22 let na trhu autoopravárenství

Chladivo R1234YF pro automobilové klimatizace

Linde Pokračování článku najdete v květnovém vydání časopisu AutoEXPERT 2015.

Chladivo R1234yf pro automobilové klimatizace

Nová evropská směrnice 2006/40/EC, o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel (MAC Directive), změnila požadavky na chladiva používaná v automobilech. V souladu s uvedenou směrnicí dnes postupuje většina výrobců motorových vozidel a výsledkem je použití nového HFO chladiva R1234yf. Ve spolupráci se specialisty společnosti Linde Gas, a. s., vám toto chladivo přibližujeme.

 

Většina vozidel dosud používala v klimatizačních systémech HFC chladivo R134a. Tento plyn byl vyvinut jako náhrada CFC chladiva R12, které bylo dále nepřijatelné vzhledem k vysokému potenciálu poškozování ozonové vrstvy. Chladivo R134a je nehořlavé, netoxické a poskytuje efektivní řešení pro mobilní klimatizační jednotky (MAC), nicméně hodnota jeho GWP (Global Warming Potential – potenciál globálního oteplení) je 1 430, tj. neodpovídá evropské směrnici 2006/40/EC (MAC Directive).

(M)Alternativa k R134a

V zájmu dalšího snižování emisí skleníkových plynů budou automobiloví výrobci nuceni přestat používat chladivo R134a a do nových vozů zvolit alternativu s nižším GWP. Profesní sdružení odborníků z oblasti leteckého, automobilového a dopravního průmyslu SAE International (SAE) zorganizovalo v letech 2006–2009 výzkumný projekt, který jako nejlepší alternativu zvolil nové chladivo R1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropen). Do projektu bylo zapojeno patnáct různých výrobců automobilů spolu s šestnácti výrobci klimatizací, včetně koncernů DuPont a Honeywell.

Výsledky další studie SAE zaměřené na vyhodnocení možných rizik ukázaly, že chladivo R1234yf je srovnatelné s chladivem R134a z hlediska vlivu na lidské zdraví a je bezpečné pro použití v automobilových klimatizacích (MAC) s přímou expanzí. Členy výzkumného týmu byli zástupci automobilek Chrysler/Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, PSA, Renault a Toyota.

(M)Výhody R1234yf

Chladivo R1234yf má velmi nízkou hodnotu GWP (GWP = 4) a generuje podstatně nižší přímé emise skleníkových plynů než systémy s náplní R134a. Díky tomu značně redukuje uhlíkovou stopu chladicího systému a plně vyhovuje požadavkům směrnice EU 2006/40/EC (MAC Directive), jež stanovuje maximální hodnotu GWP 150 pro chladiva použitá v nových typech vozidel s účinností od ledna 2011 a od roku 2017 pro všechna nová vozidla. PRO ZLOM sem obr 1

Výhody R1234yf přehledně:

  • Chladivo R1234yf je navrženo přímo pro náplně mobilních klimatizačních systémů (MAC).
  • Poskytuje srovnatelnou chladicí kapacitu a energetickou efektivnost jako R134a.
  • Je vhodné pro všechny klimatické oblasti světa.
  • Vyhovuje světovým standardům pro životní prostředí.
  • GWP pouze 4, tj. o 99,7 % nižší než R134a.
  • Nulový potenciál poškození ozonové vrstvy (ODP).
  • Není toxické.

Tabulka (porovnání vlastností R134a a R1234yf)

R134a R1234yf (Opteon®YF)
Chemický název 1,1,1,2-tetrafluoroetan 2,3,3,3-tetrafluoropropen
Chemický vzorec CH2FCF3 CF3CF=CH2
Doporučený olej Polyalkylen glykol (PAG)
(polyolester (POE))
Polyalkylen glykol (PAG) vyvinutý pro R1234yf
(polyolester (POE))
Klasifikace ASHRAE A1 – netoxický, nehořlavý A2L – netoxický, mírně hořlavý
Bod varu při 1 atm. –26 °C –29 °C
Kritická teplota 102 °C 95 °C
Kritický tlak 41 bar 34 bar
ODP 0 0
GWP 1 430 4
GWP jako % podíl R134a 100 % 0,3 %

 

(M)Specifika R1234yf

Chladivo R1234yf je mírně hořlavé, proto plnění, používání a servis chladicích systémů může vyžadovat dodatečná bezpečnostní opatření. R1234yf lze použít pouze v takových klimatizačních systémech, které jsou pro tento produkt navržené. Nelze jej použít pro retrofit stávajících systémů s náplní R134a.

Oleje doporučované výrobcem jsou PAG oleje přímo určené pro R1234yf, případně POE oleje kompatibilní s R1234yf. Pro plnění a servis chladiva R1234yf je nutné použít regenerační jednotky, detektory netěsnosti a identifikátory speciálně určené pro R1234yf. PRO ZLOM sem obr 2

Na německých silnicích jezdilo v roce 2013 zhruba 90 000 vozidel s chladivem R1234yf (údaj Německého federálního úřadu pro motorová vozidla). Odhad výrobce DuPont za rok 2014 byl již 3 miliony vozidel celosvětově a zhruba 1 milion vozidel v Evropě, která v klimatizacích používají nové chladivo. Stejně jako roste počet těchto vozidel, bude narůstat i potřeba jejich pravidelné servisní údržby, nejen příležitostných dílčích oprav. V této souvislosti již stoupá poptávka po samotném chladivu R1234yf i po souvisejících zařízeních pro servis klimatizací.

Při zpracování bylo použito materiálů společnosti Linde Gas, a. s.

 

PRO ZLOM: Popisky obr:

Obr. 1:

Graf znázorňující index GWP u jednotlivých typů chladiv v souvislosti s požadavky směrnice 2006/40/EC.

Obr. 2:

Chladivo R1234yf se na trhu prodává pod obchodním názvem Opteon® yf.