22 let na trhu autoopravárenství

Chybové hlášení nic neříká

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 9/2019

Jiří Hampl

 

Chybové hlášení nic neříká

Vážení diagnostici, mechanici, mechatronici, elektronici, elektrikáři, autotronici (snad jsem na nikoho z odborné veřejnosti nezapomněl), zdravím vás po delší době. Rád bych vám ukázal případ z praxe, který byl „samozřejmě jako vždy J“ rychle vyřešen. Jsem totiž neomylný diagnostik, který vždy vše efektivně vyřeší a vydělá si diagnostikou opravdu velké peníze… To je samozřejmě ironie, mám diagnostiku rád, protože pohled z opačného konce je často zajímavější a úsměvnější. A humor přece uzdravuje, prosvětluje a nadlehčuje.

 

Už jste někdy zjistili, že po náročném a zdlouhavém měření osciloskopem stačilo nakonec vzít multimetr nebo jen někde povolit hadičku a zjistit, zda vůbec teče nafta, zkrátka použít jednodušší metodu? Někdo tvrdí, že je třeba vždy aplikovat osciloskop, aby nic neuniklo, a multimetr nikdy nepoužít. Někdo zas, že pokud zjistíme závadu multimetrem, není třeba osciloskop použít. Problém je v tom, že i osciloskop či multimetr umějí zavést na scestí. Multimetr tím, že neukáže rychlé změny, neměří v reálném provozním stavu a měří jen jednu veličinu. Osciloskop zase tak, že pokud děláme i jiné věci než diagnostiku (mechanik, přijímací technik, účetní, skladník, táta, manžel, kamarád, milenec atd.), dostaneme se k osciloskopu sporadicky a vše zapomínáme kvůli jiným činnostem a starostem. Proto jsem obhájcem nejjednodušších operací pomocí osciloskopu, kde se příliš nebo vůbec nezabýváme přemýšlením, jak ho nastavit. Tedy napojíme jeden až dva signály a provedeme přesně cílený test pro ověření domněnky o příčině. K domněnce dojdeme různými způsoby, jako například pomocí rychlého multitestu (test více okruhů pomocí signálního rekordéru).

Následující případ ukazuje, že by stačilo použít multimetr. Ale nebojte se, přátelé, stále pracuji s osciloskopem. To, že stačilo použít multimetr, jsem zjistil osciloskopem. Tedy? Po bitvě je každý králem. Bez osciloskopu bych neměl tu jistotu, že multimetr bude schopen zobrazit příčinu závady. Pokud bych použil jako první multimetr, bylo by velké riziko, že závadu neuvidím. Kdo z vás hledá sporadické závady, ten mi dá za pravdu, že zde si člověk není ničím pořádně jistý. Osciloskop vše pohodlně nahraje a pak už si můžete zkoušet měřit třeba diodovou zkoušečkou či multimetrem a zkoumat, zda by to stačilo či ne. Poté má člověk tendenci říkat, že osciloskop není zapotřebí. Tak prosím rozmyslete vždy vše do důsledku a nehaňte osciloskop, nezaslouží si to.

Ford C MAX 1.6 HDI 80kW

Projev závady: občas zhasne a nejde nějakou dobu nastartovat.
Chybové hlášení: P0698 – Sensor Reference Voltage C Circuit Low, Memory DTC (Snímač referenčního napětí 5V obvod C – zkrat na kostru, sporadická závada).
Historie: servis nevěděl, co chybové hlášení znamená a co má vyměnit.
Sporadičnost závady dle zákazníka (servis): nevyzpytatelný okamžik a doba trvání projevu závady.
DTC Help: díky nápovědě, kterou má diagnostika Launch, jsem se dozvěděl, že obvod C napájí snímač tlaku v railu, MAF senzor, snímač polohy EGR ventilu a turbodmychadla. Málokterý servis rozumí tomuto chybovému hlášení.

PRO ZLOM: SEM OBR 1 a 1a (společná popiska)
Úvaha, jak postupovat

Klasický postup dle dílenských příruček zní: Odpojujte postupně jmenované snímače a sledujte, zda se závada objeví, či ne. Pokud odpojíte snímač a závada se nebude projevovat, bude závada v toto snímači. To je pravda a dobrý postup.
Jenže! Sporadičnost a nevyzpytatelnost okamžiku a doby trvání projevu vám může při tomto postupu pěkně zamotat hlavu. Když už by se zdálo, že se závada neprojevuje, a mysleli byste si, že to je ten či onen snímač, může to být jen proto, že závada na sebe jen nechá dlouho čekat. Jak dlouho tedy máte čekat na projev nevyzpytatelné a sporadické závady? Čtyři minuty, či čtyři hodiny? Buď je třeba mít jistotu nad projevem závady (alespoň 3x za sebou se musí závada projevit v očekávaný okamžik při očekávaných podmínkách), nebo musíte použít multiměření neboli multitest a na projev závady si počkat. Zde šlo o sporadickou, těžko předvídatelnou závadu. Tedy není možné v takové situaci hned vzít multimetr, napojit na jeden signál a čekat minutu nebo třeba i čtyři hodiny.
Rozhodl jsem se pro variantu získání jistoty nad projevem závady a bez měření jsem zkoumal, za jakých okolností se projeví. Až poté bych napojil osciloskop na nemocné signály a počkal si hezky s větší jistotou na projev a pak dále lokalizoval. Sériovou diagnostiku jsem ihned zavrhl, protože zhasnutí motoru a opětovné startování vyžaduje vypnutí klíčku, a tedy přerušení komunikace. Launch neumí navázat automaticky komunikaci a zároveň zůstat ve vybraných naměřených hodnotách. Navíc Launch stejně nenabízel měření 5V referenčního napětí. Takže hezky od začátku.

Projev závady a první měření
Nastartoval jsem a čekal, kdy zhasne motor a nepůjde nastartovat. Když uplynulo asi 20 minut, motor zhasl. Nešel nastartovat asi 4 minuty. Po nastartování zhasínal už častěji, a tak bylo jasné, že závadu bych měl osciloskopem zachytit (obr. 2). PRO ZLOM: SEM OBR 2


PRO ZLOM: následující text jsou vlastně popisky obr, prosím udělej to takto. Děkuju:

Obr. 3: Ihned po nastartování byl vidět defekt v napájení snímačů, které Launch ukázal v nápovědě.
Motor nezhasl, normálně běžel na volnoběh, ale osciloskop ukázal defekt. Osciloskop je prostě nejlepší!

Obr. 4:

Detail defektu – signály shora:
Fialová – napájecí napětí 5 V obvod B (jiné snímače než jmenované z nápovědy Launch) jako vzor
Červená I – napájecí napětí 5 V obvod C snímač tlaku v railu
Červená II – napájecí napětí 5 V obvod C snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
Modrá – signál snímače hmotnosti nasávaného vzduchu
Zelená – signál snímače tlaku v railu

Zde se potvrdilo, že jde o celý 5V obvod C, jak psala diagnostika Launch. Obvod B pokles nevykazoval. Pokles napájecího napětí z 5 V na 4,5 V měl vliv samozřejmě i na signály dotčených snímačů.

 

Obr. 5:

Barvy souhlasí s popisem v předchozím oscilogramu.
Dále se závada projevovala častěji, a vždy, když nebylo možné motor nastartovat, při zapnutí klíčku osciloskop ukázal, jak 5V obvod C vykazuje pokles napětí až na 4,1 V. To je všechno hezké, ale viníka závady ještě není možné z tohoto oscilogramu usvědčit. Bude to buď v kabeláži napájení dotčených snímačů, nebo v jednom ze snímačů.

 

Obr. 6:

Půjčil jsem si „zdravých“ 5 V z obvodu B (červená) a připojil jsem je na defektní obvod C. Obvod C stáhl i obvod B k sobě, respektive vznikl kompromis. Obvod B klesl a obvod C se zvýšil.
Jen taková úvaha: Pokud by se nemocný obvod B dostal na 5 V a motor by bylo možné nastartovat, znamenalo by to, že někde v jednotce by mohl být přechodový odpor. Kdyby byl v kabeláži, dotklo by se to jen jednoho snímače (defekt byl přece vidět na více snímačích).

 

Obr. 7:

Začal jsem tedy odpojovat snímače. Protože snímač tlaku v railu byl těžko přístupný, nechal jsem si ho na konec. Snímače MAF, polohy EGR i Turba nevykazovaly po odpojení návrat na 5 V. Až u snímače tlaku v railu se napětí poslušně na 5 V vrátilo. Tento děj je vidět na modré křivce.

 

Závěr

Jde v podstatě o velmi jednoduchý případ. Vadný snímač tlaku v railu zkratoval celou 5V větev C (celkem jsou tři obvody: A, B, a C), která napájí čtyři snímače (EGR, Turbo, MAF a Rail). Jenže závadu to hlásilo pouze na obvod 5 V, nikoliv na signál snímače. Jakmile jednotka zjistí 5V obvod, buď jej odpojí a tím i nediagnostikuje, nebo ho neodpojí, ale diagnostiku stejně neprovádí z důvodu nerelevantních závad o velkém počtu.
Pokud servis nerozumí nepřímému chybovému hlášení anebo nemá nápovědu k takové interpretaci, nemá šanci závadu zjistit. (Co byste asi chtěli vyměnit při hlášení 5V obvod C, zkrat na kostru?) Hlášení o obvodu 5 V nevede přímo na konkrétní snímač a je na servisu (nebo na nápovědě), aby identifikoval, o jaké snímače jde, a následně je otestoval.

Více o závadách 5 V a tricích, jak si poradit, se dozvíte na školení FCD.

Autor je školitel FCD a diagnostický poradce.

 

PRO ZLOM: popisky OBR

Obr. 1:

Toto mi prozradila DTC Help, tedy nápověda přístroje Launch.
Obr. 2:

Napojení bylo složitější. Jednotka se nachází v předním levém podběhu. Ke snímači tlaku v railu nebyl přístup. Kvůli němu musela být napojena jednotka. Na fotografii je vidět multimetr. Fotil jsem až po bitvě, kdy jsem byl král a zkoušel si měřit multimetrem.