22 let na trhu autoopravárenství

JAK SI VYBRAT PLNICÍ STANICI KLIMATIZACÍ

grmela

Pokračování článku najdete v květnovém vydání časopisu AutoEXPERT 2015.

Čím budeme plnit?

jak si vybrat plnicí stanici klimatizací v roce 2015

V tomto článku vám náš spolupracovník a specialista na klimatizační systémy Dan Grmela ze společnosti Stahlgruber pomůže při rozhodování, jakou plnicí stanici autoklimatizací si vybrat v roce 2015 a podle jakých kritérií se řídit.

 

Už několik let pozorujeme snahy Rady Evropy a Evropského parlamentu o prosazení nového chladiva HFO- R1234yf při plnění chladicích systémů nových modelů vozidel určených pro EU. Dle původního nařízení se tak mělo stát od 1. 1. 2011. Od této doby automobilky stále žádají o výjimky, takže v současné době používá toto chladivo jen několik automobilek a jen u několika modelů aut. K plošnému plnění tímto novým chladivem tedy zatím nedošlo, a to hned z několika důvodů.

<M>Dva směry vývoje

Ve stínu těchto zpráv však opomíjíme, že od roku 2002 probíhá v Japonsku vývoj zcela nového chladicího systému na chladivo R744, což je oxid uhličitý.

Máme tu tedy dva projekty, které v budoucnu nahradí tzv. F-plyny, jež značnou měrou přispívají ke zvyšování skleníkového efektu a ke globálnímu oteplování. F-plyny se stále více budou nahrazovat novými chladivy, která mají nízký GWP index.

<M>Jak to bude probíhat?

V roce 2015 se vyrobí a prodá určitý objem F-plynů, který se považuje za 100 procent, a toto množství se bude stále snižovat až do roku 2030, kdy se vyrobí 21 procent množství z roku 2015. Tento program počítá se stále se snižujícím množstvím F-plynů dodávaných na trh. V roce 2016 a 2017 to bude o 7 % méně než v roce 2015, a tak to bude pokračovat až do roku 2030, kdy se vyrobené množství sníží o 79 %.

Automobilka, která bude chtít dodržet objem výroby, bude tedy muset v příštích letech nahrazovat chladicí médium dvěma způsoby, a to tak, že dle předpokladů do levnějších modelů vozidel se bude montovat jednodušší chladicí systém na HFO – R1234yf a do luxusních modelů vozidel se bude montovat systém na chladivo R744. Pokud tato situace nastane, lze očekávat, že v horizontu sedmi až osmi let budou i neznačkové autoopravny obsluhovat vozový park se třemi typy chladicích systémů.

Značkových servisů se to bude týkat mnohem dříve, protože budou muset mít taková zařízení, jimiž bude možné provádět opravy v záruční době. V žádném případě ale nenastane situace z let 1994 a 1995, kdy se při přechodu z freonu na F-plyn musely systémy přestavět. Tenkrát šlo o revoluční přechod, nyní půjde o evoluční změny, které potrvají několik let. F-plyny se budou nahrazovat několika novými chladivy postupně.

<M>Další možnost

Nemusí však jít jen o chladivo R1234yf a o chladiva R744. V současné době se vyvíjí směsné chladivo R134a a R1234yf v poměru 40/60. Protože tato dvě chladiva mají téměř shodné termodynamické vlastnosti, jejich směs lze plnit plnicími stanicemi. V tomto případě by ztratily význam analyzátory chladiva, které v dnešní době požadují značky při výběru plnicí stanice. Tato směs by měla výhodu ve snížení GWP indexu R134a, snížení hořlavosti R1234yf a optimalizaci ceny pro spotřebitele.

Je tedy asi jasné, že vývojových směrů je více.

<M>Jakou plničku vybrat?

Jak se tedy rozhodnout při výběru plnicí stanice? Pokud si budete v letošním roce chtít pořídit novou plnicí stanici AC, budete asi zvažovat, jestli zohlednit změny, které mají nastat v budoucnu, nebo ne.

V současné době máte čtyři možnosti, a to pořídit si:

– plnicí stanici na dnešní chladivo R134a, kterou lze plně využít a jde o rychlou návratnost;

– přestavitelnou plnicí stanici na obě chladiva, která je obvykle mírně dražší, ale při přestavbě musí být doplněna přestavnou sadou, aby splňovala podmínky pro hořlavé chladivo. Tato sada v dnešní době stojí kolem dvaceti tisíc korun. Plnicí stanice musí být pro přestavbu určena výrobcem;

– plnicí stanici na obě chladiva současně;

– plnicí stanici na nové chladivo R1234yf.

 

Pokud se rozhodnete pro dnešní plnicí stanici na R134a, máte jisté, že se vám investice velmi rychle vrátí. Pokud jde o vaši první a jedinou plnicí stanici, kterou zatím chcete mít, není v současné době lepší volba, protože se ještě do konce roku 2016 bude naprostá většina vozidel plnit chladivem R134a. Od roku 2017 by se měla nově homologovaná vozidla už bez výjimek plnit tak, že u levnějších modelů půjde o chladivo R1234yf a v luxusních modelech bude chladicí systém na chladivo R744. Dál může být schváleno směsné chladivo R134a a R1234yf.

<M>S plničkou na R1234yf zatím počkat

V současné době tedy plnicí stanice na nové chladivo R1234yf v neznačkovém servisu nemá žádný ekonomický význam. Pokud sečteme dva roky, po které se bude stále plnit staré chladivo, se záruční dobou nových vozidel a připočteme ještě aspoň dva roky, protože v nových systémech je minimum úniků a opravují se jen při nehodách, dojdeme k výsledku šest až sedm let.

 

<M>Postřeh z praxe

Při školeních v březnu 2015 jsem si udělal anketu, protože jsem chtěl zjistit skutečnou situaci na trhu. Zeptal jsem se asi stovky zkušených automechaniků, kteří měli i mnohaletou praxi v Praze, Českých Budějovicích, v Brně a Ostravě, kolik měli zakázek na naplnění novým chladivem. U sta respondentů nebyl ani jeden požadavek na naplnění novým chladivem. Dokonce i v některých značkových servisech, ač by zde měli plnit do některých svých modelů chladivo R1234yf, stejně plní R134a, protože to technicky lze, uživatel to nepozná. K odhalení dojde, pouze pokud při dalším odsátí bude použita plnicí stanice s analyzátorem. Tehdy dojde k upozornění, že v systému je jiné chladivo, ale na chladicím účinku se tato změna výrazně neprojeví.

<M>Jaký význam má v dnešní době přestavná plnicí stanice?

V neznačkovém servisu, pokud jde o první a jedinou plnicí stanici, nemá vůbec žádný význam. Pokud za rok naplníte sto vozidel a budete mít jen jeden nebo dva požadavky na naplnění nového chladiva, je lepší tyto zákazníky poslat do značkového servisu, ten pro neznačkový servis obvykle nepředstavuje žádnou konkurenci.

Pokud je již neznačkový servis vybaven jednou nebo více plnicími stanicemi na R134a, mohla už by zde přestavná plnicí stanice mít určitý význam, protože se majitel při určitém počtu požadavků může rozhodnout pro přestavbu, ale ještě několik let to nebude mít žádný ekonomický význam, půjde jen o službu.

Dále jsou tu plnicí stanice na obě chladiva současně. Jde obvykle o velmi drahá zařízení, která budou mít ještě dlouhou dobu jen padesátiprocentní využití.

Jako poslední je plnicí stanice na chladivo R1234yf. Tento přístroj má v současné době jen částečné využití ve značkových opravnách automobilek, které nové chladivo R1234yf už plní do některých svých modelů. Potrvá ještě několik let, než i tady budou tyto stanice plně využity.

<M>Doporučení na základě zkušeností

V dnešní době jednoznačně doporučuji R134a, zvlášť pokud se jedná o první a jediný stroj.

Rozhodně bych zohlednil poměr cena a výkon. Velmi důležitá je cena servisu, dostupnost dílů, náročnost a cena kalibrace, protože pokud se plnicí stanice převáží, je dobré si ji kalibrovat sám.

Další důležitou věcí je perioda servisu. Čím je tato perioda kratší, tím je servis dražší. Tím myslím např. velikost vysoušeče.

 

PRO ZLOM: HLASKY DO TEXTU

HLASKA 1

V neznačkovém servisu, pokud jde o první a jedinou plnicí stanici, nemá vůbec žádný význam. Pokud za rok naplníte sto vozidel a budete mít jen jeden nebo dva požadavky na naplnění nového chladiva, je lepší tyto zákazníky poslat do značkového servisu, ten pro neznačkový servis obvykle nepředstavuje žádnou konkurenci.

HLASKA 2

Automobilka, která bude chtít dodržet objem výroby, bude tedy muset v příštích letech nahrazovat chladicí médium dvěma způsoby, a to tak, že dle předpokladů do levnějších modelů vozidel se bude montovat jednodušší chladicí systém na HFO – R1234yf a do luxusních modelů vozidel se bude montovat systém na chladivo R744. Pokud tato situace nastane, lze očekávat, že v horizontu sedmi až osmi let budou i neznačkové autoopravny obsluhovat vozový park se třemi typy chladicích systémů.