22 let na trhu autoopravárenství

DPF – neviditelná ruka státu

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 5/2017.

PRO ZLOM: záhlaví je klasika Foerster – Křišťálovu kouli nebrat

Ilustrak k nadpisu – prosím můžeš koupit někde fotku dítěte s dýchací rouškou podobně jako je to v obrázku?

 

 

DPF – neviditelná ruka státu

Jsou témata, která se na stránkách našeho časopisu nevyčerpají. Určitě k nim patří i série článků našeho spolupracovníka na téma „Vozidla bez DPF filtrů pevných částic“. Dnes se Josef Förster pokusí popsat aktuální vývoj této kauzy.

Když jsem přemýšlel o názvu tohoto článku, napadlo mě DPF – poslední výstřel. Má to být dnes totiž taková moje tečka, pověstný poslední výstřel za tímto tématem. Vy, kteří kauzu vozidel bez filtrů pevných částic sledujete, jste určitě zaznamenali, že mediální dění okolo tohoto případu kulminuje. Není dne, abyste ve zprávách nebo hlavních denících nezaznamenali, že si politická a novinářská obec všimla toxických vozidel. Pokud máte tento pocit, jsme na tom stejně. Právě proto jsem se rozhodl, že tento můj článek bude poslední na toto téma. Poprvé jsem psal o DPF filtrech v roce 2014 a myslím, že teď už to potřeba nebude. Věci se daly do pohybu. Pokusím se tedy o závěrečné shrnutí celé kauzy. Omlouvám se všem pravidelným čtenářům AutoEXPERTU, nevyhnete se jistému opakování.

<M>Jak vše začalo?

Začalo to nevinně. Bohulibým předpisem EURO4, který zpřísnil limity vypouštěných zplodin pro motorová vozidla. Nedílnou součástí naftových motorů se stal filtr pevných částic. Jak už název napovídá, zařízení slouží k zachytávání pevných částic z výfukových plynů a je důsledkem zásadní změny technologie vstřiku paliva do motoru. Zatímco dříve šlo o vstřikovací tlak 150 barů, u této nové technologie hovoříme o tlaku vstřikování 1 500 barů a více. Laik by si řekl: „A o co jde?“ Jde o hodně. Díky tak vysokému tlaku je palivo rozstřikováno na tak malé částečky, že jeho spalování je dokonalejší, ale současně spálené zbytky nafty tvoří saze o rozměrech nanočástic, které musí nově zachytávat právě filtr pevných částic (dále jen DPF). Pokud zde DPF není, vychází tyto nanočástice, nazývané jako pevné částice, přímo do ovzduší. Lidský vlas měří v průměru 70 µm (mikrometrů), částečka sazí z vozidla bez DPF je 2,5 nm (nanometru). Saze je tak malá, že neutkví na sliznici, jak bylo obvyklé u technologií před EURO4, a dostává se našimi plícemi až do krevního oběhu. Pevné částice jsou velice, velice zdraví škodlivé a způsobují mnoho současných civilizačních chorob a také úmrtí. Přehled v tabulce níže.

 • Astma
 • Plicní choroby
 • Rakovina plic
 • Poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenství
 • Častější onemocnění dýchacích cest u dětí
 • Ve vyšším věku se zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními

 

 

<M>Jak se vytratily DPF filtry z českých vozů? PRO ZLOM: SEM OBR 1

Hlavním důvodem je tzv. bloková výjimka. Co ta s tím má společného, řekne si většina z vás. Hodně. Bloková výjimka je evropský předpis, který měl původně zajistit rovný přístup všech, tedy i nezávislých opravců, k technickým informacím a tím servisu všech vozidel na trhu. Ku prospěchu zákazníků, majitelů vozidel. Jaký je však efekt BV právě u této kauzy? Majitelé vozidel s ucpaným DPF filtrem ve snaze ušetřit navštívili nezávislé servisy a ty bez opravárenské znalosti této technologie, to je ten lepší případ, DPF filtr z vozidla odstranily. Druhý, horší případ, je z kategorie „neviditelná ruka trhu“. Je-li poptávka, objeví se brzy i nabídka. Objevila se i tady a několik firem se začalo specializovat na demontáž DPF filtrů z vozidel se vznětovým motorem. Šlo o velice lukrativní činnost. Nejen co se týče tržby za odstranění filtru a přeprogramování řídicí jednotky, ale i za následný obchod se vzácnými kovy, které po odstranění dílu/filtru zůstaly této firmě. Jedná se o miliardy korun. Víme už, kdo vydělal. Kdo prodělal? Všichni, kteří v důsledků hromadného odstraňování filtrů onemocněli, případně se ani nenarodili. A koneckonců i ti, kteří dnes provozují vozidlo bez DPF filtru pevných částic, a to bez platné homologace. Tragické a současně neuvěřitelné je to, že popisované firmy i dnes veřejně nabízejí odstranění DPF filtrů. Ostatně zkuste sami. Google.com a zadejte heslo „DPF odstranit“…

<M>Kdo zaplatí a kolik?

 • 50 000 000 Kč
 • 5 000 000 Kč
 • 50 000 Kč
 • 10 000 Kč

 

Pro větší přehlednost jsem úvodem popsal výše sankcí, které jsou s odstraněným DPF filtrem spojeny.

 • 50 000 000 Kč je výše sankce pro toho, kdo uvede na trh nebezpečný výrobek. Za výrobce se podle zákona může považovat i podnikatelský subjekt, který výrobek/auto upravil.
 • 5 000 000 Kč je pokuta uložená při závažném porušení povinnosti při měření emisí. Při opakovaném porušení povinnosti může být provozovateli odebráno oprávnění k podnikání.
 • 50 000 Kč je pokuta ve vztahu k provozovateli vozidla, firmě, která provozuje technicky nezpůsobilé vozidlo poškozující životní prostředí nad míru stanovenou prováděcími právními předpisy.
 • 10 000 Kč je výše pokuty, která vznikne při 1. registraci dovezeného vozidla nebo při převodu na nového majitele, uvede-li majitel vozidla, že jeho vozidlo splňuje vyšší emisní normu, než vozidlo ve skutečnosti vykazuje.

To jen pro ty, kteří budou tvrdit, že řešení potřebuje nové zákony a prováděcí vyhlášky.

 

<M>Kolik je takových vozidel?

Kolik takových vozidel po českých cestách vlastně jezdí? Mnoho. Velice mnoho. Vozů vybavených touto technologii je v provozu 1 200 000. Poškozených, rozuměj emisně, nebo zcela bez DPF jsou více než 2/3. Celkem 800 000+ pojízdných, rakovinotvorných vozů křižuje v současnosti české silnice. Můžete si být naprosto jisti, že dnes takové vozidlo minulo i vás a vaše blízké. Jako že po noci přichází den, vypustilo svoji dávku polétavého, karcinogenního prachu, a že ho nebylo zrovna málo. V nedávných dnech se uskutečnilo několik měření v pražském provozu. Na pražské magistrále bylo v době měření zaznamenáno každou minutu jedno auto s nefunkčním filtrem. Jak to vypadlo s polétavým prachem? Denní norma byla překročena 30x!

PRO ZLOM: SEM OBR 2

<M>Včera, dnes a zítra

Co se stalo VČERA jsem popsal úvodem. DNES budou na programu další a další články a reportáže v hlavních zpravodajských časech. To už je jen krůček k tomu, aby se ZÍTRA situace radikálně změnila. Kdo by mohl tuto radikální změnu provést nebo se na ní významně podílet? Stát a jeho orgány. Protože, ruku na srdce, doteď byla pomyslná ruka státu téměř neviditelná.

<M1>Ministerstvo životního prostředí

Je potřeba poděkovat současnému ministru životního prostředí. Nikdo ze současné vlády se tak aktivně nevěnuje tomuto tématu a nepřipravuje konkrétní opatření pro změnu.

<M1>Ministerstvo dopravy

Do jeho gesce patří i dohled nad STK a právě toto ministerstvo čeká největší kus práce na změně tohoto stavu. Stačí tak moc i málo současně, a to aby auta bez DPF neprošla kontrolou. Není přece možné, aby každé dva roky takové vozy prošly kontrolou technického stavu a znovu vyrážely na české silnice.

<M1>Ministerstvo vnitra

Policie ČR může od minulého roku zadržovat malý TP z důvodu špatného technického stavu vozidla. V Rakousku a v Německu se tak v těchto případech děje. Rakousko má za tento delikt pokutu 5 000 eur. V první jmenované zemi vás odešle do místní STK stěr z koncovky výfuku, provedený rakouským policistou. Do německé STK vás bezpečně odešle místní policista po změření teploty koncovky výfuku bezkontaktním infrateploměrem. Věřte nebo nevěřte, jde o jednoduchou a levnou metodu. Co brání takovým diagnostickým postupům u nás?

<M1>Česká obchodní inspekce

A tady mě nejvíce překvapuje, že už se dávno nekonalo. Akceptovat na trhu službu, která v podstatě připraví spotřebitele o homologaci vozidla, to je v současnosti možné jen u nás.

<M1>Ministerstvo pro místní rozvoj

Nemohu se více a více ubránit pocitu, že příspěvky na pořízení kotlů jsou krok dobrým směrem. Jde přece také o emise, polétavý prach a zdraví obyvatelstva. Myslím si, že čas dozrál pro nějakou podobnou subvenci pro majitele takto postižených/poškozených vozidel. Ve Francii už taková subvence existovala.

<M>Rozloučení

Nezadržitelně jste se pročetli k závěru mého článku. Jsem velmi rád, že se pověstné ledy hnuly a problém se začal řešit. Takový jsem optimista. Vězte, že se nám všem bude dýchat lépe, a to i v zimních inverzních měsících. Určitě nepřijde žádná hromadná žaloba na stát, že nekonal, a Evropská komise nebude mít důvod poslat nám sem kontrolu. Dieselová vozidla nebudou vytlačována z center měst a stanou se opět tím, čím byla – nejčistší alternativou spalovacího motoru. Tak totiž byla, za nemalé finanční prostředky, vyvinuta a vyrobena a měla by tak být i provozována.

Josef Förster

PRO ZLOM: POPISKYOBR

Obr. 1:

Jedny z největších koncentrací škodlivých částic jsou u školek a škol. Proč? Maminky ráno posadí děti do studených vozidel a ke škole ujedou zpravidla krátkou vzdálenost. Vozidla tak běží v nejnepříhodnějším emisním režimu. Obrázek pochází z přednášky Doc. Michala Vojtíška, M.S., Ph.D. z Centra udržitelné mobility při strojní fakultě ČVUT v Praze na setkání diagnostiků Diagnostic NOC 2016.

Obr. 2:

Tento obrázek rovněž pochází z přednášky Doc. Michala Vojtíška a žádný komentář nepotřebuje.

 

PRO ZLOM: následující obr tam prosím dej někam k odstavci Včera dnes a zítra. My do něj doplníme ty QR kódy.

Můžete ty odkazy i převést na QR kód?

Český rozhlas

Hlavní zprávy 12:00

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zaznamy/#/2017-03-14/12

NOVA

Hlavní zprávy

http://tn.nova.cz/clanek/pokuty-pro-toxicke-diesely-komu-hrozi-postih-za-nefunkcni-filtr.html

LIDOVKY

http://www.lidovky.cz/tvrde-pokuty-pro-toxicke-diesely-policii-chybi-nastroje-k-zachyceni-karcinogenni-latky-guj-/zpravy-domov.aspx?c=A170308_221956_ln_domov_ELE

OVM

Začátek 37:30

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030510305-otazky-vaclava-moravce-2-cast/

YOU TUBE

Honza od Ford osvětové video