26 let na trhu autoopravárenství

Interaktivní diagnostika ➏

Případ šestý: Etanol 85 s odřenýma ušima?

Čtenářům našeho časopisu jistě nemusíme diagnostický portál FCD .eu představovat. Pro letošní rok jsme pro vás ve spolupráci s FCD .eu připravili přitažlivý interaktivní projekt:
v tištěné verzi časopisu vždy uveřejníme nějaký zajímavý diagnostický případ a vy budete mít na portálu FCD časově omezený bezplatný přístup k dalším informacím, diskusi a komentářům, s možností klást zde i své vlastní dotazy. Vždy na konci článku najdete odkaz, jak se do projektu zapojit.

 

Případ šestý:

Monitorování přestavby vozu                 Ford Mustang na palivo E85

 

 

Jak jste jistě zaznamenali, přibývá možností jak „divokého“, tak „oficiálního“ tankování lihového paliva známého pod označením „E85“. Stále vyšší počet čerpacích stanic nabízí etanolové palivo jako další alternativu k tankování. Většině zákazníků je jedno, že když tankují podle oficiálního zařazení „žíravinu“, ztrácejí tím záruky na vozidlo jako takové (i vozidla po přestavbě na E85 se zápisem do technického průkazu), nebo že přestavba některého z typů vozidel je variantou méně ekonomickou, než si představovali. My jsme takovou přestavbu na etanol E85 monitorovali od začátku až do konce. V článku se nestranně pokusíme uvést některé informace na pravou míru.

 

 

Přísnější schvalovací podmínky

Při schvalovacím procesu, při kterém jsme asistovali jednomu z obchodních subjektů na našem trhu, jsme na rozdíl od předchozích schvalovacích řízení dostali přísnější schvalovací podmínky než předešlí uchazeči o schválení. Podle nových nařízení je potřeba provést více zkoušek na více vozidlech. To proto, aby bylo prokázáno, že emisní limity splňují určité skupiny vozidel, a ne jen jeden, k přestavbě připravený exemplář, který by pak zastupoval všechny typy vozidel s jinými, odlišně reagujícími systémy. Uznáváme, že je to relevantní zpřísnění schvalovacích podmínek, protože jak jsme i my zkouškami zjistili, každý typ řízení motoru se chová z hlediska přizpůsobování směsi jinak. Zároveň však podotýkáme, že „schvalovací zkoušky“ se v žádném případě netýkají bezpečnostních kritérií, nýbrž jen zajišťují, že vozidlo nebude produkovat více škodlivin, než dovoluje jejich emisní limit vztahující se k emisní normě, pod kterou bylo toto vozidlo schváleno do silničního provozu s palivem „benzin“.

 

 

Prvotní měření

Na E85 přestavěný Ford Mustang přijel s polovičním obsahem nádrže lihového paliva, které jsem musel pro přípravné ladění na homologační zkoušku zcela „vyjet“. To u mustangu s automatickou převodovkou není až tak velký problém. Po spotřebování paliva jsem natankoval čistý benzin BA95 a pomocí dataloggeru LAUNCH CRecorder II jsem zahájil kontrolní měření na benzin. Při vyhodnocování jsem se docela zděsil, protože datalogger prozradil počátky uvadajícího katalyzátoru na první řadě válců motoru do „V“ (řada vpravo). Chybové hlášení nebylo sice uloženo žádné, ale průběh napětí kyslíkového čidla umístěného za katalyzátorem vypovídal, že se chyba o nízké konverzní účinnosti katalyzátoru asi brzo uloží. Kdyby potom kdokoliv tuto závadu z paměti závad vymazal, objevila by se ta samá závada typicky nikoliv hned, ale asi až po týdnu, někdy i dvou týdnech provozu. Další podmínkou je však to, že motor se musí během provozu nacházet delší dobu v ustáleném režimu částečné zátěže, samozřejmě dostatečně prohřátý na provozní teplotu. To je mimochodem jeden z důvodů, proč se na emisní stanici v žádném případě nesmí mazat závady z paměti (pokud se tedy na SME vůbec paměť závad a „readinesscode“ čtou).

 

 

Katalyzátor, nebo lambda-sonda

Jsou-li zobrazeny nežádoucí kyslíkové podíly jednou z „monitorovacích“ lambda-sond (tedy z lambda-sond umístěných za katalyzátorem), může jít o dvojí původ vyššího indikovaného kyslíku. Jednak by mohlo jít o neopodstatněné hlášení o kyslíku, který tam v takovém množství opravdu není – a to hned dvěma typy závad normálně běžných na lambda-sondách: buď by mohlo jít o tzv. „otrávenou“ lambda-sondu (degenerovaný referenční vzduch), nebo o nedostatečné vyhřívání lambda-sondy. Shledáme-li však odpovídajícím měřením lambda-sondu za „bezvadnou“, musí jít už jen o chybovým hlášením skutečně zmíněnou „sníženou konverzní účinnost katalyzátoru“, tedy o opotřebení katalytické vrstvy na jejím keramickém nosiči, které nelze nijak jinak opravit než výměnou katalyzátoru, jinak by se z výfuku dostávaly původně konvertované jedy rovnou do atmosféry.

 

 

Konverze jedovatých složek spalin na neškodné

Před typovým schvalováním konverzní jednotky by měl být připravovaný vůz v bezvadném stavu. Nalézt však jiné vozidlo s velkoobjemovým motorem, jehož majitel by jej byl ochoten do schvalovacího řízení zapůjčit, bylo téměř nemožné. Ford Mustang tedy musel do bitvy o schvalovací protokol i s tímto emisně nepříjemným handicapem. Výhodou hrající pro nás byl fakt, že velkoobjemové motory ohřívají jak sebe, tak i výfukovou soustavu o dost rychleji než motory maloobjemové. Tím by se „unavený“ katalyzátor nemusel při této přísné zkoušce až tak negativně projevit. Bylo to sice spíš přání, ale risk se vyplatil. Na benzin vozidlo v testu vyhovělo stejně jako na palivo E85.

 

 

Měření výkonu

Detailní analýza odhalila začínající problém, ale EOBD jej ještě nehlásilo. Sice se tak stalo asi s notnou dávkou náhody, ale věřme, že vlastní diagnostika EOBD je v hlídání katalyzátoru naladěna skutečně na reálnou hranici poškozování ovzduší, protože emisní test i s očividně unaveným katalyzátorem, ač „s odřenýma ušima“, přece jen vyšel. Zcela normální je, že měření výkonu motoru potvrdilo, že jeho hodnota není na palivo E85 vyšší než na benzin. Kdyby totiž byl výkon vyšší, než dovoluje předpis, neproběhl by schvalovací proces s pozitivním výsledkem, protože příliš vysoké zvýšení výkonu podmínky přímo zakazují.

Na co je však potřeba upozornit, to je o téměř 50 % vyšší spotřeba mustangu na palivo E85 než na benzin, a to ve fázi 2, kdy je motor již prohřátý na provozní teplotu a kdy už jde o mimoměstský provoz.

 

Závěr

Odpověď na otázku, zda přestavět na E85, nebo ne, necháváme tedy otevřenou. V některých případech je to čirý nesmysl, jindy naopak akceptovatelné řešení, a dokonce radost a užitek. Palivo E85 má jistě své zákazníky, kterým lze však vřele doporučit jen takovou montážní firmu, která bere všechna zmiňovaná rizika vážně a s majitelem vozidla o možnosti přestavby právě jeho typu vozidla předem odpovědně hovoří.

 

Detaily o všech pro a proti a o nutnosti přizpůsobování dvou „hádajících“ se jednotek řízení dynamického přizpůsobení směsi budou předmětem prezentace FCD.eu na veletrhu Autodílna 2013

 

Použité přístroje: 

LAUNCH CRecorder II

 

Použité metody:

1) Dynamické nahrávání aktuálních hodnot přes diagnostickou zásuvku

 

 

Článek byl připraven ve spolupráci s diagnostickým portálem FCD.

Diagnostický případ najdete na:  http://www.fcd.eu/s5664