25 let na trhu autoopravárenství

CNG v servisní praxi (1): Palivové nádrže

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 7+8/2020

PRO ZLOM:

Zelená

Technologie

Paliva a maziva

Text: Dušan Fedor a Jaromír Martinec

Foto: Autor a archiv společnosti Fedor Auto

CNG v servisní praxi 1

– palivové nádrže

Pohon na stlačený zemní plyn (Gompressed Natural Gas – CNG) prodělává v posledních letech strmý nárůst a i vy sami jste tuto skutečnost ve své servisní praxi jistě zaznamenali. My se CNG na stránkách AutoEXPERTU pravidelně věnujeme, tentokrát se chceme zaměřit na praktické aspekty oprav vozidel s tímto pohonem. Vypravili jsme se proto do Prostějova za Dušanem Fedorem, jednatelem společnosti Fedor Auto. Tato společnost patří mezi naše nejzkušenější specialisty v této oblasti. Společně připravujeme sérii článků, jejíž první díl vám přinášíme.

PRO ZLOM: SEM OBR 1

PRO ZLOM: SEM OBR 2

Tématem prvního dílu jsou nádrže na CNG jako naprosto klíčová komponenta palivového systému z hlediska bezpečnosti. Uchovává totiž stlačený zemní plyn při tlaku až 250 atmosfér. Hovoříme-li o bezpečnosti, pak se vrátíme ještě kousek zpátky a ujasníme si, jaké podmínky musí splňovat dílna, aby mohla vozidla s plynovým pohonem (LPG i CNG) opravovat. Slovo má Dušan Fedor: „Bohužel u nás nejsou sjednocené podmínky, které musí dílna z hlediska vybavení a kvalifikace mechaniků splňovat. Pokud jde o samotné vybavení, pak bylo jako jakýsi společný úzus přijato, že dílna musí být vybavena jako pracoviště pro měření emisí, tedy musí mít čidla plynu, u stropu (CNG) a u podlahy (LPG), a přenosný detektor ke zjišťování úniku plynu a plnit další podmínky (obr. 3).

PRO ZLOM: SEM OBR 3

Dílna dále musí disponovat speciálním nářadím pro práci na plynových systémech, jako jsou například klíče pro uvolňování ventilů na nádržích (obr. 4). a zařízení na řízené vyprázdnění nádrží LPG, CNG. PRO ZLOM: SEM OBR 4

Pokud jde o proškolení personálu, mechanici by měli projít jak technickým školením výrobců vozidel, tak výrobců systémů – obojí jsou běžně dostupná. Stejně jako u jiných typů oprav i zde platí, že mechanici na sebe berou za opravu odpovědnost a jakákoliv neodborná manipulace je zejména v tomto případě velkým hazardem.“

<M>Tak tedy nádrže CNG…

Palivové systémy jednotlivých výrobců vozidel se mohou lišit, nicméně k uložení paliva slouží zpravidla dva typy vysokotlakých nádrží chráněné kryty (obr. 5). PRO ZLOM: SEM OBR 5

 Používají se dva typy nádrží:

– kompozitové (obr. 6); PRO ZLOM: SEM OBR 6

– železné: ty pak mohou být podle způsobu výroby buď plechové, nebo kované, obecně ocelové.

Legislativně je životnost nádrží většinou stanovena na 20 let, a to jak ocelových, tak kompozitových (ovšem pozor, například u vozidel Volvo je to 15 let u kompozitových nádrží).
Slovo má opět Dušan Fedor: „Legislativní životnost je jedna věc, ta technická potom věc druhá. Bohužel u některých vozidel zejména značek VW a Opel (speciálně Opel Zafira) mají ocelové nádrže tendenci korodovat, a je proto velmi důležité, aby mechanici prováděli kontrolu jejich stavu. Je to o to důležitější proto, že tuto kontrolu by měla provádět pracoviště měření emisí, ale zpravidla neprovádějí, protože nedisponují zvedákem.

Jen pro zajímavost: Z tohoto pohledu je například zajímavá situace v Itálii, kde se paušálně u vozidel s CNG provádějí pravidelné kontroly nádrží každé čtyři roky. Nádrže jsou z vozu demontovány a odeslány na kontrolu zdarma.

Při samotné kontrole tedy jak kryty, tak samotné nádrže a uchycení nesmějí být mechanicky poškozené a ocelové nádrže nesmějí vykazovat sebemenší stopy koroze (obr. 7). PRO ZLOM: SEM OBR 7 Vrátíme-li se ke zmíněným značkám, tak koncern VW se k situaci postavil čelem a problematické nádrže měnil v rámci svolávací akce, Opel bohužel nic takového neřeší. Proto pokud vás například zákazník požádá o prohlídku před koupí automobilu s pohonem CNG, jako první zkontrolujte nádrže, a pokud jsou zkorodované (obr. 8) nebo se jejich životnost blíží ke konci, zákazníkovi koupi nedoporučte. Výměna nádrží by se mohla blížit ceně celého vozidla. PRO ZLOM: SEM OBR 8

Stejně jako nádrže je pak třeba pečlivě zkontrolovat i palivové potrubí. To se dnes vyrábí buď z oceli, nebo z nerezu (dříve používaná měď je již zakázána). Opět platí, že jsou vozidla náchylnější na korozi ocelového potrubí (např. Fiat Multipla) a zkorodované potrubí je třeba vyměnit.“

<M>Závada malého dojezdu

Stalo se vám, že přijel zákazník a stěžoval si na to, že se mu snížil dojezd jeho plynového auta a že nemůže do plna dotankovat nádrže? Dušan Fedor k tomu říká: „Je to přesně naopak – zákazník má nádrže plné a nemůže je vytankovat. Tlakové čidlo je totiž až za nádržemi na palivovém potrubí a závadu neodhalí. Ta spočívá ve ventilu u nádrže, který je buď mechanicky poškozený nečistotami z plynu, nebo má spálenou cívku v ovládací části. Diagnostika je jednoduchá: požádejte zákazníka, aby vyjel nádrže CNG a přijel do servisu. Poté odkrytujte nádrže a zákazníka pošlete natankovat do nejbližší čerpací stanice CNG. Když se vozidlo vrátí, změřte teplotu (stačí pohmatem rukou) jednotlivých nádrží. Ty, které budou teplejší, jsou právě natankované, ty studené jsou plné s nefunkčním ventilem (obr. 9 a 10). Rozdíl teplot je cca 30 °C. PRO ZLOM: SEM OBR 9 a 10

Samotná závada je pak opravitelná buď výměnou dílčích komponent, nebo celého ventilu, záleží na typu vozidla a výrobci. Při výměně poškozeného jádra elektroventilu stačí mechanicky uzavřít všechny nádrže, vyprázdnit systém CNG a demontovat cívku a jádro elektroventilu. Po výměně a následném otvírání nádrží postupujte tak, že opatrně otevřete mechanický uzavírací ventil. Opatrně, protože dojde k vyrovnání tlaků v nádrží a potrubí CNG. PRO ZLOM: SEM OBR 11

PRO ZLOM: SEM OBR 12, 13

Před demontáží ventilu je třeba nádrže mechanicky uzavřít (obr. 11) a vadnou nádrž demontovat, Nádrž následně kontrolovaně vyprázdněte a ventil demontujte speciálním klíčem. Na montáž ventilů nádrže musíte použít rovněž speciální klíč (samozřejmě s momentovým klíčem) a nádrž musíte uchytit do speciálního držáku, abyste při výměně ventilů nepoškodili její povrchovou úpravu. Nádrž by totiž mohla po vaší neodborné opravě začít korodovat. Při opětovné montáži rovněž použijte momentový klíč na uchycení nádrže.

Ventily nádrží CNG používají dva typy závitů (obr. 14 a 15): u starších ocelových nádrží je kónický závit, který se musí dotěsnit teflonovou páskou, u novějších ocelových a kompozitních nádrží se používá válcový závit a o-kroužek, který musí být samozřejmě vždy použit nový. Šroubové spoje potrubí se nemažou a neutěsňují teflonovou páskou a ani žádným těsnicím ‚silikonem‘. Šroubení se jmenuje Swagelok a postupujte přesně dle instrukcí výrobce, tedy dotažení o 1 a 1/4 otáčky.“

PRO ZLOM: SEM OBR 14 a 15

Pokračování příště.

PRO ZLOM: Hlaska do textu:

Stalo se vám, že přijel zákazník a stěžoval si na to, že se mu snížil dojezd jeho plynového auta a že nemůže do plna dotankovat nádrže? Je to přesně naopak – zákazník má nádrže plné a nemůže je vytankovat.

PRO ZLOM: Popisky OBR

Obr. 1:

Dušan Fedor se dlouhodobě věnuje problematice plynových pohonů.

Obr. 2:

Společnost Fedor Auto sídlí v Prostějově.

Obr. 3:

Výňatek z metodiky popisující kontrolu plynových vozidel na SME.

Obr. 4a, b (prosím spojit a jedna popiska)

Speciální klíč pro uvolňování ventilu na nádrži.

Obr. 5:

Plastové kryty nádrží nesmějí být mechanicky poškozeny. Při demontáži je pečlivě kontrolujte.

Obr. 6:

Kompozitová nádrž na CNG. Její výhodou je nižší hmotnost.

Obr. 7:

Nádrže po odkrytování nesmějí vykazovat sebemenší známky koroze.

Obr. 8:

Takováto povrchová koroze a poškrábání laku jsou důvody pro vyřazení nádrže. Zde není prostor na kompromisy.

Obr. 9 a 10:

Rozdíl v teplotách u nádrže před tankováním a po něm. Nádrž se tankováním ohřeje a vy tak můžete identifikovat závadu na ovládacím ventilu.

Obr. 11:

Před demontáží ventilu je třeba nádrže mechanicky uzavřít

Obr. 12 a 13:

V některých případech je možné vyměnit buď jednotlivé komponenty, nebo celý ventil – záleží na typu vozidla a výrobci.

Obr. 14 a 15:

Dvě provedení šroubení ventilu: s kónickým závitem a s válcovým závitem s o-kroužkem.