22 let na trhu autoopravárenství

Kalibrace čelních kamer

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 12/2018.

PRO ZLOM

Zelená

Technologie

Vozidlové systémy

Za AE se ptal: Jaromír Martinec

Foto: Archiv

 

Obr libovolně, jsou ilustrační, bez popisky

 

Rozhovor na téma:

Kalibrace čelních kamer z pohledu výrobce automobilových skel

V minulém vydání AutoEXPERTU jsme se zabývali kalibracemi čelních kamer. Zajímal nás také pohled výrobců automobilových skel, a proto jsme položili několik otázek zástupcům společnosti Guardian.

 

Pro správnou funkčnost systémů využívajících kamery má naprosto zásadní důležitost správné umístění kamery a její řádná funkce. Co to – z technického hlediska – znamená pro vás jako výrobce skel? Jaké technické normy musíte splňovat, jak spolupracujete s výrobci automobilů atd.?

Jako výrobce skel musíme přesně vědět, jak kamerový systém u konkrétních modelů funguje. Díky tomu pak můžeme pro každý model nastavit specifické vlastnosti a začlenit do našeho procesu nezbytné kontroly, které zaručí správnou funkci kamery. V případě potřeby provádíme přímo v naší vlastní dílně testy s konkrétním modelem vozu, abychom měli informace z první ruky.

Jak mohou mechanici v servisech poznat nekvalitní skla? A jaká rizika na sebe jejich montáží berou? Můžete uvést praktické příklady?

Vždy zdůrazňujeme důležitost kalibrace každého čelního skla s namontovanou kamerou. Mechanik musí vždy použít skla prémiové kvality, protože dodržení kvalitativních požadavků na tvar, polohu držáku… je klíčem k úspěšnému provedení kalibrace. Ve společnosti Guardian máme příslušné nástroje kontroly kvality, zajišťující splnění všech těchto požadavků. Tyto systémy mají podstatný vliv na bezpečnost cestujících, proto musí mechanik vždy provést kalibraci a ujistit se, že proběhla úspěšně. Dílna je totiž zodpovědná za odvedenou práci, což je v případě kalibrací kamer zcela zásadní.

Jak může nekvalitní sklo ovlivnit funkci kamery a proces kalibrace? Spolupracujete s výrobci kalibračních přístrojů?

Pokud je sklo nekvalitní, je špatné provedení kalibrace více než pravděpodobné. Není to však jediná příčina, která může vést k nezdaru kalibrace. Ve hře jsou i další proměnné ovlivňující konečný výsledek, například existence standardizovaného procesu montáže skel, potřebné znalosti mechanika při montáži složitých kamerových systémů do složitých držáků…  Samotná funkčnost kamery nijak nesouvisí se sklem, ovšem s její polohou na skle ano.

Co byste doporučil servisům z hlediska montáže skel, kalibrace kamery, a případně výběru toho pravého dodavatele skel?

Klíčem ke správné kalibraci je vybrat dodavatele, jenž rozumí procesu kalibrace a má v rámci svého procesu zavedenu odpovídající kontrolu kvality. Kromě toho by mechanik měl přihlížet i k dalším proměnným:

 • Při provádění kalibrace musejí být náplně oleje a chladicí kapaliny na určité hladině, tlak vzduchu v pneumatikách na předepsané hodnotě, palivová nádrž plná, ve voze musí být uloženo rezervní kolo a standardní sada nářadí.
 • Zkontrolujte, zda ve voze není žádná další zátěž.
 • Kola musejí být srovnána. Nejprve přední, poté zadní.
 • Vůz musí stát na pevném rovném podkladu, před vozem musí být alespoň 1,5 metru volného prostoru a na ploše tří metrů čtverečních nesmějí být žádné odrazné plochy.
 • Všechna měření je nutno provádět s tolerancí +/- 5 mm.
 • Prostor, v němž se kalibrace provádí, musí být dostatečně osvětlen.
 • Během kalibrace se nikdo nesmí pohybovat v prostoru mezi kamerou a deskou.
 • Před výměnou čelního skla proveďte předběžnou kontrolu včetně diagnostiky. Ověříte tak, zda kamera nevykazuje žádné chybové kódy.

Po ověření, že máte vhodné čelní sklo a že na přední kameře nejsou žádné kódy závad DTC, můžete zahájit výměnu čelního skla.

 • Opatrně sejměte kameru ze starého čelního skla.
 • Dávejte pozor, abyste nepoškodili kameru a její připojení.
 • Následně osaďte kameru do držáku na novém čelním skle, dbejte na řádné upevnění bez poškození držáku.