňském roce připravila společnost Volvo Trucks pro odborné školy učebnici zaměřenou na nákladní vozidla, proškolila odborné pedagogy a dodala do škol díly pro výukové účely. Celá řada dalších společností nás s nabídkou podpory oslovuje a některé již zahájily konkrétní kroky k realizaci podobných programů.

 

Samostatným tématem je pak celostátní odborná soutěž Autoopravář junior, na které pravidelně spolupracuje více než 30 významných partnerů z oblasti autoopravárenství, kteří se podílejí na její propagaci, zajištění soutěžních úkolů, hodnocení a cenách pro účastníky.

Velice si popsané podpory vážíme a jsme přesvědčeni, že právě toto je ta správná cesta, jak v České republice zajistit do budoucna dostatečné množství kvalifikovaných mechaniků, karosářů, autolakýrníků, diagnostiků, ale také třeba servisních poradců, techniků atd.

 

A co je nového v Integrované střední škole automobilní Brno?

Již delší dobu na naší škole nabízíme vzdělávací programy zaměřené na určitou skupinu vozidel, které jsou mnohdy v ČR jedinečné, umožňují zaměřit vzdělávání na určitou oblast a intenzivně se jí věnovat. Již před šestnácti lety jsme zahájili výuku Mechanika motocyklů, v roce 2015 vznikl vzdělávací program Mechanik nákladních vozidel a autobusů, o dva roky později jeho samostatné zaměření na značku Scania a v loňském roce jsme ve spolupráci se společností Agrotec otevřeli první třídu s názvem Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky.

 

U všech těchto vzdělávacích programů se opíráme právě o spolupráci s budoucími zaměstnavateli našich žáků, partneři se podílí již na náboru dětí ze základních škol, následně na jejich zejména praktické výuce v reálném pracovním prostředí, nabízejí žákům různé benefity, brigády, a hlavně možnost uplatnění po úspěšném absolvování studia.

Velice úspěšnou aktivitou v této oblasti je velmi úzká spolupráce se společnostmi Scania ČR a Agrotec, kde společně vzděláváme samostatné třídy žáků vybraných z celé České republiky. Žáci jsou podporováni stipendijním programem, který obsahuje měsíční odměny, jejichž výše je závislá na studijních výsledcích a docházce, ale také úhradu ubytování, stravování, dopravy atd. Žáci těchto programů se často účastní zahraničních exkurzí a firemních aktivit. Společnost Scania ČR dále hradí žákům nadstandardní výuku angličtiny, finanční poradenství a na podzim letošního roku společně připravujeme pro nejlepší žáky 3. ročníku stáž ve Švédsku.

 

Stipendijní programy nabízíme ve spolupráci s partnery i pro žáky dalších oborů a zaměření, konkrétně jde o společnosti Hošek Motor Mercedes, Dopravní podnik města Brna, Louda Auto, agriKomp Bohemia a další.

 

Vzhledem k obrovskému poklesu počtu žáků oboru karosář v celé ČR a současně velkému zájmu zaměstnavatelů o absolventy jsme v loňském roce zahájili pokus o záchranu oboru karosář na naší škole. Ve spolupráci se společností AD Technik jsme vybavili karosárnu novým elektronickým měřicím systémem karoserií, rovnacím rámem s univerzálními přípravky pro všechny značky a modely, zařízením na opravy hliníkových karoserií. Proškolili jsme odborné učitele, snažíme se výuku maximálně modernizovat a pro žáky zatraktivnit. Druhá cesta vede naopak přes zaměření oboru karosář na renovaci veteránů, kde právě probíhá příprava dílenských prostor, a po prvním roce testování bychom rádi zahájili nábor žáků.

 

Více informací na www.issabrno.cz.

 

<Popiska Obr Chylik.jpg – bez cisla:>

Ing. Milan Chylík, ředitel Integrované střední školy automobilní Brno.