22 let na trhu autoopravárenství

Automechanika 2018: Rekordní počet vystavovatelů i návštěvníků

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 10/2018.

 

PRO ZLOM

Červená

 

Na aktuální téma

Automechanika

Zpracoval: Jaromír Martinec

Foto: Archiv a Luboš Švamberg

Zlom na dvě strany- viz struktura, obr libovolně, jsou ilustrační

 

Automechanika 2018:

Rekordní počet vystavovatelů i návštěvníků

Veletrh Automechanika Frankfurt uzavřel 15. září po pěti dnech své brány s rekordním počtem vystavovatelů, vyšším počtem návštěvníků než v roce 2016 a s rekordní výměrou výstavní plochy.

 

 

Akce přilákala 136 000 návštěvníků z oboru, pocházejících z celkem 181 zemí – a to je další rekord. Přibližně 10 000 z nich zavítalo na veletrh poprvé. 82 procent vystavovatelů uvedlo, že se jim podařilo dosáhnout cílů, které si ve spojení s veletrhem stanovili (2016: 78). Vůdčími trendy veletrhu byly digitalizace, ekologická vozidla a klasické vozy.

Detlef Braun, člen představenstva Messe Frankfurt, uvedl: „25. ročník veletrhu Automechanika Frankfurt byl největší v historii a s nejvyšší mezinárodní účastí. Od 11. do 15. září zde více než 5 000 firem (2016: 4 843) představovalo své nové produkty a řešení na ploše cca 315 000 m². Reakce našich zákazníků byly jednoznačné: nikdy předtím nebyla Automechanika Frankfurt v takové míře zaměřena na budoucnost. Všechny oblasti automobilového odvětví aftermarket – výroba, prodej i servis – reagují na vůdčí trendy v podobě připojených vozidel, propojených servisů a ekologických vozidel a přítomným mezinárodním odborníkům nabídly v uplynulých několika dnech úžasnou škálu inovací.“

 

<M>CLEPA: Aftermarket 2025

 

Evropská asociace dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA v rámci své účasti na 25. ročníku veletrhu Automechanika ukázala, jak konektivita a digitalizace mění automobilový aftermarket. S výsledky seznamuje její studie „Aftermarket 2025“. CLEPA si ji nechala zpracovat u dánské agentury QVARTZ a Stern Stewart & Co Munich. Obě společnosti provedly četné odborné rozhovory s rozhodujícími činiteli dodavatelských firem v automobilovém průmyslu, obchodu, OEM a pojišťoven, a zjišťovaly tak dopad na jednotlivé subjekty na trhu. Zde přinášíme několik závěrů:

 

– Automobilový průmysl přetvářejí výrazné trendy, jakými jsou mimo jiné elektrifikace, autonomní řízení a konektivita. Jejich dopad přirozeně pociťuje i aftermarket, jenž pro dodavatele v automobilovém průmyslu představuje v průměru 15–20 % celkového objemu obchodu.

 

– Celkový objem automobilového trhu činí 400 miliard eur a předpokládá se, že do roku 2025 se zvýší na 566 miliard eur, což odpovídá ročnímu nárůstu 4,5 %. Studie ukazuje, že k největšímu růstu dojde v Asii (+8,6 %), která se tak přiblíží USA a Evropě. Růst již nadále nebude probíhat v klasických segmentech, ale v nových segmentech softwaru, obsahu, dat či dodatečně osazovaných řešení, která budou nabízena po celou dobu životnosti vozidla.

 

– S přihlédnutím k hypotéze, že do roku 2025 bude 70 % vozidel připojeno, otevřou se výše uvedené příležitosti pro nové služby a obchodní modely. Na významu tak nabývají noví hráči na digitálním poli, například poskytovatelé služeb mobility, opravárenské platformy, poskytovatelé pojištění či eCommerce.

 

– Předpokladem realizace všech těchto služeb je možnost komunikovat na základě uživatelova souhlasu s vozem, využívat data vozem vytvářená a přistupovat ke zdrojům ve voze. Sigrid de Vries, generální tajemník CLEPA, zdůraznil důležitost spravedlivého a rovného přístupu k datům ve vozidle k maximálnímu využití potenciálu nových a inovativních datových obchodních modelů. „Potřebujeme zajistit spravedlivý a nediskriminační přístup pro všechny subjekty na trhu a umožnit tak nepokřivenou konkurenci poskytovatelů služeb na tomto novém trhu služeb mobility využívajících data“.

 

– Vliv na aftermarket budou mít rovněž budoucí modely vlastnictví vozidel. Leasing, re-leasing a služby mobility získávají na oblíbenosti, což stále častěji povede k situaci, kdy rozhodnutí o opravách a údržbě vozů budou činit odborní správci vozových parků. OEMS i nezávislí poskytovatelé budou zvyšovat svůj podíl na obchodu s provozovateli flotil vozů využíváním příležitostí a nabízením doplňkových služeb.

 

– Trendy směřující k seskupování vozidel do vozových parků a pomalému růstu prodeje náhradních dílů v kombinaci s rychlou konsolidací velkoobchodní distribuce povedou ke zvyšování tlaku na výrobce součástek automobilů.

 

– V nadcházejících letech očekává CLEPA intenzivní diskusi o celkových nákladech v dodavatelském řetězci a o efektivnějších tocích zboží, která některé dodavatele nevyhnutelně povede k přepracování strategie nabízení jejich produktů a jejímž výsledkem budou noví poskytovatelé platforem na poli eCommerce, řízení oprav, zprostředkování oprav či správy vozových parků, kteří naleznou nové modely spolupráce.

 

 

<M>Suma sumárum…

„Trh aftermarketu se přeměňuje z téměř výhradního sektoru údržby a oprav na sektor služeb souvisejících s mobilitou. Přístup k datům ve voze a změny ve vlastnictví vozů s sebou nesou jak výzvy, tak příležitosti. V příštích pěti letech předpokládáme v aftermarketu rozsáhlejší změny než za poslední dvě desetiletí,“ upozornil Frank Schlehuber, senior poradce CLEPA pro aftermarket, na tiskové konferenci konané během veletrhu Automechanika.

 

 

 

PRO ZLOM: Do rámečku

 

Co je CLEPA?

CLEPA, Evropská asociace dodavatelů automobilového průmyslu, zastupuje více než 3 000 společností dodávajících nejmodernější komponenty a inovativní technologie pro bezpečnou, chytrou a udržitelnou mobilitu, které každoročně investují přes 20 miliard eur do výzkumu a vývoje. Dodavatelé automobilového průmyslu v Evropě zaměstnávají téměř pět milionů lidí na celém kontinentu.