22 let na trhu autoopravárenství

Čištění DPF filtrů – amatérsky, poloprofesionálně i profesionálně

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 12/2017.

 

PRO ZLOM:

Zelená

Technologie

Emisní systémy vozidel

 

Zpracoval: Jaromír Martinec

Foto: Archiv

Sim razitko téma mesice

 

čištění DPF filtrů – amatérsky, poloprofesionálně i profesionálně

 

Krátce po zavedení DPF filtrů do moderních vozidel začali „kutilové“ i servisy objevovat celou řadu metod amatérského čištění. Pokud na některou z nich majitel vozidla v zoufalosti nebo dobré víře kývne, zničí si svůj drahý a jinak funkční originální DPF filtr i za desítky tisíc korun. Paradoxem je, že bezprostředně po takové čisticí akci to nemusí být hned poznat. S velkou pravděpodobností totiž „vyčištěný“ DPF filtr praskne uvnitř jádra. Skutečně profesionálních, účinných a ohleduplných metod bez poškození filtru, jeho jádra nebo vzácných kovů katalyzátoru je na trhu pouze hrstka a i ty mají zatím větší nebo menší nedostatky.

 

Pojďme se detailněji podívat na jednotlivé metody čištění, od těch amatérských a poloprofesionálních až po ty skutečně účinné, bez jakýchkoliv rizik pro samotný DPF filtr a související díly.

 

1. Amatérské čištění:

a) Za pomoci čisticí chemie přímo do filtru

Následek:

Ucpání filtru, zvýšení protitlaku a následné vnitřní prasknutí + riziko zničení turba. 

 

PRO ZLOM: SEM OBR 1

Chemie rozleptá popel (jedno, zda aplikováno ve voze, nebo po demontáži), který ucpe mikropóry stěn kanálků a často i celé kanálky. Po montáži dojde k rozpínání par a vnitřním prasklinám. Je to smrtící metoda pro každý DPF, i když jeho destrukce nemusí být hned patrná a odhalená (jde hlavně o vnitřní praskliny). Tímto způsobem se zničí jinak funkční filtr za desítky tisíc. Dalším důsledkem tohoto čištění může být ucpání pouze několika, ale rovnou celých kanálků, zvýšení protitlaku ve filtru a zmatení řídicí jednotky s výsledkem nekonečných regenerací.

b) Ručně tlakovým vyfoukáváním, případně i za pomoci plamene

Následek:

Sebevražedná a neúčinná metoda.

PRO ZLOM: SEM OBR 2

Metoda zkracuje život nejen obsluze, ale i všem v okolí místa činu (karcinogenní mikrosaze se dostanou na trvalo do plic), a vše je s velmi malým účinkem. Jen blázen by tuto metodu zkoušel dobrovolně.

c) Ručním vyplachováním tlakovou vodou a bez sušení

Následek:

Prasknutí jádra filtru a nízká účinnost.

Samotný princip proplachu vodou je v pořádku, nicméně bez strojového provedení s řízeným maximálním tlakem, intenzitou, délkou čištění a v kombinaci se speciální látkou nemůže být tento způsob nikdy významně účinný. Především jsou zde ale téměř 100% rizika poškození neřízeným tlakem, nemluvě o ekologických dopadech. Navíc pro eliminaci zničení filtru po montáži je nutné precizní vysušení (teplým vzduchem a následně v peci), jinak hrozí prasknutí filtru po montáži zpět do vozu v důsledku rozpínání par, ačkoliv tomu nebude většina servisů věřit. Princip poškození bez sušení je tedy stejný jako u první amatérské metody, avšak bez rizika ucpání. Voda se musí z porézního filtru zkrátka vždy vysušit a jinak než v peci nebo proudem skutečně horkého vzduchu (po dobu několika hodin) to nejde.

2. Poloprofesionální čištění:

a) Čištění vypálením ve speciálních pecích

Následek:

Nemůže odstranit již nespalitelný popel.

Samotná pec není řešením. Její použití má smysl pouze pro saze a je třeba teplot nad 600 °C, což je energeticky velmi náročné. Ve filtrech je ale v reálu i velká část popela. Ten vzniká ve filtru spalováním sazí během regenerací. Popel tak tvoří podle ujetých kilometrů až 90 % objemu filtru, a efekt tímto čištěním v peci je tedy pouze krátkodobý. Navíc je zde riziko prasknutí filtru v důsledku tepelných šoků, pokud není pec vybavena elektronickým regulátorem náběhu a průběhu teplot (to by vyžadovalo velmi vysokou investici).

  1. b) Čištění rozřezáním a následným vyfoukáváním vzduchem nebo suchým ledem CO2

Následek:

Velké riziko nepřesného usazení jádra zpět do těla filtru s následným prasknutím, posunem jádra a také ztrátou homologace.

PRO ZLOM: SEM OBR 3

Problém je v nutnosti řezání a následného svařování těla filtru. Správně je nutné strojové spojení speciálního těsnění filtru (označované jako MAT), těla filtru a samotného jádra. To s velkou pravděpodobností způsobí následné prasknutí, nebo naopak uvolnění jádra. Neoriginální sváry navíc ráda sleduje rakouská policie. K prasknutí jádra ještě uveďme, že nemusí být možné ho poznat, jelikož se odehraje většinou uvnitř jádra a až s odstupem času jako důsledek velkého předepnutí. Na měření emisí, popřípadě na výfukové koncovce ho ale poznáte. Nebo místo prasknutí dojde k posunu jádra a poškození senzorů. Účinnost čištění zanesené katalytické vrstvy je velmi nízká a naopak může být tímto způsobem poškozena.

 

3. Profesionální, ale pouze částečné čištění

PRO ZLOM: SEM OBR 4

Na trhu se již několik let vyskytují specializované přístroje pro čištění DPF a celého sacího systému. Cena přístroje je lákavá, ale v zásadě nejde o nic jiného než externí regeneraci filtru pevných částic za pomoci vstřikovaného uhlovodíku namísto paliva, který pomůže vypálit saze i přes ucpaný filtr. Tato metoda je principiálně v pořádku, nicméně to, že odstraňuje pouze saze a pouze částečně, je problém. Vůbec nijak nemůže snížit obsah popela. Znamená to tedy, že je to pro DPF pouze krátkodobé řešení a u některých vozů s větší kilometráží (a tedy s většinovým podílem popela) řešení zcela neúčinné nebo skutečně pouze odkladné. Pro čištění systému sání a EGR může být ale přínosné.

4. Profesionální kompletní čištění – saze i popel – až 100 %

a) Čištění za pomoci obrovského objemu vzduchu a čisticího média + sušení v peci

PRO ZLOM: SEM OBR 5

Jde o profesionální metodu za pomoci specializovaných přístrojů s využitím obrovského kompresoru a čisticího média kapaliny, která uvolňuje. Je nutné dosušení několik hodin v peci. Nevýhodou je riziko pro obsluhu vzhledem k úniku karcinogenních sazí. Z hlediska účinnosti čištění je vadou nízká obnova zanesené katalytické vrstvy. K tomu by bylo potřeba velké množství kapaliny, která zde má pouze doplňkovou funkci. Z hlediska účinnosti čištění sazí a popela jde ale o velmi dobrou metodu.

b) Frekvenční čištění

Jde o specifickou metodu využívající nízkofrekvenčních pulzů, které postupně uvolňují z filtru saze i popel. Účinnost je dobrá, ale otázkou zůstává účinnost obnovení zanesení katalytické vrstvy, pokud je součástí DPF filtru. A to je dnes již ve většině případů. Na trhu je tato technologie již několik let k dispozici.

c) Počítačem řízené proplachování filtru

PRO ZLOM: SEM OBR 6

Pro někoho vypadá strojové proplachování filtru na první pohled děsivě, ale je třeba si uvědomit, že nelze v žádném případě porovnávat s amatérským neřízeným proplachováním. Samotné médium v podobě vody je bezproblémové, velmi účinné a již několik dekád využívané v USA pro čištění DPF nákladních vozidel. Elektronické řízení proplachu a pulzů je samozřejmostí (tlakové poměry jsou tak neustále pod kontrolou), takže nehrozí žádné poškození filtru. Tato technologie je na trhu již rok.

Velkou slabinou je ale z našeho pohledu potřeba nutného precizního vysušení filtru. Ačkoliv přístroje sušicí fází disponují, teplota je nedostatečná. Jádro filtru má totiž díky svojí porezitě velkou sací schopnost, nemluvě o samotném flexibilním těsnění – tzv. MAT mezi obalem a jádrem filtru. Garance precizního vysušení zde tedy není. Takto kvalitně vyčištěný filtr pak může v následném provozu snadno prasknout v důsledku prudkého rozpínání vodních par. I mikropraskliny uvnitř jádra pak znamenají, že DPF začne propouštět saze.

c) Počítačem řízené proplachování filtru + tlakový vzduch + dosušení v peci.

 

PRO ZLOM: SEM OBR 7 a 8

Jde o stejný princip jako u výše uvedené metody, ale doplněný o tlakové pulzy vzduchu za pomoci kompresoru, vše podpořené malým množstvím speciální chemické emulze, ale především je celý proces zakončený sušením v elektronicky řízené peci pro 100% bezpečné vysušení. Vše viz foto. Není bez zajímavosti, že pec může být využita i u hodně zaplněných filtrů (sazemi) pro snadnější a hlavně účinnější následné čištění. Tato kombinace metod tedy vychází jako nejlepší, avšak je energeticky i investičně opravdu velmi nákladná.

 

PRO ZLOM: Popisky OBR:

Obr. 1:

Ukázka amatérského čištění filtru, jež má za následek jeho zničení.

Obr. 2:

Pouhé vyfukování filtru je nejen neúčinné, navíc představuje riziko pro toho, kdo jej provádí

Obr. 3:

Řezání filtru s sebou nese velké riziko nepřesného usazení jádra zpět do těla filtru s následným prasknutím, posunem jádra a také znamená ztrátu homologace.

Obr. 4:

Externí zařízení pomohou vypálit saze i přes ucpaný filtr. Tato metoda bohužel vůbec nijak nemůže snížit obsah popela. Znamená to tedy, že pro DPF je to pouze krátkodobé řešení a u některých vozů s větší kilometráží je zcela neúčinné, nebo pouze odkladné.

Obr. 5:

Čištění za pomoci velkého objemu vzduchu a čisticího média.

Obr. 6:

Strojové proplachování filtru. Slabinoou zde však může být nedostatečná teplota při sušení filtru.

 

Obr. 7+8:

Tato metoda doplňuje k předchozím technologiím tlakové pulzy vzduchu za pomoci kompresoru, vše podpořené malým množstvím speciální chemické emulze. Především je ale celý proces zakončený sušením v elektronicky řízené peci pro 100% bezpečné vysušení.