22 let na trhu autoopravárenství

Jak Ford Mustang Convertible nechtěl startovat

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 11/2019

PRO ZLOM: záhlaví

Zelená

Technologie

Diagnostická měření

Text: Jan Šneberger, Michal Klug

Foto: Autoři

 

 

Jak Ford Mustang Convertible nechtěl startovat

 

„Životní poslání s podzimem našeho života nekončí, jen mění svou podobu,“ tvrdí křesťané. Podobně svou podobu změnily i dny prázdnin a podzimem začal nový školní rok. Do lavic se usadili noví žáci a mnozí kantoři nastoupili do praxí, zorganizovaných ve spolupráci s MŠMT v projektu Šablony. Ze strany ministerstva to byl skvělý čin. Vždyť co skutečně v praxi neodměříte, to neumíte a nepředáte dál.

 

Tak jsem se stal opět praktikantem v servisu u svého bývalého žáka Michala, dnes skvělého diagnostika i školitele u firmy WM. Jako první uvázl v síti naší diagnostiky krásný veterán Ford Mustang Convertible, r. v. 1967, zdvihový objem 4 763 cm3 a max. výkon 154 kW/4 800 min-1. PRO ZLOM: SEM OBR 1

<M>Podivná závada

„Prý je vadný karburátor, konstatoval předchozí servis, a shání v USA náhradu. Ale zkusíme karburátor rozebrat a vyčistit v ultrazvukové pračce,“ konstatoval Michal.

Marně jsme se pokoušeli vůz nastartovat. Pomohl až startovací sprej, na který motor ochotně naskočil a běžel na naše krátké vstřikované dávky. Po zahřátí běžel již normálně na benzin. Ale praxe je praxe, a tak jsme se pokusili naměřit na veteránu, co se dalo.

Podtlak v sání vykazoval standardní hodnotu 300 mbar, tedy systém byl bez netěsností, které by mohly znemožňovat start motoru. Na řadu přišel i stroboskop, abychom zjistili počátek zapálení směsi ve válci. Předčasné nebo opožděné zapálení má za následek nejen snížení výkonu, ale i problematické starty. Ale předzápal i samočinná regulace předstihu v rozdělovači vybaveném odstředivým regulátorem pracovaly bezchybně.

 

<M>Diagnóza: Bez osciloskopu prázdnota

„Průběh napětí na primáru je trochu podivný, ale proudově je cívka v pořádku,“ ukazoval mi Michal oscilogramy (obr. 2). PRO ZLOM: SEM OBR 2

Jak říká teorie, jednou ze základních vlastností bateriového zapalování je dobrý výkon při malých otáčkách, ale ubývání výkonu při vysokých. Předpokladem je však okamžité přerušení proudu, což je pro mechanický přerušovač řešitelné pouze pomocí paralelně připojeného kondenzátoru. Kdyby kondenzátor nebyl připojen, způsobilo by i poměrně malé napětí při počátečním oddalování kontaktů velký gradient napětí v mezeře a vznik výboje. Při dalším oddalování kontaktů by se oblouk prodloužil a nezhasl, dokud by se v něm nespotřebovala prakticky veškerá energie, akumulovaná do magnetického pole cívky. Starší ročníky automechaniků tento jev znají důvěrně z automobilů Škoda 105, 120 a Lad, které dříve brázdily naše silnice. Odešel kondenzátor a auto ihned stálo.

Zde se však podstatná část akumulované energie úspěšně transformovala na primární i sekundární straně. „Raději proměříme ten kondenzátor,“ navrhl jsem a za chvíli jsme byli překvapeni. Nebyl proražený, ale měl značný úbytek kapacity: pouhých 0,07 µF místo obvyklých 0,22 µF.

 

Po výměně kondenzátoru motor ochotně naskočil, také oscilogram již vypadal jinak (obr. 2) a mohli jsme absolvovat krátkou zkušební jízdu. PRO ZLOM: SEM OBR 3

<M>Proměna světa

„To by byl hezký článek, ale opět o veteránu, minule to bylo měření na Plymouth Road Runner,“ řekl Michal a mě napadlo, že má pravdu a že jeho pocit o množství veteránů je možná signálem.

Signálem o tom, že když máte větší počet anomálních jevů, např. hlad, myši, zemětřesení či uschlé stromy, sociální nepokoje a možná i množství našich veteránů, tak pokud je jejich frekvence vyšší, systém je rozkmitanější a hrozí nebezpečí velkého rozkmitu. Uvádí to i náš slavný vědec Václav Cílek, podle kterého prý stojíme na začátku nové doby a před další přestavbou světa. PRO ZLOM: SEM OBR 4

Ale nedělejme si větší starosti, než život přináší, a doufejme, že změny budou k lepšímu. Všem čtenářům měsíčníku AutoEXPERT přejeme úspěšné dny nejen v servisní činnosti.

 

 

PRO ZLOM: POPISKY OBR

Obr. 1:

Pohled do útrob motoru Fordu Mustang Convertible nás vrací do doby, kdy slovo downsizing bylo neznámým pojmem.

 

Obr. 2:

Počáteční pozvolný nárůst napětí na primárním vinutí byl opravdu nestandardní.

 

Obr. 3:

Průběh napětí na primáru po výměně kondenzátoru. Motor již ochotně naskočil.

 

Obr. 4:

Autoři článku a věrní přispěvatelé časopisu AutoEXPERT Jan Šneberger (vlevo) a Michal Klug.