22 let na trhu autoopravárenství

Jak postupovat při výběru plnicí stanice chladivo R1234yf

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 11/2017.

 

PRO ZLOM: záhlaví

Zelená

Technologie

Servis klimatizací

 

Autor: Dan Grmela

Fotografie: Autor a archiv společnosti Stahlgruber

PROSIM KLASIKA GRMELA – dej k nadpisu logo Stahlgruber

 

 

Nyní už doopravdy –

co je dobré vědět při výběru plnicí stanice pro nové chladivo R 1234yf

V letošním roce se pomalu rozbíhá prodej plnicích stanic pro nové chladivo R1234yf i do neznačkových servisů. Začíná totiž existovat (zatím ještě omezená) poptávka po plnicích stanicích na chladivo, které je uzákoněné v EU od 1. 1. 2017 pro všechna vozidla do 3,5 tuny. Jaká úskalí tento krok může přinášet, to vám v následujícím článku přiblíží specialista na klimatizační techniku společnosti Stahlgruber Dan Grmela.

 

 

V roce 2012 dodala společnost Hyundai na český trh první vozidla s novým chladivem R1234yf, a to model i30. Tento model však firma plnila novým chladivem jen pět měsíců, v šestém měsíci roku 2012 se opět vrátila k plnění chladivem R134a. To proto, že cena byla příliš vysoká a neexistovala výrobní kapacita, která by pokryla případnou poptávku dle nařízení EU. Od začátku roku 2013 se pak společnost Hyundai opět k plnění novým chladivem vrátila u modelu Hyundai i30 a i výrobci Citroën a Peugeot začali plnit nové chladivo u několika modelů vozidel. V dalším roce se připojilo asi dvacet značek, ale obvykle po jednom modelu vozidla. Z toho vyplývá, že dnes už existují požadavky na plnění novým chladivem i mimo značkové servisy.

<M>Pozor na záměnu

Chladiva R134a a R1234yf mají velmi podobné termodynamické vlastnosti, jen se trochu liší teplotou a kritickým tlakem: u nového chladiva je to 94 °C a 33,82 baru a u starého chladiva je to 101 °C a 40,5 baru. Zde vidíte, že naplnit staré chladivo do nového systému není vůbec žádný problém a už se to mnohokrát stalo. Zpočátku hlavně ve značkových servisech, protože někteří prodejci nechtěli tehdy investovat peníze do drahých zařízení, pro která neměli téměř žádné využití. Došlo tedy k naplnění starého chladiva R134a do systému pro nové chladivo R1234yf. V létě letošního roku se tato věc projevila v jednom brněnském neznačkovém servisu, který se ale výhradně zabývá opravami vozidel Citroën a Peugeot. Bylo potřeba odsát systém z důvodu demontáže motoru, v servisu však byla jen plnicí stanice pro staré chladivo R1324a. Volali mi, co mají dělat. Já jsem je odkázal na značkový servis, protože v letošním roce už musí být všechny značkové servisy vybaveny plnicími stanicemi pro nové chladivo, a to s analyzátory.

Tak se i stalo, vozidlo bylo odvezeno do značkového servisu a připojeno k plnicí stanici. Plnicí stanice však byla vybavena analyzátorem, a tak se před odsátím zastavila a chladivo nebylo možné odsát. Další dotaz na mě zněl, co s tím mají dál dělat. Školím tzv. F-plyny, tak jsem jim odpověděl, že likvidovat chladivo může jen firma s příslušným certifikátem, nebo lze situaci řešit tak, že si mohou nechat vystavit potvrzení o zjištění při analýze chladiva a jít tam, kde chladivo naplnili, ať problém odstraní a sjednají nápravu. Upozornil jsem je ale, že uvedení věci do původního stavu nebude tak jednoduché, protože odsátím i vakuováním se nemusí odstranit všechno chladivo ze systému a je lepší udělat proplach celého systému, aby nedošlo k další kontaminaci nového chladiva. Dalším problémem je cena plnění, která je za nové chladivo mnohonásobně vyšší než za staré chladivo. Zde pak může vzniknout požadavek na vrácení peněz, protože v systému není to, co si zákazník zaplatil.

<M>Výhodou jsou stanice s analyzátorem

V těchto případech jsou velkou nevýhodou plnicí stanice, které nemají analyzátor. V nich totiž bude docházet k tzv. zavirování, tedy kontaminaci hlavního zásobníku chladiva, a majitel ani nebude tušit, že plní do systému směs, která tam nepatří. To se projeví ihned u další plnicí stanice s analyzátorem a bude docházet k velmi nepříjemným situacím, protože zákazník zaplatí vyšší částku a bude mu řečeno, že v systému není to, co si zaplatil.

Z tohoto důvodu jsou plnicí stanice s analyzátory jednoznačně výhodnější, i když se jedná o dražší zařízení. Pokud analyzátor zjistí, že v systému není čisté chladivo R1234yf, zastaví odsávání a tím už vznikají určité náklady spojené s výměnou filtru a hadičky k sondě analyzátoru. Každý servis by si měl vytvořit položku ,,Analyzátor“, a pokud k zastavení dojde, měl by zákazníkovi vyúčtovat vzniklé náklady, protože on je zodpovědný za stav vozidla. Je vždy lepší mít analyzátor pevně zabudovaný do plnicí stanice, aby tuto funkci nebylo možné obejít, protože tím máte jistotu, že se do zásobníku nedostane kontaminované chladivo a předejdete tak zbytečným nesnázím.

 

<M>Jak dnešní plnicí stanice pro chladivo HFO 1234yf fungují?

Po zapnutí stanice se nesmí ihned zapnout hlavní zdroj, ale stanice se musí nejprve minimálně 30 sekund vyfoukat vzduchem, aby se v případě úniku chladiva uvnitř stanice snížila koncentrace na minimum. Některé stanice pracují v rozmezí 0–2 000 metrů nad mořem, je tedy dobré u nich kalibrovat otáčky ventilátoru, aby byly vyfoukány vždy stejným množstvím vzduchu a zamezilo se tím vznícení.

Po této době se zapne hlavní zdroj, plnicí stanice načte software a provede testy čidel, po testu spustí vlastní dvoustupňový test těsnosti, který provádí buď automaticky dle nastavení v řídicí jednotce, nebo ručně. Je-li vše v pořádku, může začít odsávat chladivo, ale předtím si stanice provede až třístupňový test chladiva. Teprve pokud chladivo vyhovuje, je odsáto do zásobníku plnicí stanice. Před naplněním chladiva plnicí stanice opět provede až třístupňový test těsnosti chladicího systému, do něhož má chladivo naplnit, aby tam nedošlo k úniku a též k možnosti vznícení v motorovém prostoru vozidla.

Jde o dost zdlouhavý proces, který může trvat i dvě hodiny. Co se týká kombinovaných plnicích stanic, tam bývá stejný software pro obě chladiva, tedy plnění chladiva R134a je zbytečně zdlouhavé, protože software je pro chladivo HFO 1234yf.

<M>Co doporučit?

Při výběru plnicí stanice pro chladivo HFO R1234yf bych vždy doporučil model s analyzátorem, protože tak nebude docházet k tzv. zavirování zásobníků chladiva v plničkách a tím se zabrání dalšímu rozšiřování. Dále bych doporučil vždy se poradit s technikem, který vám podrobně popíše všechny důležité funkce přístroje, aby později nedošlo k nepředvídaným potížím.

 

POISKY OBR:

Obr. 1: Příklad plnicí stanice pro chladivo HFO R1234yf.

 

Obr. 2: Pohled na analyzátor v útrobách plnicí stanice. Tato důležitá komponenta brání tzv. zavirování, tedy kontaminaci hlavního zásobníku chladiva.

 

PRO ZLOM:Hlasky do textu

Hl 1

Při výběru plnicí stanice pro chladivo HFO R1234yf bych vždy doporučil model s analyzátorem, protože tak nebude docházet k tzv. zavirování zásobníků chladiva v plničkách a tím se zabrání dalšímu rozšiřování.

 

Hl 2

Naplnit staré chladivo do nového systému není vůbec žádný problém a už se to mnohokrát stalo.