22 let na trhu autoopravárenství

DPF zlevňují, co na to trh?

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 10/2017.

 

PRO ZLOM: záhlaví

 

Červená

 

Na aktuální téma

Emisní systémy

 

Zpracoval: Jaromír Martinec

 

Foto: Archiv Škoda Auto a Svět Motorů

 

Sim hned někde zkraje dej ten rámeček s textem ze světa motorů. Ilustráky libovolně

 

 

DPF zlevňují, co na to trh?

 

Realita českého a slovenského vozového parku je bohužel taková, že zde máme odhadem až statisíce vozů se vznětovým motorem s nefunkčním, nebo částečně funkčním systémem záchytu pevných částic. Příčin tohoto stavu je hned několik a my se jim budeme postupně na stránkách AutoEXPERTU věnovat. V následujícím článku jsme dali slovo zástupcům odborných sdružení.

 

Jednou z příčin, proč na českých a slovenských silnicích najdete tolik vozidel s vytlučenými, provrtanými, či jinak deaktivovanými filtry pevných částic, je jejich vysoká cena. Bohužel tyto součásti obsahují vzácné kovy, proto vždy budou patřit mezi ty dražší. Zejména u starších vozidel pak jejich výměna (spolu s oxidačním katalyzátorem) často znamená investici převyšující hodnotu samotného vozu.

Někteří výrobci a dovozci vozidel se proto rozhodli na situaci na trhu reagovat a své originální DPF filtry začali zlevňovat. K trhu náhradní spotřeby se tak přiblížily i originální díly a autodílny i motoristé mají možnost vybrat si z bohaté nabídky. Ovšem nabídka je jedna věc, kvalita dílů druhá – na trhu náhradní spotřeby se prodávají i produkty, které se jako filtr pevných částic jen tváří a jejich skutečná funkčnost je minimální, nebo nulová.

Právě kvalitou DPF filtrů se v létě letošního roku zabýval časopis Svět motorů, který si „vzal na mušku“ tři produkty: dva značkové filtry automobilky Škoda Auto a jednoho zástupce neznačkové produkce. Se svolením redakce vám test v krátkosti přibližujeme (viz samostatný rámeček) a zároveň jsme v této souvislosti položili několik otázek zástupcům tří sdružení.

¨

PRO ZLOM: následují vyjádření jednotlivých lidí – prosím oddělovat čárami

 

PRO ZLOM: SEM LOGO SDA

Vyjádření Svazu dovozců automobilů (SDA)

Odpovídal tajemník Josef Pokorný

 

Někteří dovozci vozidel začali přistupovat ke snížení cen filtrů pevných částic. Samozřejmě chápeme, že za vším je třeba hledat obchodní zájem, nicméně vnímáme to i tak, že dovozci vyslechli volání po cenové úpravě DPF jako jednom z kroků, které umožní řešit celou neutěšenou situaci s filtry v České republice a na Slovensku. Jak vy vnímáte tento krok? Koordinujete jej nějak v rámci SDA?

Pro SDA je otázka filtrů pevných částic (DPF) velmi důležitá. Stav, kdy se vozy s poškozenými a nefunkčními filtry v ČR neopravují a jsou v tomto stavu provozovány, je velmi alarmující. Cenová politika je však oblastí, která je i samotnými stanovami SDA vyloučena ze společných dohod. Vstřícná cenová politika v oblasti aftermarketových dílů je pro naše členy doporučením, ale každý dovozce si konkrétní politiku volí sám. Snížení ceny dílů bezpochyby může situaci na trhu pomoci.

Jakou máte odezvu z trhu? Přece jen se podařilo vyvolat mediální ohlas okolo DPF filtrů a lidé jsou si více vědomi zdravotních rizik souvisejících s jejich nesprávnou funkcí. Vnímáte změnu zákaznického přístupu u motoristů?

Odezva je obecně pozitivní, při snížení koncové ceny DPF filtru je zaznamenána i zvýšená poptávka. Je však nezbytné si uvědomit, že tyto díly obsahují nezanedbatelné množství drahých kovů, což samo o sobě předurčuje vyšší cenu, kterou již nelze snížit pod určitý limit. Větší publicita tohoto problému přispěla k většímu zájmu majitelů vozidel s DPF filtry řešit případnou opravu. Připomínám však, že poškozený filtr mnohdy souvisí i se závadou například na vstřikovacím systému motoru, což je nezbytné též vyřešit.

Jak se vám daří komunikovat celé téma s lidmi, kteří DPF montují – tedy s mechaniky? Má na ně dění okolo DPF vliv a vidíte rozdíl mezi přístupem značkových a neznačkových opraven?

Problémem je zejména přesvědčit majitele staršího vozu, že je nezbytné investovat do jeho opravy za použití technologie předepsané výrobcem vozidla. K tomu je nutné i správné fungování dozoru nad technickým stavem vozidel v provozu, nevyhovující vozidla musí být kontrolou odhalena a do odstranění závady nezpůsobilá k provozu. Přes dílčí zlepšení je v této oblasti v ČR stále co dohánět.

Jedna věc je nabídka DPF na trhu náhradní spotřeby a druhá věc je pak jejich kvalita. Časopis Svět motorů nedávno provedl velký test, kde bohužel hojně rozšířené a masově prodávané neznačkové DPF zcela propadly. Reagovali jste oficiálně na výsledky tohoto testu a jednáte v této souvislosti i s dalšími sdruženími či výrobci vozidel?

V odkazovaném testu se velmi zásadně ukázalo riziko neznačkového dílu, který se z pohledu legislativy ani neměl dostat na trh. DPF filtry patří mezi díly, které musejí mít před uvedením na trh příslušnou homologaci. Cestou našeho sdružení jednáme s příslušnými resorty o zajištění důsledné kontroly na trhu. Příklad ve zveřejněném článku navíc prokázal, že i značkové low-cost díly splňují beze zbytku technické parametry, což potvrzuje i vysoké garance značkových oprav. Výrazné zvýšení vymahatelnosti již dnes platných zákonů by mělo nevyhovující díly z trhu vytlačit.

 

PRO ZLOM: SEM LOGO SISA (měla bys ho mít v inzerátu, který sisa měla loni v říjnu nebo listopadu)

Vyjádření Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA)

Odpovídal tajemník sdružení Miroslav Brůžek

Jedna věc je nabídka DPF na trhu náhradní spotřeby a druhá věc je pak jejich kvalita. Časopis Svět motorů nedávno provedl test, kde bohužel hojně rozšířené a masově prodávané neznačkové DPF zcela propadly. Reagovali jste oficiálně na výsledky tohoto testu a působíte na své členy v tom smyslu, aby prodávali pouze kvalitní komponenty zejména v segmentu emisních soustav vozidel?

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (dále jen SISA) zaregistrovalo

nekvalitní díl – filtr PDF na českém trhu již na jaře letošního roku. Doporučilo svým členům, aby se takovým dílům vyhnuli a nedodávali je na český trh.

V současné době nabízí členové sdružení – dodavatelé náhradních dílů – několik sortimentních a značkových variant od dílů originálních přes prémiové aftermarketové značky až po ekonomičtější varianty. Předmětný díl – DPF filtr – naši členové nenabízejí.

 

Členové sdružení se již při svém vstupu do sdružení zavázali dodávat na český trh pouze náhradní díly, které splňují požadavky jak právní, tak technické. Je proto neakceptovatelné, aby jakýkoliv výrobce či dodavatel neměl svoje výrobky homologované.

 

Nadále platí, že členové SISA musí plnit tzv. etický kodex, jehož součástí jsou mj. ustanovení týkající se kvality dodávaných výrobků a povinnosti dodávat pouze díly homologované.

K tomu slouží interní mechanismus, který SISA přijala již v roce 1997 – postup při projednávání porušení pravidel korektního jednání členských firem. Považujeme tento mechanismus za dostatečný. Na druhé straně platí, že SISA nemůže zasahovat do obchodní politiky jednotlivých firem.

 

PRO ZLOM: SEM LOGO ASEM

Vyjádření Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM)

Odpovídal ředitel asociace Libor Fleischhans

Někteří výrobci vozidel začali přistupovat ke snížení cen filtrů pevných částic. Samozřejmě chápeme, že za vším je třeba hledat obchodní zájem, nicméně vnímáme to i tak, že dovozci vyslechli volání po cenové úpravě DPF jako jednom z kroků, které umožní řešit celou neutěšenou situaci s filtry v České republice a na Slovensku. Jak vy vnímáte tento krok?

Nebudu adresný, ale zmíním naše postřehy. Jedna značka sice snížila cenu filtru částic na cca 17 tisíc Kč ve výměnném způsobu nákupu (požadují starý zpět, nesmí mít však stopy po dodatečném svařování), ale pokud chcete nakupovat oxidační katalyzátor, který se vlastně skoro vždy musí kupovat v páru s filtrem, pak si připravte dle modelu neuvěřitelných 37 tisíc korun. Často je potřeba vyměnit i ten, protože je náchylný na teploty a chemii, kterou do vozidel nalijí dezorientovaní majitelé vozidel ve víře, že jim první levná pomoc zachrání situaci. Hojně nabízená čisticí chemie ničí především filtry, ale někdy i katalyzátory, u kterých poškození není na první pohled vidět, ale jejichž účinnost se kvůli dosahovaným teplotám při regeneracích podporovaných další tekutou katalytickou chemií může snížit až několikanásobně.
My vnímáme snížení cen DPF především jako splněný slib ministra dopravy Dana Ťoka, vyslovený na námi pořádané konferenci Diagnostic Con 2016, kde jsme na to apelovali. Víme, že to je běh na dlouhou trať, ale slib neslib, nevěřme, že to výrobci dělají jen pro jeho krásné oči. Je jasné, že výrobci druhovýroby nespí a zásobují trh přes dodavatele náhradních dílů za ceny příznivější. Kvalita je ale srovnatelná asi jen u 20 % nejprodávanějších výrobků na trhu a konci srovnávaných se setkáte i s kusem železa a hlíny z Polska, kde není funkční ani filtr, ani katalyzátor. Tady však přes rok a půl zaspala kontrola trhu a ochrana spotřebitele. ČOI i Ministerstvo dopravy to od nás vědí, leč přehazují si věc jako horký brambor a my registrujeme už desítky poškozených majitelů aut, kteří se nejen cítí okradeni a obelháni, ale některým začaly starosti o záchranu jejich motoru, protože tyto atrapy jim ho těžce poškozují.
Co se týče Slovenska, tam je situace podobná, a máme zprávy i z Německa, že i tam se prodávají nejen polské atrapy, ale i falšované značkové nefunkční kopie. Brzy o tom vyjde v německých médiích článek. Na odhalování tamních atrap se totiž v Německu podílíme také.

 

Jakou máte odezvu z trhu? Přece jen se podařilo vyvolat mediální ohlas okolo DPF filtrů a lidé jsou si více vědomi zdravotních rizik souvisejících s jejich nesprávnou funkcí. Vnímáte změnu zákaznického přístupu u motoristů?

Ano, vnímáme bipolární názory. Zejména na internetových fórech září jak fanatici, kteří by auta se spalovacími motory zakázali hned zítra, těch je však méně, tak ti, kterým je to, co všichni dýcháme, zatím ukradené. Naštěstí je těchto extremistů čím dál méně a těšíme se z rostoucích znalostí běžných lidí. Skutečnost je taková, že spousta autoopraven již začala opravovat zejména v emisních systémech více vozidel než kdykoliv předtím. Přece jen médii rozvířené debaty o emisních kontrolách nahánějí laikům obavy z nevyhovujícího stavu jejich vozidel. Leč individuální dovozci, spedice, dopravní společnosti, taxikáři a všichni ti, které provoz či automobily živí, zaměstnávají profesionální zprostředkovatele pro získání červené známky na STK a jsou schopni protáhnout emisní stanicí i hořící stodolu, a to dokonce už i za nových pravidel. Už jsme se k několika případům nechtěně nachomýtli a u jednoho na emisního mechanika doslova řval sám majitel STK, že si snad dělá srandu, když vyhodil z emisí nevyhovující auto význačného speditéra. Ten má v parku stovky vozidel a je jasné, že kdyby odešel „nakoupit kladný protokol“ jinam, majitel STK by asi o trochu zchudl. Je tam oboustranná velmi lukrativní tichá dohoda, takže než aby emisní mechanik skončil za svou poctivost na dlažbě, raději přece jen zařídí, aby auta důležitých klientů „vycházela“.

Tato auta nám pak zdraví ničí nejvíce a zkreslují i emisní zátěž vozového parku ČR, což následně dopadá přes politiky na výrobce aut, aby byla ještě čistší. Je to trochu začarovaný kruh.
Na opačné straně zákaznického přístupu jsou svědomití majitelé vozidel, kteří nám volají, že sice emisní kontrolou nedávno prošli, ale dozvěděli se, že jejich vozidlo má filtr částic, ale jejich výfuk je černý a motor viditelně kouří. Chtějí to řešit ze své vůle a pocitu, že jejich auto by takto kouřit nemělo. Ba dokonce někteří už vědí, že jim podobná závada může přinést problémy s vozidlem, které budou znamenat nemalé výdaje (degradace komponent a zadření motoru). Takže nepochybně je mediální vzruch okolo DPF pozitivní záležitostí.

Jak se vám daří komunikovat na toto téma s lidmi, kteří DPF montují – tedy s mechaniky? Má na ně dění okolo DPF vliv a vidíte rozdíl mezi přístupem značkových a neznačkových opraven?

Sdílíme s jednou společností, která čistí ještě neporušené filtry částic, společné prostory a s diagnostikou filtrů částic přicházíme do styku denně několikrát jak ve vymontovaném stavu, tak i s namontovaným filtrem v autě. Komunikace s lidmi o problémech s filtry tvoří snad 70 % našich aktivit.
Bohužel musím říci, že paušálně vzato jsou průměrné znalosti o všech funkcích emisních filtrovacích systémů u většiny automechaniků až katastrofální. Je až skandální, že i autorizovaná opravna dovede vysvětlit majiteli auta, že kouř z černého výfuku u auta s filtrem není na škodu, a když už pak i na školení jedné značky slyším větu, že regenerace filtru částic se pozná podle toho, že auto bíle kouří, kladu si otázku, zda je vůbec možné docílit u průměrného automechanika uspokojivého stavu úrovně znalostí, aby vozidlo po výměně filtru částic komplexně diagnostikoval a mohl majiteli vozidla s vlastním přesvědčením říci, že to bude fungovat a jak dlouho. Jinak si na českém internetu dohledejte video o „profesionálním“ čištění filtrů kapalinou s chemií, kde slečna na jehlových podpatcích nejprve nalije do útrob filtru hustou kapalinu a teprve pak měří jeho průtočný odpor vzduchu před čištěním, který porovnává s hodnotou po čištění. To deklaruje to, na co jste se ptal, tedy jaký to má dopad na odborníky, kteří DPF montují. To video je odpověď za všechny. Tak jsem se tedy dlouho nepobavil: někdo svou vlastní blbost natočí a ještě k tomu zveřejní ve své reklamě. Určitý posun k lepšímu však samozřejmě vidíme.

Jedna věc je nabídka DPF na trhu náhradní spotřeby a druhá věc je pak jejich kvalita. Časopis Svět motorů nedávno provedl velký test, kde bohužel hojně rozšířené a masově prodávané neznačkové DPF zcela propadly. Reagovali jste oficiálně na výsledky tohoto testu a jednáte v této souvislosti i s dalšími sdruženími či výrobci vozidel?

Akce Světa motorů jsme se dokonce účastnili jako partneři, takže naše reakce časopis zná. My jsme na takové atrapy montované autoservisy upozorňovali již v březnu 2016 Českou obchodní inspekci. Ta nám napsala dopis, že případ věcně nenáleží jí, ale že věc postupuje Ministerstvu dopravy, protože dodavatelem náhradních dílů distribuovaný díl dostane zákazník do vozidla namontován v rámci zakázky. Ministerstvo se nám mělo dle ČOI v krátké lhůtě ozvat, leč reakci nemáme doteď, rok a půl poté.
Nedávno jsme však opět ČOI zaslali popis případu, kdy si zákazník, tentokrát však sám na internetu, zakoupil atrapu filtru s nefunkčním katalyzátorem, takže díl nedostal v rámci zakázky v opravně, ale nabyl věc osobní koupí. I v tomto případě však ČOI reagovala stejně, že věcně náleží řešení stížnosti Ministerstvu dopravy. I v tomto druhém případě doposud čekáme na odpověď, doufám, že ne zase rok a půl, protože na trh se mezitím dostaly minimálně tisíce atrap, které procházejí emisními kontrolami na výbornou.

Podobně se ke spolupráci postavily i další sdružení a účelové svazy v české republice, jichž se kvalita prodávaných dílů bezprostředně týká. To je bohužel smutný stav věci a i z toho důvodu jsme založili vlastní neziskovou organizaci (Asociace emisních techniků a opravářů, asem.cz), kde proti těmto negativním vlivům s podporou autoservisů jakožto členů celkem úspěšně bojujeme.

Výrobci vozidel se ke kvalitě staví mnohem pozitivněji, i když nutno říci, že ve velkých firmách trvá vše déle než v malých flexibilních organizacích. Zavádění „stravitelnějších“ cen jejich originálních náhradních dílů přichází pomaleji, ale je už pomalu znát. U mnoha značek však najdete ještě ceny doslova astronomické, třeba u Mazdy či Hondy, kde chtějí za filtr bezmála 130 000 Kč. To je nereálné a cena zbytečně přemrštěná. Tam nás čeká ještě dost práce a bude to nějakou dobu trvat. S ostatními, již delší dobu existujícími sdruženími nebo svazy okolo autoopraven o spolupráci neuvažujeme, protože z minulosti nemáme opakovaně dobré zkušenosti. O to víc apelujeme na autoservisy, aby se k ASEM přidaly a náš boj pro dobré pracovní prostředí autoservisů byl co nejefektivnější. Budeme ale muset zapřemýšlet o přechodu do ilegality, protože členská základna se bojí, že se jim zájmové skupiny ovládající kontroly vozidel pomstí zničením jejich „emisní“ existence. Páky na to mají a sám mám bohatou zkušenost, jak nám Ministerstvo dopravy a ti okolo něj hází opakovaně klacky pod nohy.

 

 

PRO ZLOM: tento text do rámečku na barevně odlišené pozadí – prosím nějak výrazně odlišně – třeba tmavě modré pozadí a bílé písmo nebo tak něco. K nadpisu přijde logo Světa motorů – musím h sehnat)

Levný, levnější a žádný

 

Pod tímto názvem přinesl časopis Svět motorů v polovině července velký redakční test filtrů pevných částic pro Octavii II 1.6 TDI. Test přišel krátce poté, co automobilka Škoda Auto DPF filtry zlevnila a zároveň zavedla dvě řady: vedle originální za 17 900 ještě ekonomickou za 12 900 Kč. Právě ony se staly předmětem testu, do nějž autoři přibrali navíc filtr JMJ polské provenience ze segmentu náhradní spotřeby.

Podrobný popis testu včetně sledovaných parametrů a způsobu jejich měření najdete v archivu časopisu Svět motorů, my zde pouze uvádíme stručný závěr:

 

 <M>A jak to celé dopadlo?

 

<M1>1. Škoda Economy

JZW254700FX

Ekonomická řada dílů je určena pro vozy starší čtyř let a má zabraňovat odlivu jejich majitelů ze značkových servisů. Hlavní funkce (třeba účinnost brzd) musí mít stejné, toleruje

se však například horší estetika či kratší životnost. U ekonomického filtru pevných částic jsou však kvalitativní ústupky jen nepatrné. Snad jen izolace mezi filtrem a jeho obalem je

trochu slabší, jednou by to možná mohlo přispět k dřívějšímu prasknutí, ale to jsou spíše spekulace. Že sám obal není z nerezového plechu, neznamená v motorovém prostoru zásadní

nevýhodu – díky povrchové úpravě dokonce lépe vypadá (nejsou vidět svary). Funkce předřazeného oxidačního katalyzátoru je mírně silnější než u originálního dílu a i drahých kovů v samotné keramice je překvapivě více. Platiny o 1,83 g, paladia takřka o půl gramu.

Výsledná známka 1,25

Cena při výměně za starý kus 12 900 Kč

Cena bez starého kusu 16 125 Kč

 

<M1>2. Škoda Originál

JK0254707KX

Originální díl by měl být kvalitativní etalon, ale tentokráte to prohrál s ekonomickým. Ano, vložka drží uvnitř obalu tak pevně, že se nám ji nepovedlo demontovat bez poškození.

Ale víc drahých kovů je ve filtru ekonomickém, originál má naopak jeden nepříjemný chyták. Dole zůstává vývod pro druhou hadičku ze senzoru diferenčních tlaků (řídicí jednotka z

jeho signálu určuje míru zaplnění filtru sazemi), přestože 1.6 TDI jej bere z atmosféry a vystačí s jedním vývodem. K zaslepení vývodu, který je potřeba až u silnějších motorizací,

musíte dokoupit šroubový uzávěr za 323 Kč. Automechanika bez potřebné informace ze značkových pracovních postupů jistě hodně překvapí, že díl objednaný dle VIN má jeden vývod navíc, a bude marně přemýšlet, co do něj zapojit.

 

Výsledná známka 1,80

Cena při výměně za starý kus 17 900 Kč

Cena bez starého kusu 56 705 Kč

 

<M1>3. JMJ

JMJ 1113-10

Na svých internetových stránkách se polský výrobce JMJ chlubí fabrikou postavenou z dotací Evropské unie. Je pravda, že má velmi široký sortiment filtrů, jejichž tvary jsou nesmírně

variabilní. Zvláštní uspořádání filtru pro 1.6 TDI strefil docela dobře a namontovat to půjde – byť třeba držáky jsou fórové a mohly by i zreznout. Při montáži je potřeba přemýšlet,

kam umístit snímač teploty: otvory jsou k dispozici dva, na nepotřebném necháte záslepku. Uvnitř nás však čekal šok. Drahé kovy z katalyzátoru šly „vyprášit“ stlačeným vzduchem

– stejně tak by je odnesl proud výfukových plynů. Reakce teplého katalyzátoru na přítomnost paliva nebyla žádná – to jsme dřív horkovzdušnou pistolí zapálili samotný čistič. Uvnitř

nás čekaly ještě dva šoky: trubka čnící proti výfukovým plynům, která hrozí akustickými efekty, a hlavně zcela nefunkční vložka filtru. Neobsahuje žádné drahé kovy a je přes ni vidět.

Saze tudíž nefiltruje, pouze tvoří protitlak, který řídicí jednotka zpočátku považuje za správný, a při odjezdu ze servisu se auto chová zdánlivě normálně. „Ne nadlouho,“ říká Libor

Fleischhans, ředitel Asociace emisních techniků a opravářů. „Řídicí jednotce se po čase přestane líbit, že se diferenční tlak nemění, a to ani při regeneraci. Mohou se tak spouštět velmi dlouhé regenerace, při nichž se ředí olej naftou a hrozí poškození motoru. A to ještě nemluvím o zdravotních rizikách sazí, které otvory ve filtru létají ven zcela bez úpravy,“ vysvětluje.

Produkt JMJ je podstatně levnější i proti zlevněným škodováckým proto, že jej dostanete za 12 400 Kč a nikdo po vás nechce starý díl, který můžete za 2 500 Kč zpeněžit sami. Ale

i výsledných 9 900 Kč je mnoho peněz za věc, která je z technického pohledu jen atrapou filtru pevných částic.

Výsledná známka 4,00

Cena při výměně za starý kus 9 900 Kč

Cena bez starého kusu 12 400 Kč